Waa maxay macnaha eraydu?

Vad betyder orden? – somaliska

Alternativt skyddsbehövande – Qof beddelkiisa u baahan badbaado waa qof magangalyo ka dalbaday Iswiidhan oo helay sharci beddelkiisu yahay badbaadada. Markaa waxa badaan qofkaas lasiiyaa sharci degganaansho ah oo 13 bilood ah.

Asyl – Magangalyo micnaheedu waa hoy la magangalo. Marka qofku magangalyo dalbado, nin ama naag kuu doonada ha noqdee wuxuu magangalyo qofkaasi ka dalbaday wadan aan ahayn dalkiisa hooyo ahayn.

Asylprocess – Nidaamka magangalyo doonku waa talaabooyinka kala duwan ee qofka magangalyo doonka maro – laga bilaabo codsiga ilaa go'aanka.

Asylsökande – Magangalyo doon waa qofka Iswiidhan yimaada ee ka codsada magangalyo, laakiin aan wali helin jawaabtii ugu dambeysay ee codsigiisa.

Asylutredning – Baaritaanka magangalyadu waa marka adiga interfiyuuga lagaa qaadayo ee aad ka sheekaynayso sababta aad Iswiidhan uga rabto magangelyo.

Avslag på asylansökan – Diidmada codsiga magangalyu wuxuu ka dhigan yahay marka qofka diidmo laga siiyo codsigiisa magangalyada.

Barn – Carruur waa dhammaantood dadka da'doodu ka yar tahay 18 sano.

Beslut i ett asylärende – Go'aan kiis magangalyo waa marka ay Hey'adda laanta socdaalku go'aan ka gaarto in qofka magangelyo doonka ah loo ogolaado inuu joogo iyo in kale Iswiidhan.

Dagersättning – Lacagta gunno maalmeedku waa deeq ay bixiso Hey'adda socdaalka oo uu qofka magangelyo doonka ahi codsan karo haddii aanu qofkaasi haysan lacag isagu leeyahay.

Dom – Xukun. Inta badan go’aamada hey'adda laanta socdaalka waxaa looga dacwoon karaa maxkamad. Markay maxkamaddu go'aan gaarto waxaa la yiraahdaa xukun.

Flykting – Qaxooti waa qof codsaday magangalyo oo helay sharci qaxootinimo. Taas macnaheedu waa in la buuxiyey shuruudihii Qaramada midoobay ee xuquuqda qaxootiga, waxa loogu yeero Geneva Convention. Markaa waxa badanaa qofka la siiyaa sharci deggenaansho ah oo 3 sano ah.

God man – Qof mas’uula ah waa qof ay tahay inuu ilaaliyo danaha carruurta magangalyo doonka ah marka aanay carruurta waalidkood awood u lahayn. Wuxuu noqon kartaa nin ama naag.

Identitet – Aqoonsiga macnahiisu waa qofku qofka uu yahay. Marka ay Hey'adda laanta socdaalka wax kaa weydinayso aqoonsigaaga, waxaanu annagu ula jeednaa magacaaga, da'daada iyo meesha aad ka timid.

Laga kraft – Sharci dhaqan galay macnihiisu waa in go'aanka aan racfaan laga qaadan karin mar dambe.

Migrationsverket – Hey'adda laanta socdaalka waa hey'adda ka jirta Iswiidhan oo baarta codsiyada dadka magangalyo doonka ah. Hey'adda laanta socdaalka waxay sidoo kale baartaa codsiyada dadka raba inay soo booqdaan ama u soo guuraan Iswiidhan, ama raba inay noqdaan muwaadin Iswidhish ah

Myndigheter – Hey’adduhu waa inay hubiyaan in bulshadu ay u shaqayso sidii loogu talagalay iyada oo la raacayo sharciyada baarlamaanka uu go'aamiyey.

Offentligt biträde – Abukaate waa qof yaqaana sharciyada Iswiidhan. Abukaataha ayaa adiga kaa caawin doona cosigaaga magangalyada. Abukaatuhu badanaa waa qof sharci yaqaan ah umana shaqeeyo Laanta socdaalka

Socialtjänsten – Adeegyada bulshada waxa laga heli karaa degmo kasta. Waxay ku shaqeeyaan sharci loo yaqaan xeerka adeegyada Bulshada. Sharciga adeegga bulshadu wuxuu ku saabsan yahay qofka xaqa u leh xannaada- iyo daryeelidda dadka ku nool degmada dhammaantood. Adeegu wuxuu ka kooban yahay sharciyo ku saabsan sida bulshadu u caawinayso kuwa u baahan caawimaada laakiin aan meel kale ka helayn caawimo.

Tystnadsplikt – Waajibka xog qarinta micnaheedu waa in dadka ka shaqeeya tusaale ahaan Hey'adda laanta socdaalka aan loo ogolayn inay u sheegaan wixii aad iyaga u sheegtay qofkale oo aan xaq u lahayn inuu ogaado.

Uppehållstillstånd – Sharciga ogolaanshaha macnahiisu waa in qofka cosigiisii haa la siiyey inuu Iswiidhan dego.

Överklaga – Rafcaan qaadasho waxaa loola jeedaa in qofku warqad u qoro hey'ad ama maxkamad in nin iyo naag kuu doonaba ha noqdee aanu ku raacsanayn waxa ay hey’addu ama maxkamaddu go’aamisay. Qofku wuxuu rabaa inay hey’addu ama maxkamaddu beddesho go'aanka.

Last updated: