ختنه زنان ممنوع است

Könsstympning är förbjudet– dari

ختنه زن یا به قول برخی ختنه کردن زنان زمانی است که نوک یک حصه مهبل دختری را بریده یا بدوزی یا به طریق دیگری به آن آسیب بزنند. هیچ کس حق ندارد که با دختر این عمل را انجام دهد، حتی اگر این یک سنت در خانواده نیز باشد.

ختنهٔ زنان در سوئد کاملاً ممنوع است و به عنوان یک جرم جدی تلقی میشود. هرکسی که مورد ختنه قرار گرفته باشد مجازات نمی شود.

اگر میترسید که شما یا کسی دیگری که انرا میشناسید در معرض ختنه قرار میگیرید سپس از طریق این شماره 114 14 با پولیس در تماس شوید. همچنین میتوانید برای مشوره و پشتیبانی با خدمات زنان از طریق 020 50 50 50 این شماره در تماس شوید. خدمات زنان یک سروس ملی کمکی برای ان عدهٔ زنانی میباشد که در معرض تهدید یا خشونت قرار گرفته اند.

EU-logotyp

Last updated: