برای کسانی که یک بزرگسال مهم برای یک کودک پناه جو در سویدن هستند

Till dig som är viktig vuxen för ett barn som har sökt asyl – dari

فرار از خانه و درخواست پناهندگی در یک کشور دیگر میتواند برای هر کس یک تجربه وحشتناک باشد. اگر یک کودک مجبور شود که اینرا بدون والدین خود بکند میتواند فوق‌العاده دشوار باشد.

بعضی اوقات گفته میشود که پناه جویان خصوصا کودکان تنها آمده، افراد قوی هستند. اینکه آنها توانستند خود را به طرف دیگر کره زمین برسانند، پس آنها میتوانند از عهده هر چیز برآیند. اما حتی قوی ترین و مقاوم ترین کودکان به بزرگسالان مصئون در اطراف خود ضرورت دارند برای اینکه آنها بتوانند کودک باشند. کودکان در فرار، استثنا نمی باشند. وقتی که والدین نمی باشند نیاز به بزرگسالان مهم دیگر وجود دارد برای اینکه آنها کمی مصئونت و آرامش را در یک اوضاع نا معلوم به این کودکان ارایه نمایند.

همه کودکان گوناگون هستند و هر کودک پناه جو یک داستان منحصر به فرد را دارد. بعضی کودکان تنها آمده در یک مدت طولانی در فرار بودند و شاید والدین خود را در طول چندین سال ندیده باشند. دیگران چند وقت قبل از والدین خود جدا شده اند. بعضی ها با اقارب خود تماس دارند، اما دیگران نمیدانند که در کدام جای جستجو را شروع نمایند. همه کودکان پناه جو دارای سوالات و نا آرامی میباشند. بعضی از آنها در مورد اوضاع خود سوال نموده و درخواست کمک میکنند. دیگران تمام نا آرامی خود را در دل خود نگه داشته و جرأت سوال کردن را ندارند.

چون بزرگسال، شما یک نقش مهم را بازی میکنید. شما کسی هستید که میتوانید کودک پناه جو را در اوضاعی که او در آن موقعیت دارد، رهنمایی نموده و به او کمک کنید. شما میتوانید این صفحات را همراه با کودک بخوانید. شما میتوانید یکجا باهم مراحل گوناگونی که یک پناه جو از آن میگذرد، را مرور کنید.

اگر شما جواب به سوالات کودک را نمیتوانید در این صفحات پیدا کنید، شما میتوانید معلومات زیادتر را در سایت ما بخوانید یا از یک مامور بررسی سوال کنید.

یک بزرگسال مهم میتواند از جمله افراد ذیل باشد

  • یکی از والدین
  • سرپرست دیگر
  • وصی
  • اقارب
  • مشاور اجتماعی
  • یک فرد از سازمان خیریه
  • کارمند اداره مهاجرت

Last updated: