برای شما کسانی که کودک بوده و تقاضای پناهندگی کرده اید

För dig som är barn och har sökt asyl – dari

این صفحات برای شما که کودک بوده و به سویدن آمده اید و تقاضای پناهندگی (حمایت) کرده اید، میباشند. همچنان این صفحات میتوانند بوسیله افرادی مورد استفاده قرار بگیرند که میخواهند در مورد پناهندگی و طریقه درخواست پناهندگی معلومات زیادتر بدست آورند.

در اینجا ما توضیح مینماییم که یک پناه جو کدام مراحل را در جریان پروسه درخواست پناهندگی خود طی میکند.

یک قسمت آن برای کسانی میباشد که همراه با والدین یا کدام سرپرست دیگر خود تقاضای پناهندگی میکنند (به انگلیسی).

یک قسمت دیگر آن برای کسانی میباشد که بدون والدین یا کدام سرپرست دیگر خود تقاضای پناهندگی میکنند.

معلومات ساده برای کودکان کوچکتر

در اپلیکیشن ”Migrationsverket Stories” شما معلومات در مورد طریقه درخواست پناهندگی در سویدن و حقوق کودکان پناه جو در سویدن، را بدست می آورید. شما میتوانید انتخاب کنید که آیا میخواهید به زبان سویدنی، انگلیسی، عربی، سومالیایی، فارسی یا البانیایی بشنوید. این اپلیکیشن هم برای آیفون و هم برای اندروید موجود است، و برای کودکان بین هفت الی یازده سال مناسب میباشد.