Qofka magangelyo doonka ah ee aanay la socon waalid ama qof kale mas’uul ahi

För dig som söker asyl utan förälder eller annan vård­nads­ha­vare – somaliska

Macluumaadkan waxaa loogu talagalay qofka yimid isagoo aanay la socon waalidkii, qofkaas oo magangelyo ( ilaalin) ka codsaday Iswiidhan.

Halkaan waxaanu ku qeexaynaa tallaabooyinka uu marayo qofka magangelyo doonka ahi, sida ay Hay'adda laanta socdaalku u go'aaminayso qofka xaqa u leh magangalyada, iyo taageerada magangalyo doonka carruurta iyo dhallinyaradu ay xaqa u leeyihiin.

Macluumaadka waxaa isticmaali kara qofka magangelyo doonka ah, iyo dhalinyarada kale ee rabta inay wax badan ka ogaadaan waxa ay tahay magangalyadu iyo sida loo codsado magangalyada, ama dadka waaweyn ee raba inay caawiyaan si ay ugu sharxaan habka magangalyada carruurta iyo dhalinyarada.

Macluumaadka waxaa loo akhriyi karaa siyaabo kala duwan. Waxaad akhrin kartaa wax walba laga bilaabo bogga koowaad ilaa kan ugu dambeeya si aad u ogaato waxa dhacaya markaad codsato magangalyo. Ama waxaad akhrisan kartaa qaybta markaas adiga kuugu muhiimsan.

EU-logotyp

Last updated: