För dig som är barn och har sökt asyl

De här sidorna är till för dig som är barn och som har kommit och sökt asyl (skydd) i Sverige. Här kan du läsa om vilka rättigheter barn har i Sverige, och om särskilda regler som finns för att skydda barn.

EU-logotyp