Migrationsverket logotyp

Till dig som är viktig vuxen för ett barn som har sökt asyl

Vuxna är vuxna och barn är barn. Föräldrar är viktiga för barn och när föräldrarna saknas är andra viktiga vuxna av stor betydelse.

En viktig vuxen kan vara

  • mamma
  • pappa
  • annan vårdnadshavare
  • god man
  • släkting
  • lärare
  • kurator
  • personal på Migrationsverket
  • person från en frivilligorganisation.

Att vara asylsökande är ingen normal situation – man har kommit till ett nytt land och sökt asyl (skydd). Ingen väljer att lämna sitt land frivilligt för att söka asyl – men skälen är inte alltid tillräckliga för att få uppehållstillstånd.

Barn är olika individer, precis som vuxna. Barn bär på frågor, vissa frågar om sin situation medan andra går och tänker på frågorna och vågar inte fråga.

Som vuxen fyller du en viktig roll. Du är en person som kan vägleda och stödja det asylsökande barnet i den situation som barnet befinner sig i.

Du kan läsa dessa sidor tillsammans med barnet. Ni kan tillsammans gå igenom de olika stegen som man tar sig igenom när man är asylsökande.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?