Migrationsverket logotyp

För dig som är barn och har sökt asyl

De här sidorna är till för dig som är barn och som har kommit och sökt asyl (skydd) i Sverige. Sidorna kan även användas av dig som vill veta mer om vad asyl är och hur det går till att ansöka om asyl.

Här beskriver vi vilka steg som en person går igenom som asylsökande.

En del är för dig som söker asyl tillsammans med föräldrar eller annan vårdnadshavare.

En annan del är för dig som söker asyl utan förälder eller annan vårdnadshavare.