هویت جنسی و گرایش جنسی

Könsidentitet och sexuell läggning – dari

در سوئد هر کسی حق دارد هویت و گرایش جنسی خود را داشته باشد. هویت جنسی به این بستگی دارد که شما چه جنسیتی دارید، صرف نظر از اینکه دیگران از شما چه توقع دارند. گرایش جنسی به این بستگی دارد که شما به کدام جنسیت علاقه دارید و عاشق آن هستید. شما حق دارید هر کسی را که می خواهید دوست داشته باشید و با او باشید، صرف نظر از اینکه آن شخص از هم جنس شما باشد یا جنسیت متفاوت.

اگر نمی خواهید، لازم نیست به دیگران بگویید گرایش جنسی یا هویت جنسی شما چیست. هیچ گرایش جنسی یا هویت جنسیتی وجود ندارد که قانون را زیر پا بگذارد، اما رفتار ناعادلانه یا بد با فردی، بطور مثال در مکتب یا سازمان، به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی آن شخص، غیرقانونی است.

شما میتوانید اینجا مراجعه نمائید

چندین سازمان مختلف و پذیرش جوانان وجود دارد که اگر میخواهید بیشتر بدانید یا نیاز به حمایت دارید، میتوانید به آنها مراجعه کنید.

RFSL (به انگلیسی) External link, opens in new window.
شما میتوانید از طریق این سازمان با دیگر افراد LGBTQI ارتباط برقرار کنید، در فعالیت ها شرکت کنید و حمایت دریافت کنید. آنها همچنین یک شبکه برای افرادی که تازه وارد سوئد شده اند، RFSL Newcomers External link, opens in new window. دارند.

UMO- در رابطه به سیکس- سلامتی و ارتباط External link, opens in new window.
UMO یک وب سایت برای همه افرادیکه عمریشان بین 13 تا 25 سال است، بوده، که در آن میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی و موارد دیگر بخوانید.

EU-logotyp

Last updated: