Xuquuqahaaga aad carruur ahaan ku leedahay Iswiidan

Dina rättig­heter som barn i Sverige – somaliska

Carruurta magangelyo doonka ahi waxay leeyihiin xuquuq la mid ah tan ay leeyihiin carruurta dhammaan Iswiidhan joogta. Tusaale ahaan, carruurtu waxay dhammaantood xaq u leeyihiin inay aadaan dugsi, inay helaan daryeel caafimaad markay u baahan yihiin, inay ku noolaadaan nolol ammaan ah iyo inay sheegaan fekreda ay qabaan. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa xuquuqaha iyo sharciyada gaarka ah ee jira si loo ilaaliyo carruurta.

Carruurtu si gaar ah ayey u nugul yihiin waxayna u baahan yihiin ilaalin dheeraad ah. Xadka u dhexeeya inuu qofku ilmo yahay iyo inuu qof weyn yahay waddamadu way ku kala duwan yihiin. Iswiidhan waxaad tahay ilmo ilaa aad ka buuxinayso 18 sano.

Axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda carruurta, waxa loogu yeero heshiiska carruurta, waa sharci Iswiidhan. Heshiiska xuquuqda carruurtu waxa uu dhigayaa xuquuqda ay tahay inay carruurtu dhammaantood helaan. Sidoo kale waddanka Iswiidan waxaa ka jira sharciyo kale oo u yaala ilaalinta carruurta.

EU-logotyp

Last updated: