Waa maxay macnaha erayadu?

Vad betyder orden? – somaliska

Illustration.

Alternativt skyddsbehövande – Qofka la siiyo ilaalin/gabbaad waa qof magangalyo ka codsaday Iswiidhan oo halkii qaxoonimada loogu beddeley oo u baahan ilaalin/gabbaad. Caadi ahaan waxaa qofkaa la siiyaa sharci deggenaansho 13 bilood ah.

Asyl – Magangelyo macneheedu waa hoy la magac galo. Marka qofku uu codsado magangalyo, isaga ama iyadu waxay ilaalin/gabbaad ka raadsadaan waddan aan ahayn waddankiisa.

Asylprocess – Habka magangalyada waa tallaabooyin kala duwan oo uu qofka magangalyo doonka ahi maro - laga bilaabo codsiga ilaa go'aanka.

Asylsökande – Magangelyo doonku waa qofka intuu Iswiidhan yimaado kadibna ka codsaday magangalyo, laakiin aan weli helin jawaabtii u dambaysay ee codsigiisa.

Asylutredning – Baaritaanka magangalyadu waa waraysi aad ku sheegayso sababta aad ilaalo/gabbaad uga rabto Iswiidhan.

Avslag på asylansökan – Diidmada codsiga magangalyada waxay macnaheedu tahay in qofka maya laga siiyey codsigii magangalyada doonimada .

Barn – Carruurtu waa dhammaan dadka da'doodu ka yar tahay 18 sano.

Beslut i ett asylärende – Go'aanka kiiska magangalyadu waa markay Hay'adda laanta socdaalku go'aansato in qofka magangalyo doonka ahi uu joogi karo Iswiidhan iyo in kale..

Dagersättning – Lacagta gunno maalmeedku waa deeq dhaqaale oo ay bixiso Hay'adda laanta socdaalka oo uu qofka magangelyo doonka ahi codsan karo haddii aanu haysan lacag uu qofkaasi leeyahay.

Dom – Xukun Go'aamada Hay’adda laanta socdaalka intooda badan waxaa looga dacwoon karaa maxkamad. Marka ay maxkamadi go'aan gaarto, waxaa loo yaqaan xukun.

Flykting – Qaxooti waa qof magangalyo codsaday oo helay aqoonsi qaxootinimo. Taas macnaheedu waxay tahay inuu qofkaasi buuxiyey shuruudihii heshiiska Qaramada Midoobay ee xuquuqda qaxootiga, waxa loogu yeero Heshiiskii Geneva. Markaa caadi ahaan waxaa qofkaa la siiyaa sharci deggenaansho oo 3 sannadood ah.

God man – Qofka mas’uulka looga dhigo ilmo yar waa qofka ay tahay inuu daryeelo danaha ilmaha magangalyo doonka ah marka aanu waalidkii awoodi karin. Wuxuu qofkaasi noqon kartaa nin ama naag.

Identitet – Aqoonsiga macnahiisu waxa uu yahay, waa kuma qofkaasi. Markay Hay'adda laanta socdaalku ku weydiinayso aqoonsigaga, waxaanu ula jeednaa magacaaga, da'daada iyo meesha aad ka timid.

Laga kraft – Dhaqan galay macnaheedu waxay tahay in aan go'aanka laga dacwoon karin.

Migrationsverket – Hey'adda laanta socdaalku waa hay'adda waddanka Iswiidhan ku taala oo baarta codsiyada dadka magangalyo doonka ah. Hay'adda laanta socdaalku waxay kaloo baartaa codsiyada dadka doonaya inay soo booqdaan ama u soo guuraan Iswiidhan, ama kuwa doonaya inay qaataan dhalashada Iswidhishka.

Myndigheter – Hay’adduhu waa inay xaqiijiyaan in bulshadu u shaqayso sidii loogu talagalay iyadoo la raacayo sharciyada baarlamaanka go’aamiyey.

Offentligt biträde – Qareen guud waa qof yaqaana sharciyada Iswiidhan. Kaaliyaha/gacan yaraha ayaa kaa caawin doona codsiga magangalyada. Qareenka guud waa qof sharci yaqaan ah ama abukaate aan u shaqayn Hay'adda laanta socdaalka.

Socialtjänsten – Degmo waliba waxay leedahay adeegyada bulshada. Waxay ku shaqeeyaan sharci loo yaqaano sharciga adeegga bulshada. Sharciga adeegga bulshadu wuxuu ku saaban yahay yaa xaq u leh daryeel caafimaad iyo daryeel bulsho dadka dhamman ku nool degmada. Wuxuu ka kooban tahay xeerar sida bulshadu u caawinayso qofka u baahan caawimada ee laakiin aan cid kale ka helin karin caawimo.

Tystnadsplikt – Waajibka sir qarinta waxay macnaheedu tahay in dadka ka shaqeeya, tusaale ahaan, Hay'adda laanta socdaalka aan loo ogolayn inay u sheegaan waxaad u sheegtay qof aan xaq u lahayn inuu ogaado.

Uppehållstillstånd – Sharciga deggenaanshaha macnihiisu waxa weeye in qofka loo ogolaaday codsigiisa inuu ku noolaado Iswiidhan.

Överklaga – Racfaanka macnihiisu waxa weeye inuu qof u qoro qoraal hay'ad ama maxkamad in aanu ku raacsanayn waxay hay’addaasi ama maxkamaddaasi go'aamisay. Qofku wuxuu rabaa inay hay’addu ama maxkamaddu ay beddelaan go'aanka.

EU-logotyp

Last updated: