Vad betyder orden?

 • Asyl betyder fristad. När en person söker asyl söker han eller hon skydd (fristad) i ett annat land än i sitt hemland.
 • Asylprocess är de olika stegen som en asylsökande går igenom – från ansökan till beslut.
 • Asylsökande är en person som har tagit sig till Sverige och sökt skydd, men som ännu inte har fått ett slutgiltigt svar på sin ansökan.
 • Avslag på asylansökan betyder att en person har fått nej på sin ansökan om asyl. Han eller hon får inte stanna i Sverige.
 • Barn är alla personer som är under 18 år.
 • Beslut i ett asylärende är när Migrationsverket har bestämt om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte.
 • Dagersättning är ett bidrag som en asylsökande kan ansöka om ifall han eller hon inte har egna pengar. 
 • Dom. De flesta av Migrationsverkets beslut kan överklagas till domstol. När en domstol fattar beslut heter det dom.
 • Flykting är en person som har sökt asyl och får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl.
 • God man är en person som ska ta hand asylsökande barns intressen när deras föräldrar inte kan göra det. Det kan vara en man eller en kvinna.
 • Myndighet är en verksamhet som styrs av regeringen. Myndigheterna ska se till att samhället fungerar som det ska enligt de lagar som riksdagen har bestämt.
 • Offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. Biträdet hjälper dig eller dig och din familj med er ansökan om asyl. Ett offentligt biträde är jurist eller advokat och jobbar inte på Migrationsverket.
 • Socialtjänsten finns i varje kommun. De arbetar efter en lag som heter socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilken rätt till vård och omsorg alla i kommunen har. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa den som behöver hjälp men som inte kan få hjälp av någon annan.
 • Uppehållstillstånd betyder att en person har fått ja på sin ansökan om asyl. Han eller hon får stanna i Sverige.
 • Utlänningslagen är en lag som bland annat innehåller reglerna för om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte. Riksdagen beslutar om lagarna.
 • Överklaga betyder att en person skriver till en myndighet eller domstol att han eller hon inte håller med om det som myndigheten eller domstolen har bestämt. Personen vill att myndigheten eller domstolen ska ändra beslutet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.