کمک برای شما که در زندگی خود به خشونت مواجه هستید

Hjälp för dig som lever med våld – dari

همه انسان ها حق دارند تا از زندگی عاری از خشونت و ظلم برخوردار باشند و به کمک و حمایت مورد نیاز دسترسی داشته باشند. در اینجا به تشریح اینکه خشونت چیست و در صورت مواجه بودن به خشونت در زندگی تان ادارهٔ امور مهاجرت شما را به چه نحوه مورد حمایت قرار داده می تواند، می پردازیم.

بازدید خود را پنهان کنید

اگر شما باید این صفحه را سریعأ ترک کنید- به دکمه در مربع سرخ با متن حالا صفحه را ترک کنید!، فشار دهید. در این صورت شما به یک صفحه خالی گوگل میروید. همچنان امکان این نیز وجود دارد که همه رد پایی که بعد از بازدید تان در کمپیوتر باقی مانده است، را حذف نمود، برای اینکه پنهان نمود که شما از کدام صفحات دیدن نموده اید.

معلومات زیادتر در مورد پنهان نمودن بازدید، را میتوانید اینجا بخوانید (به سویدنی)

فیلم در مورد خشونت و اینکه اداره مهاجرت چطور میتواند به شما کمک کند

طول فیلم ۵ دقیقه می باشد. معلومات زیادتر در مورد خشونت و اینکه شما در کجا میتوانید درخواست کمک نمایید، در پائین این صفحه موجود است.

خشونت چیست؟

خشونت به اشکال مختلف صورت می گیرد. در اینجا به معرفی و شرح بعضی از اشکال شایع آن می پردازیم.

خشونت جسمی عبارت است از تیله کردن، لگد زدن، لت و کوب، خفه کردن، محکم گرفتن و یا هم ضرب و شتم یا آسیب رساندن بوسیله اشیاء یا سلاح. ممانعت از خوابیدن از جلوه های خشونت جسمی غیر فعال به شمار می رود.

خشونت روانی عبارت است از توسل به سخن های توهین آمیز، تهدید، منزوی کردن، باجگیری و کنترول که در نتیجه شخصی که متحمل این پدیده ها می شود، در معرض فرسودگی روانی قرار می گیرد و یا جرأت نمی کند طوری که می خواهد باشد یا عمل کند. خشونت روانی بر تهدید غیر مستقیم بطور مثال تهدید به خودکشی یا تهدید به رساندن آسیب به کس دیگری نیز اطلاق می گردد. خشم یا پرخاشگری نزد فردی که خشم خود را توسط حرکات بدن ابراز می نماید، می تواند ترس ایجاد کند، تهدیدآمیز احساس شود و یا فردی را به یاد خشونت بیاندازد که قبلا متحمل آن شده باشد. این یکی از انواع خشونت روانی است که بنام خشونت نهفته یاد می شود.

خشونت جنسی به عملی اطلاق می گردد که قربانی بر خلاف میل خود مجبور به انجام، مشاهده یا اشتراک در عمل های جنسی شود. اجبار به مشاهده کردن فلم پورنوگرافیک، لمس ناخواسته، تجاوز جنسی و همچنین مقاربت جنسی در اثر پافشاری و مقاربت جنسی ناخواسته در پی دعوا و مشاجره از امثال آزار و اذیت جنسی است. پرداخت پول در بدل مقاربت جنسی خلاف قانون است، ولو که قیمت آن چیز ساده یی بطور مثال تیلفون موبایل، خدمت متقابل یا جیب خرچ هم باشد.

خشونت مادی به شکستاندن چیزها در خانه یا تخریب اشیای باارزش یا کسی دیگر را واداشتن به تخریب اشیای باارزش خود اطلاق می گردد. خشونت علیه حیوانات خانگی نیز در زمره خشونت مادی محسوب می شود.

خشونت اقتصادی عبارت است از حاکمیت و کنترول بالای فرد دیگر که او پول خود را به چه نحوه مصرف کند یا او را از داشتن پول شخصی منع نماید، او را مجبور به قرض گرفتن نماید و اقتصاد و دارایی مشترک را طوری در انحصار بگیرد که انزوا و آسیب پذیری قربانی خود را افزایش دهد و وی را از لحاظ اقتصادی در موقعیت وابستگی قرار دهد.

بی توجهی عبارت از فراهم نکردن کمک لازم به شخص نیازمند در عرصه خوراک، ادویه یا حفظ الصحه است. امتناع از کمک به شخص نیازمند در برخاستن از بستر یا غذا خوردن و یا هم دادن ادویه کمتر از مقدار لازم، بیشتر از مقدار لازم یا دادن مقدار نادرست را می توان مصداق این پدیده بشمار آورد.

چه کسانی دچار خشونت می شوند؟

خشونت در روابط نزدیک میان انسان ها اکثراً الگوی چندین عمل های مختلف می باشد که از گفتن چند کلمه گرفته تا جرم های نهایت سنگین با جلوه های مختلف خود را نشان می دهد. در اکثر موارد از خشونت بخاطر حاکمیت و تسلط بالای فرد دیگر و منع کردن وی از تصمیم گیری در زندگی خود استفاده می شود. شخصی می تواند همزمان به چندین انواع خشونت مواجه باشد.

مسؤولیت همیشه به دوش شخصی است که دست به خشونت می زند و مواجه شدن به خشونت هرگز تقصیر شما که قربانی خشونت هستید، نیست. همه انسان ها حق دارند تا از زندگی عاری از خشونت و ظلم برخوردار باشند و به کمک و حمایت مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

اگر شما در معرض وضعیت خشونت آمیز قرار دارید، چرا مهم است که ما را در جریان بگذارید؟

شما حق دارید یک زندگی عاری از خشونت و ظلم را سپری کنید. شما می توانید به کمک دست یابید و نخستین گام در این راستا در میان گذاشتن تجربیات تان با فردی یا مقام دولتی که شما را یاری رسانده می تواند، است.

جلوگیری از خشونت در ماموریت محول شده ادارهٔ امور مهاجرت شامل است. برای انجام این ماموریت لازم است تا بدانیم که آیا شما در زندگی تان به خشونت مواجه هستید یا بوده اید. بنا بر این خیلی مهم است که شما تجربیات زندگی توام با رفتارهای خشونت آمیز خود را، اعم در صورتیکه شما خودتان در معرض خشونت قرار گرفته باشید یا شما فرد دیگر را در معرض خشونت قرار داده باشید، با ما در میان بگذارید. همچناین شما می توانید در صورتیکه یکی از اعضای خانواده تان در معرض خشونت قرار گرفته باشد یا فرد دیگر را در معرض خشونت قرار داده باشد، ما را در جریان قرار دهید.

ما بطور فعالانه می کوشیم تا پی ببریم که آیا افرادی که با ما در تماس می شوند، در حال حاضر یا گذشته به خشونت مواجه هستند یا بوده اند. در صورتیکه ما در این مورد سوالاتی را مطرح نکنیم، خیلی مهم است که شما خودتان ما را در جریان بگذارید تا بتوانیم شما را کمک نماییم، معلومات لازم را در اختیار تان قرار دهیم و شما را بمنظور دریافت کمک مورد نیاز رهنمایی کنیم.

اینکه ما آگاهی داشته باشیم که شما در یک وضعیت خشونت آمیز قرار دارید، ممکن در پیشرفت و طی مراحل قضیه پناهندگی تان نزد اداره مهاجرت نیز نقش مهمی بازی کند.

اگر شما در روابط تان در معرض خشونت قرار گرفته اید

اگر شما اجازه اقامت منحیث عضو خانواده کسی را دارید، در بعضی حالات اجازه اقامت تان میتواند تمدید شود، اگر روابط تان به علت اینکه شما یا کودک تان از طرف پارتنر یا رفیق تان در معرض خشونت قرار میگرفتید، به پایان رسیده است. معلومات زیادتر در این مورد ، را میتوانید در اجازه اقامت در صورت به پایان رسیدن روابط، بخوانید.

کمک قابل دریافت است

اگر شما در معرض یک جرم قرار دارید باید به پولیس مراجعه کنید، اگرچه در میان گذاشتن سرگذشت تان برای تان دشوار باشد یا شما خیلی ترس داشته باشید. آنها می توانند شما را از طریق پذیرفتن عریضه تان و بررسی نمودن جرمی که شما قربانی آن شده اید، یاری رسانند. در صورت لزوم آنها می توانند به نحوه دیگری از شما محافظت نمایند، بطور مثال از طریق فراهم ساختن مشوره و زنگ هشدار یا منع کردن فردی که شما را تهدید می کند از گرفتن تماس با شما. اگر شما می خواهید با پولیس در تماس شوید ولی نمی دانید که چطور این کار را انجام دهید یا جرأت نمی کنید، لطفا با ما صحبت کنید تا شما را یاری رسانیم.

اگر شما تهدید شده اید یا در معرض خشونت قرار دارید و نیاز به پنهان شدن دارید، در آنصورت می توانید از یکی از خانه های امن زنان یا ادارهٔ خدمات اجتماعی در راستای زندگی در پناهگاه مخفی کمک بگیرید. اگر شما نمی دانید که چطور با نهادی در تماس شوید که می تواند برای شما پناهگاه مخفی را فراهم سازد، لطفا با ما صحبت کنید تا شما را یاری رسانیم.

برای شما که در معرض خشونت، تهدید یا تجاوز جنسی قرار گرفته اید

ترک یک رابطه یا اعضای خانواده و سخن گفتن در مورد تجربیات خود شاید دشوار باشد. ولی شما تنها نیستید. شمار زیادی افراد و سازمان هایی وجود دارند که بمنظور تغییر دادن وضعیت یا کنار آمدن با پیشامدی در روزگار، حمایت و کمک های لازم را ارائه می دارند. نزد مقامات دولتی شما حق دارید تا در صورتیکه زبان سویدنی را بلد نباشید یا نمی توانید به این زبان تکلم کنید، از خدمات مترجم برخوردار شوید. در ذیل در بارهٔ اینکه در موقعیت های مختلف به کجا مراجعه کرده می توانید، معلومات می دهیم:

ادارهٔ خدمات رفاه اجتماعی

ادارهٔ خدمات رفاه اجتماعی در کمونی که شما در آنجا در سجل ثبت احوال نفوس ثبت هستید.

تأسیسات خدمات صحی و درمانی

مرکز مشوره دهی صحی (Vårdguiden 1177) علاوه بر دیگر خدمات معلومات لازم را برای شما که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته اید و علاوتاً مطالب در بارهٔ تجاوز و آزار جنسی را ارائه می دهد.

وبسایت مرکز مشوره دهی صحی (Vårdguiden 1177) (به سویدنی) External link, opens in new window.

معلومات در بارهٔ خشونت خانگی در مرکز مشوره دهی صحی (Vårdguiden 1177) External link, opens in new window.

معلومات در بارهٔ اذیت و آزار جنسی در مرکز مشوره دهی صحی (Vårdguiden 1177) External link, opens in new window.

پولیس

صفحه انترنیتی پولیس در مورد جرم در روابط نزدیک (به انگلیسی) External link, opens in new window.

خط کمکی بانوان

خط کمکی بانوان حمایت از طریق گفتگو را توسط تیلفون در تمام ساعات شبانه روز عرضه می نماید. آنها می توانند شما را در راستای یافتن جزئیات تماس ادارهٔ خدمات اجتماعی، نوکریوال خدمات اجتماعی یا خانه امن زنان یاری رساند. تماس تیلفونی با این سازمان رایگان است و در بل تیلفون قابل مشاهده نمی باشد. اگر شما به زبان سویدنی عبور ندارید یا نمی توانید به این زبان تکلم نمایید، آنها خدمات مترجم را در اختیار شما قرار می دهد. به خاطر بسپارید که اگر شما نمی خواهید این شمارهٔ تیلفون در تیلفون تان در لست شماره های که اخیراً به آن زنگ زده شده است، معلوم شود، باید شمارهٔ تیلفون را از این لست محو کنید. شمارۀ تیلفون: 50 50 50‑020.

وبسایت خط کمکی بانوان (به انگلیسی) External link, opens in new window.

نوکریوال قربانیان جرم Brottsof­fer­jouren

نوکریوال قربانیان جرم کمک برای کسانی که در معرض جرم قرار گرفته بودند، را ارائه میکند. شماره تیلفون: 116 600

صفحه انترنیتی نوکریوال قربانیان جرم (به سویدنی) External link, opens in new window.

Heders­for­tryck.se

در این وبسایت معلومات برای افراد آسیب پذیر و کسانی که خواهان کسب معلومات بیشتر در مورد ظلم و ستم با منشای ناموسی هستند، ارائه شده است.

وبسایت Hedersförtryck.se (به سویدنی) External link, opens in new window.

Kärleken är fri – Rädda Barnen (به سویدنی) External link, opens in new window.

برای شما که کودک هستید

کودکان نیز از حق زندگی عاری از خشونت برخوردار اند. بنیاد Allmänna barnhuset و شورای ولایتی اوستر گوتلاند چندین فلم هایی را در مورد اینکه خشونت چیست و برای دریافت کمک و حمایت به کجا مراجعه کرده می توانید، برای شما که زیر سن 18 هستید تهیه کرده است. این فلم ها در یوتیوب وجود دارند.

از مشاهدهٔ فلم «Det är mitt liv» آغاز کنید. External link, opens in new window.

Youmo.se

Youmo.se وبسایتی است که برای افراد 13 تا 20 سال ایجاد شده است. در اینجا مطالب در مورد بدن، مقاربت جنسی و صحت ارائه شده اند.

وبسایت youmo.se External link, opens in new window.

اطلاعات شخصی محفوظ را نمایند

معلومات برای کسانی که میخواهند درخواست اطلاعات شخصی محفوظ را نمایند (به انگلیسی) External link, opens in new window.

خط تیلفون کمکی TRIS

خط تیلفون کمکی TRIS بمنظور حمایت از کسانی که در معرض خشونت و ظلم با منشای ناموسی قرار دارند، ایجاد شده است.

وبسایت خط تیلفون کمکی TRIS (به سویدنی) External link, opens in new window.

خانه امن زنان و دختران

بنیادی های Roks و Unizon دارای خانه های امن در نقاط مختلف کشور است و حمایت و کمک لازم را در اختیار دختران و بانوان قرار می دهد.

وبسایت Roks  External link, opens in new window.

وبسایت Unizon (به سویدنی) External link, opens in new window.

مرکز حمایتی RFSL

مرکز حمایتی RFSL بمنظور قرار دادن حمایت در دسترس کسانی که گرایش و رفتار جنسی متفاوت دارند و در معرض آزار، تهدید و خشونت قرار گرفته اند، فعالیت می نماید.

وبسایت مرکز حمایتی RFSL (به سویدنی) External link, opens in new window.

تیرافیم (Terrafem)

بنیاد تیرافیم یک خط تیلفون دیده بان را برای زنان که منشاء خارجی دارند، سازماندهی و اداره می نماید. این گفتگوی تیلفونی در بل تیلفون تان قابل مشاهده نمی باشد. به خاطر بسپارید که اگر شما نمی خواهید شمارهٔ تیلفون در تیلفون موبایل تان در لست شماره هایی که اخیراً به آن زنگ زده شده باشد، معلوم نشود، باید شمارهٔ تیلفون را از این لست محو کنید.
شمارۀ تیلفون: 10 10 52-020.

وبسایت تیرافیم (به سویدنی) External link, opens in new window.

برای شما که به دیگران آسیب، درد، ترس یا توهین تحمیل می کنید

آیا فکر می کنید که شما در اثر عمل ها و رفتارهای تان یکی از اعضای خانواده تان را در معرض خشونت قرار می دهد؟ آیا شما احساس می کنید که شما در کنترل احساسات، خشم و عکس العمل های تان با مشکلات روبرو هستید؟ آیا احساس می کنید که شما بعضی اوقات از حد تجاوز می کنید یا ترس دارید که مبادا به کسی آسیب وارد خواهید کرد؟ تغییر دادن این طرز رفتار ناخواسته امکان پذیر است و شما می توانید در این راستا کمک دریافت کنید.

ادارهٔ خدمات رفاه اجتماعی

ادارهٔ خدمات رفاه اجتماعی در کمونی که شما زندگی می کنید، می تواند حمایت و کمک لازم را برای کسی که در اداره کردن خشم و پرخاشگری خود دچار مشکلات است و کسی که یکی از اقارب خود را در معرض خشونت یا تهدید به خشونت قرار می دهد یا داده است، عرضه نماید.

تأسیسات خدمات صحی و درمانی

مرکز مشوره دهی صحی (Vårdguiden 1177) نیز معلومات لازم را برای شما که کسی را در معرض جرم جنسی قرار داده اید و علاوتاً مطالب در بارهٔ تجاوز و آزار جنسی ارائه می دهد.

وبسایت مرکز مشوره دهی صحی (Vårdguiden 1177) (به سویدنی)  External link, opens in new window.

معلومات از مرکز مشوره دهی صحی (Vårdguiden 1177) برای شما که کسی را مورد جرم جنسی قرار داده اید (به سویدنی) External link, opens in new window.

معلومات از مرکز مشوره دهی صحی (Vårdguiden 1177) در بارهٔ اذیت و آزار جنسی (به سویدنی) External link, opens in new window.

پولیس

صفحه انترنیتی پولیس در مورد جرم در روابط نزدیک (به انگلیسی) External link, opens in new window.

Youmo.se

Youmo.se وبسایتی است که برای افراد 13 تا 20 سال ایجاد شده است. در اینجا مطالب در مورد بدن، مقاربت جنسی و صحت ارائه شده اند.

وبسایت youmo.se  External link, opens in new window.

بس کنید

خط کمکی بنام «بس کنید» (Välj att sluta) یک حمایت تلیفونی برای کسانی است که دست به خشونت یا تهدید به خشونت می زنند. شمارۀ تیلفون: 66 56 55-020.

وبسایت «بس کنید» (به سویدنی)  External link, opens in new window.

Last updated: