Dina rättigheter som barn i Sverige

Asylsökande barn har samma rättigheter som alla barn i Sverige. Alla barn har till exempel rätt att gå i skolan, att få vård när de behöver det, att leva i trygghet och att säga vad de tycker. Här kan du läsa om rättigheter och om särskilda regler som finns för att skydda barn.

Barn är särskilt sårbara och behöver skyddas extra mycket. Gränsen mellan att vara barn och vuxen kan skilja sig åt mellan olika länder. I Sverige är du ett barn tills du fyller 18 år.

FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, är lag i Sverige. I barnkonventionen står det vilka rättigheter alla barn ska ha. Det finns också andra lagar i Sverige som är till för att skydda barn.

EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: