Så mycket ska du betala för boendet

Du som är asylsökande eller har tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet, och som har fått boende av Migrationsverket eller kommunen, ska betala för boendet om du har en inkomst eller andra tillgångar. Hur mycket du ska betala för boendet beror på hur stor din familj är, och om det serveras mat på boendet.

Vuxna behöver inte försörja varandra, även om de är gifta. Det betyder att om bara en vuxen i familjen har en inkomst, betalar hen för sig och för barnen, inte för sin partner som saknar inkomst. Det är viktigt att du berättar för din mottagningsenhet om din inkomst förändras.

Boende utan mat kostar 2 100 kr per månad för vuxna och 1 050 kr per månad för barn. Du behöver bara betala för två barn, även om det finns fler än två barn i familjen.

Exempel

Två vuxna föräldrar bor tillsammans med sina tre barn på ett boende där det inte serveras mat. Den ena föräldern arbetar och får lön, men den andra föräldern saknar arbete och får i stället dagersättning från Migrationsverket.
Familjen ska då betala boende för en vuxen och två barn:

2 100 kr + 1 050 kr + 1 050 kr = 4 200 kr

Familjen behöver inte betala för det tredje barnet eller föräldern som inte arbetar.

Om båda föräldrarna arbetar och får lön ska familjen i stället betala:

2 100 kr + 2 100 kr + 1 050 kr + 1 050 kr = 6 300 kr

Kostnad för mat där måltider ingår i boendet

På vissa boenden serveras mat i gemensam matsal. Om du bor på ett boende där mat ingår ska du betala för maten varje månad, även om du ibland väljer att inte äta den mat som serveras.

Om mat serveras på boendet ska du, förutom kostnaden för boendet, betala:

  • 1 410 kr per månad för en ensamstående vuxen
  • 1 260 kr per månad för varje vuxen om det finns flera vuxna i familjen som bor tillsammans (detta gäller både sammanboende par och vuxna barn som bor tillsammans med sina föräldrar)
  • 750 kr per månad för barn upp till 3 år
  • 930 kr per månad för barn i åldern 4 till 10 år
  • 1 140 kr per månad för barn i åldern 11 till 17 år

Kostnaden för mat ska betalas för alla barn i familjen.

Undantag

Det finns situationer då du inte måste betala för mat och boende, även om du har en inkomst eller andra tillgångar. Det gäller när din inkomst eller andra tillgångar är så låga att det belopp du har kvar efter att du har betalt för mat och boende skulle bli mindre än den så kallade riksnormen för försörjningsstöd. Den summan bestäms av Socialstyrelsen och uppdateras varje år. Berätta för din mottagningsenhet om hur din ekonomi ser ut, så får du hjälp att räkna ut om du behöver betala för boendet och maten eller inte.

Här kan du läsa hur man räknar ut riksnormen för försörjningsstöd (endast på svenska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: