Arbeta under tiden som asylsökande

I första hand ska du försörja dig själv under den tid du väntar på att din asylansökan behandlas. Det kan du göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta.

För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett bevis om att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Villkor för att få rätt att arbeta som asylsökande

Du är undantagen från kravet på arbetstillstånd om du uppfyller följande:

  • Om du lämnar in godtagbara identitetshandlingar, eller på annat sätt medverkar till att klarlägga din identitet.
  • Om ditt ärende ska prövas i Sverige.
  • Om din ansökan är välgrundad. Du har inte AT-UND om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

Vilket land som prövar din ansökan bestäms av Dublinförordningen

Information för dig som har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart

Om du uppfyller villkoren får du ett LMA-kort där det står att du har AT-UND. Det betyder att du är befriad från kravet att ha arbetstillstånd. Ett AT-UND gäller normalt till dess att du får uppehållstillstånd eller lämnar landet. Kontakta din mottagningsenhet om du är osäker på om du har AT-UND.

Läs mer om LMA-kortet

Om du har AT-UND kan du vända dig till Arbetsförmedlingen för att söka arbete.

På arbetsförmedlingens webbplats kan du hitta lediga jobb och annan informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du får arbete under tiden du är asylsökande

Om du får arbete under tiden du är asylsökande måste du visa upp beviset på att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND) för din arbetsgivare. Beviset finns på ditt LMA-kort under punkt 7.

Din arbetsgivare måste meddela den mottagningsenhet där du är inskriven att du har fått anställning. Arbetsgivaren ska också meddela när anställningen upphör. Meddelandet om att du har fått anställning ska göras på en särskild blankett, nummer 152011.

Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande, blankett nummer 152011 (endast på svenska)PDF

Om du har dagersättning måste du alltid anmäla din inkomst till Migrationsverket. Du måste också kontakta Skatteverket för att få ett samordningsnummer. Samordningsnumret är till för dig som saknar personnummer, och du behöver det för att kunna betala skatt när du arbetar. Du behöver även samordningsnumret för att kunna få sjukpenning om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet.

Kontakta Skatteverket för mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du vill öppna ett bankkonto

Det är bara Migrationsverket som kan sätta in pengar på det bankkort som du får av Migrationsverket. Om du vill öppna ett bankkonto som din arbetsgivare kan sätta in din lön på måste du vända dig till en bank. Varje bankkontor bestämmer själva om du uppfyller deras krav för att få öppna ett konto hos dem.

Alla banker kräver att du ska kunna visa identitetshandlingar så att de vet vem du är. Banken bestämmer själv vilka identitetshandlingar som de godkänner. Vissa banker låter asylsökande öppna ett bankkonto trots att deras identitetshandlingar finns hos Migrationsverket. Då måste du kunna visa upp ett giltigt LMA-kort och en kopia på dina identitetshandlingar där Migrationsverket har intygat att det är en riktig kopia av originalhandlingen. Migrationsverket intygar inte att identitetshandlingen är äkta, utan bara att kopian som du får stämmer med originalet som finns kvar hos oss. Vi kan inte ge dig en sådan kopia om du bara har lämnat in kopior till oss.

Banken kontaktar sen Migrationsverket för att kontrollera att de uppgifter som du har lämnat stämmer. Migrationsverket kan bara bekräfta uppgifterna om du redan har lämnat samtycke till det, det vill säga att du har skrivit på ett papper där du tillåter att Migrationsverket pratar med banken om det här. Om du inte redan har lämnat ett sådant samtycke till Migrationsverket kan du kontakta närmaste mottagningsenhet och berätta att du vill göra det.

Vissa banker kräver att du visar upp ett anställningsintyg för att få öppna ett bankkonto. Anställningsintyget får du av din arbetsgivare.

Om du är under 18 år

Om du är 16 år eller mer behöver du AT-UND för att få arbeta i Sverige. Det gäller både om du kommit till Sverige tillsammans med din familj eller om du kommit som ensamkommande barn.

Du som inte fyllt 16 år behöver inte ha AT-UND för feriepraktik, enklare arbetsuppgifter eller enstaka uppdrag. Migrationsverket behöver inte godkänna anställningen men däremot behöver din vårdnadshavare (eller om du har god man) lämna ett samtycke till att du ska få jobba.

Tänk på att inte bara lön, utan även annan ersättning som till exempel presentkort, kan påverka rätten till ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Om du får ett beslut om avvisning eller utvisning

Du har kvar ditt AT-UND så länge som du samarbetar för att lämna landet. Om du inte samarbetar för att lämna landet så gäller inte längre ditt AT-UND.

Om du får avslag på din asylansökan

Du som har arbetat under tiden som du väntade på ett beslut kan ansöka om arbetstillstånd om du får avslag på din asylansökan.

Läs mer om vad som krävs för att ansöka om arbetstillstånd efter att du har fått nej på din asylansökan

Vanliga frågor och svar om arbete för asylsökande och AT-UND

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.