در مدت زمان پناهجویی کار کنید

Arbeta under tiden som asylsökande – dari

شما طی مدت زمان که در انتظار رسیده گی به درخواست پناهنده گی خود هستید، باید مصارف زنده گی‌ خود را اولاً خودتان تأمین کنید. این را میتوانید با استفاده از پس‌ انداز خود و یا از طریق کار کردن انجام دهید.

برای اینکه بتوانید در زمان پناهجویی کار کنید باید یک سند در مورد اینکه شما از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) مستثنی هستید، را دریافت کرده باشید.

شرایط تا بتوان بعنوان پناهجو کار کرد

شما در موارد ذیل از مکلفیت داشتن جواز کار مستثنی هستید:

  • اگر اسناد هویت قابل قبول را ارائه کرده اید و یا به شیوه‌های دیگر جهت تثبیت هویت خود همکاری مینمایید.
  • اگر قرار باشد دوسیه شما در سویدن مورد رسیدگی قرار داده شود.
  • اگر درخواست شما یک اساس خوب داشته باشد. اگر یک تصمیم اخراج دریافت کرده باشید که باید بلافاصله تطبیق شود، در آنصورت از AT-UND (استثناء از داشتن جواز کار) مستفید نمیباشید.

کشور که درخواست شما را بررسی میکند بر اساس مقررات دوبلین تعیین میشود (به انگلیسی)

معلومات برای کسانیکه جواب رد اقامت که باید بلافاصله اجرا شود، را دریافت کرده‌ اند

وقتیکه شما یک فیصله در مورد به استثنا از اجازه کار بدست می آورید، این مستقیمأ در کارت تان ثبت میگردد و صاحب کار تان میتواند اینرا از طریق اسکان کردن کد کیو آر کنترول کند.

AT-UND  معمولاً تا زمان که اجازهٔ اقامت را به ‌دست بیاورید و یا کشور را ترک کنید، معتبر است. اگر مطمئن نیستید که AT-UND دارید یا خیر لطفاً به واحد پذیرش خود تماس بگیرید.

کارت ایل ایم آ (LMA) برای پناهجویان

اگر شما مستثنی از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) باشید، میتوانید غرض جستجوی کار به ادارۀ امور کاریابی مراجعه کنید.

شما میتوانید معلومات مربوط به ‌بستهای خالی و معلومات دیگر را در ویبسایت ادارهٔ کاریابی ملاحظه کنید External link, opens in new window.

اگر تحصیلاتی از کشوری دیگر دارید

اگر تحصیلاتی از کشوری دیگر غیراز سویدن دارید و ضرورت به ارزشیابی تحصیلات خود برای ادامه تحصیل در سویدن بوده و یا خواهان کار کردن در زمینه‌ای هستید که در آن تحصیل نموده‌اید، می‌توانید در بعضی موارد تقاضا کنید که در همان مدتی که درخواست پناهندگی نموده‌اید تحصیلات شما مورد ارزشیابی قرار گیرد. معلومات بیشتر را می‌توانید از شورای پوهنتونها و مکاتب عالی سویدن دریافت نمایید.

مطالب بیشتر را در www.uhr.se مطالعه نمایید (به انگلیسی) External link, opens in new window.

چه حرفه‌هایی در سویدن وجود دارد؟

در Yrkesguiden معلوماتی در مورد تقریبا ٣٥٠ حرفه در سویدن می‌یابید. در اینجا پیشبینی وضعیت آینده
حرفه‌های مختلف، آنچه دربرگیرنده این حرفه‌ها می‌باشد و اینکه برای بدست آوردن کار در حرفه مورد نظر چه تحصیلاتی باید داشته باشید را، مطالعه کرده می‌توانید.

Yrkesguiden به چندین زبان موجود است

مطالب بیشتر را در www.arbetsformedlingen.se/yrkesguiden مطالعه نمایید (به انگلیسی) External link, opens in new window.

راه اندازی شرکت خصوصی؟

شما می‌توانید در Verksamt.se مطالب بیشتری در قسمت نحوه راه اندازی شرکت بیاموزید. Verksamt
ویبسایتی است که در آن همه معلومات مربوط به نحوه راه اندازی و اداره یک شرکت خصوصی در سویدن رامی‌یابید. Verksamt به زبان‌های سویدنی و انگلیسی موجود است.

مطالب بیشتر را د www.verksamt.se مطالعه نمایید (به انگلیسی) External link, opens in new window.  

اگر در زمان پناهجویی کار پیدا کنید

اگر در زمان پناهجویی، کار پیدا کرده اید باید سند استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) را به کارفرمای خود نشان دهید.

کارت های LMA دارای یک کد QR هستند که به هر کسی که به آله خوانندهٔ QR دسترسی دارد اجازه می دهد تا به راحتی بررسی کند که آیا کارتش معتبر است یا خیر و اینکه آیا شما حق کار کردن را دارا هستید یا خیر (به اصطلاح AT-UND).

کارفرمای شما باید به واحد پذیرش که در آن ثبت ‌نام هستید، اطلاع دهد که شما استخدام گردیده اید. کارفرما همچنین باید اطلاع دهد که وظیفه چی وقت به پایان میرسد. اطلاع در مورد اینکه شما یک کار دریافت کرده اید، توسطیک فورم خاص رسانیده میشود که میتوانید آن را در قسمت پایین صفحه هذا بدست بیاورید.

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (به سویدنی) Pdf, 2 MB, opens in new window.

اگر پول روزانه دریافت میکنید باید درآمد خویش را همواره به اداره امور مهاجرت ارائه کنید. همچنین باید به اداره مالیات تماس گرفته یک شمارهٔ هماهنگی بدست بیاورید. شمارهٔ هماهنگی برای شما در نظر گرفته شده است که فاقد شماره شناسایی استید و غرض پرداخت مالیه در دورانی که کار می کنید، به آن نیاز دارید. شما همچنین به شماره هماهنگی نیاز دارید تا هر گاه از علت مریضی نتوانید سر کار بروید، حقوق مریضی را دریافت کنید.

برای معلومات بیشتر با ادارهٔ عمومی مالیات تماس بگیرید (به انگلیسی) External link, opens in new window.

چگونگی افتتاح حساب بانکی

این تنها ادارهٔ امور مهاجرت است که میتواند در کارت بانکی که از طرف ادارهٔ امور مهاجرت توزیع میشود، پول تحویل نماید. اگر میخواهید حساب بانکی یی را افتتاح کنید که کارفرمای تان معاشات تان را در آن جمع کند، باید به یکی از بانک ها مراجعه کنید. هر بانک به میل خود تصمیم میگیرد که آیا شما واجد شرایط افتتاح حساب بانکی در بانک مذکور هستید یا خیر.

همه بانک ها شرط میگذارند که شما اسناد هویت را ارائه کنید تا آنها از هویت شما آگاهی حاصل نمایند. بانک مستقلانه تعیین میکند که چه نوع اسناد هویت را بپذیرد. برخی از بانکها برای پناهجویان زمینه افتتاح یک حساب بانکی را مساعد میسازد ولو اسناد هویت شان پیش ادارهٔ امور مهاجرت باشند. در چنین حالت باید یک کارت ایل ایم آ معتبر و کاپی اسناد هویت را که ادارهٔ امور مهاجرت بر روی آن تصدیق کرده باشد که نقل مطابق اصل اسناد هویت است، نشان داده بتوانید. ادارهٔ امور مهاجرت معتبر و اصیل بودن اسناد هویت را تصدیق نمی نماید بلکه فقط این که کاپی که شما دریافت میکند مطابق اصل نسخهٔ اسناد که نزد آنها باقی میماند، است. اگر شما کاپی اسناد هویت را تقدیم کرده باشید، در چنین صورت نمی توانیم همچو کاپی تصدیق شده را به شما ارائه کنیم.

بانک به نوبه خود با ادارهٔ امور مهاجرت در تماس میشود تا واقعیت و حقیقت اطلاعاتی را که شما ارائه کرده اید، وارسی نماید. ادارهٔ امور مهاجرت فقط در حالتی واقعی و حقیقی بودن اطلاعات را تایید کرده میتواند که شما از قبل با آن موافقت کرده باشید یعنی شما بر روی یک سند امضاء کرده باشید که توسط آن به ادارهٔ امور مهاجرت اجازه داده باشید که ادارهٔ امور مهاجرت میتواند با بانک در این مورد صحبت کند. اگر شما از قبل با ادارهٔ امور مهاجرت به چنین توافق نرسیده اید، میتوانید به نزدیکترین بخش پذیرش ادارهٔ امور مهاجرت در تماس شده موضوع را با آنها در میان بگذارید.

برخی از بانکها شرط میگذارد که شما تصدیق استخدام را نشان دهید تا بتوانید یک حساب بانکی را افتتاح کنید. تصدیق استخدام را از کارفرمای تان دریافت میکنید.

اگر شما زیر سن 18 سال هستید

اگر سن تان 16 سال یا بالاتر از آن باشد، باید استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) را داشته باشید تا بتوانید در سویدن به کار بپردازید. این هم به شما که همراه با خانواده خود به سویدن آمده اید و هم به شما که به حیث کودک تنها وارد آمده اید، تعلق میگیرد.

شما که سن 16 سال را تکمیل نکرده اید برای کار آموزشی در زمان رخصتی، وظایف ساده یا کار های گهگاهی به AT-UND یعنی استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار ضرورت ندارید. اینکه ادارهٔ امور مهاجرت استخدام را منظور کند، لازم نیست اما سرپرست قانونی تان (یا اگر یک سرپرست موقتی یعنی گودمان دارید) باید موافقه نماید که شما میتوانید کار کنید.

متوجه باشید که نه تنها معاش بلکه سایر حقوق بطور مثال کارت تحفه ممکن است حق کمک اقتصادی از ادارهٔ امور مهاجرت را تحت تاثیر قرار دهد.

اگرفیصله(حکم)عدمقبولییااخراجدریافتکنی

استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND تا وقتی که شما در راستای ترک خاک همکاری میکنید، مدار اعتبار میباشد. اگر شما از همکاری در راستای ترک خاک خودداری کنید، استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND تان لغو میشود یعنی شما دیگر نمی توانید کار کنید.

اگر درخواست پناهنده گی شما رد شود

شما کسانیکه در حین انتظار به تصمیم گیری کار کرده اید، میتوانید در صورت جواب منفی به درخواست پناهنده گی خود، جواز کار را درخواست کنید.

در مورد الزامات درخواست جواز کار بعد از اینکه تقاضای پناهنده گی شما رد شده باشد، معلومات بیشتر کسب کنید

در باره استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) و حق کار کردن

بلی، استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) بعد از تصمیم منفی را تا وقتی بدست آورده میتوانید که شما با ادارهٔ امور مهاجرت در راستای ترک خاک همکاری داشته باشید.

بلی، اگر ادارهٔ امور مهاجرت به این نتیجه برسد که شما به شیوه دیگری در راستای اثبات کردن هویت تان همکاری میکنید.

کودکان تنها وارد بالای سن 16 سال باید استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) را داشته باشند تا بتوانند در سویدن کار کنند. آنعده کودکان که سن 16 سال را تکمیل نکرده اند برای کار آموزشی در زمان رخصتی، وظایف ساده یا کار های گهگاهی به AT-UND یعنی استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار ضرورت ندارند. ولی اجازهٔ سرپرست قانونی یا سرپرست موقتی (گودمان) برای اینکه کودک کار کند، لازم است. متوجه باشید که معاش یا سایر حقوق بطور مثال کارت تحفه ممکن است حق کمک اقتصادی مطابق به قانون پذیرش پناهجویان (LMA) را تحت تاثیر قرار دهد.

بلی، اگر سن تان 16 یا بالاتر از آن باشد. اگر شما زیر سن 16 هستید باید توافق سرپرست قانونی یا سرپرست موقتی (گودمان) را داشته باشید.

نخیر.

Last updated: