För dig som är barn och har sökt asyl

De här sidorna är till för dig som är barn och som har kommit och sökt asyl (skydd) i Sverige. Sidorna kan även användas av dig som vill veta mer om vad asyl är och hur det går till att ansöka om asyl.

Här beskriver vi vilka steg som en person går igenom som asylsökande.

En del är för dig som söker asyl tillsammans med föräldrar eller annan vårdnadshavare.

En annan del är för dig som söker asyl utan förälder eller annan vårdnadshavare.

Enklare infor­ma­tion för yngre barn

I appen ”Migrationsverket Stories” får du veta hur det går till att söka asyl och vilka rättigheter asylsökande barn har i Sverige. Du kan välja om du vill lyssna på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska eller albanska. Appen finns för både iPhone och Android och passar barn i åldrarna sju till elva år.