حفاظت و پناهنده گی در سویدن

Skydd och asyl i Sverige – dari

در اینجا برای شما که در کشور سویدن درخواست پناهندگی نمودید معلومات جمع آوری شده است. شما میتوانید در مورد اینکه بعد از تسلیمی درخواست پناهندگی و همچنان بعد از تصمیم گیری در قضیه شما چه اتفاق خواهد افتاد، معلومات دریافت نمایید. در اینجا نیز میتوانید معلومات در باره حقوق خود راجع به کار، مسکن، خدمات صحی و درمانی و کمک مالی، ملاحظه نمایید.

آخرین خبرها

  • 2022-12-08

    زنان از افغانستان در سوئد پناهندگی خواهند گرفت

    اداره مهاجرت سوئد ارزیابی میکند که زندگی به عنوان یک زن در افغانستان اکنون به قدری دشوار شده است که این عمل به دلیل جنسیت در صنف آزار و اذیت به حساب میرود. بنابراین، زنان و دختران افغان که به دنبال پناهندگی در سوئد هستند، باید به عنوان پناهنده اجازه اقامت دریافت نمایند.