Qofka ilmaha ah ee codsaday magangalyada

För dig som är barn och har sökt asyl – somaliska

Boggaggan waxaa loogu talagalay qofka carruurta ah ee intuu yimid kadibna magangelyo (ilaalin) ka codsaday Iswiidhan. Halkaan waxaad ka akhrisan kartaa xuquuqaha ay carruurtu ku leeyihiin Iswiidhan, iyo sharciyada gaarka ah ee jira si loo ilaaliyo carruurta.

EU-logotyp