För asylsökande barn

Dessa sidor är till för dig som är barn och kommit och sökt asyl – skydd i Sverige. Sidorna kan även användas av dig som vill veta mer om vad asyl är och hur det går till att ansöka om asyl.

Här beskriver vi vilka steg som en person går igenom som asylsökande.

En del är för dig som söker asyl tillsammans med föräldrar, förälder eller annan vårdnadshavare.

En annan del är för dig som söker asyl utan föräldrar, förälder eller annan vårdnadshavare.

Bild på ett barn.

Illustrationer: Annelie Norde