För dig som är hbtq-person och söker asyl

Om du har en välgrundad rädsla för att förföljas på grund av din sexuella läggning, ditt kön, ditt könsuttryck, din könsidentitet eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp kan du vara flykting och ha rätt att få skydd i Sverige. Det står i flyktingkonventionen, svensk lag och EU:s regler.

Asylan­sökan och regler

Förföljelse kan vara hot eller våld mot ditt liv eller din hälsa. Det kan också handla om att lagar och regler eller människors syn innebär att du på grund av din sexuella läggning utsätts för allvarlig kränkning. Det kan till exempel vara bestraffning eller omfattande diskriminering som att du inte kan gå i skolan, välja jobb eller få sjukvård.

Rätten att uttrycka sig och engagera sig politiskt utan rädsla för förföljelse oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön eller sexuell läggning är också exempel på vad som kan ge dig rätt att stanna i Sverige.

Det spelar ingen roll om förföljelsen kommer från ditt hemlands myndigheter eller om din familj eller andra personer hotar dig. Migrationsverket utreder då vad som skulle kunna hända dig om du återvänder till ditt hemland i framtiden och om myndigheterna där inte kan eller vill skydda dig mot den förföljelse som du säger att du riskerar.

Migrationsverket kommer att registrera dig som asylsökande med det namn, den födelsetid och det juridiska kön som står i dina identitetshandlingar. Svensk lag tillåter inte att vi registrerar dig med ett annat namn, men om du önskar ett annat tilltalsnamn eller pronomen ska du berätta det för oss, så att vi kan göra en anteckning om detta.

Utred­ning

När Migrationsverket ska besluta om du behöver skydd och därför kan få uppehållstillstånd i Sverige görs en utredning med dig för att förstå hur just ditt liv sett ut och varför just du är rädd för att återvända till ditt hemland. Om orsaken är din sexuella läggning, ditt könsuttryck eller din könsidentitet är det viktigt att du berättar det för oss så tidigt som möjligt.

Läs mer om hur du söker asyl

Migrationsverket vet att det kan vara svårt att berätta om sådana saker för en person du aldrig har träffat förut. Det är kanske till och med är första gången du pratar om det med någon och gränsen för vad som känns personligt och privat är olika för alla. Det är viktigt att du ändå berättar så mycket som möjligt för oss om alla dina asylskäl. Ju mer detaljer som du kan prata om desto bättre grund får Migrationsverket för sitt beslut. Utredaren kommer också att ställa frågor om din sexuella läggning, ditt könsuttryck eller din könsidentitet, de tankar och känslor du har haft kring det och dina relationer till familj, vänner och det samhälle du har levt i. Vi har tystnadsplikt och berättar inte för människor som inte jobbar med ditt ärende om det som du berättar för oss.

Om du upplever att den handläggare som genomför din utredning inte förstår vad det är du säger, eller om du har information som handläggaren inte frågar om, måste du berätta detta så fort som möjligt. Vänta inte tills du har fått ett beslut i ditt ärende.

Du har möjlighet att framföra önskemål om kön på tolk, handläggare och biträde för att du ska känna dig trygg under asylprocessen och Migrationsverket ska då försöka hjälpa dig med ditt önskemål . Du som är över 18 år träffar ditt biträde och din handläggare ensam utan andra medsökande. Du kan önska ett biträde med särskilda kunskaper om hbtq-personers situation om du känner till, eller får hjälp att hitta, ett sådant biträde.

Om du är under 18 år

Migrationsverket ska lyssna på alla barn som söker asyl och ta reda på om barnen behöver skydd här. Det är därför viktigt att du berättar för Migrationsverket om ditt liv i hemlandet och vad du tror skulle hända just dig om du åkte tillbaka dit, Om du är under 18 år och har vårdnadshavare med dig i Sverige så måste Migrationsverket fråga dem om vi kan prata med dig utan att de är med i rummet. Om du inte har dina föräldrar med dig i Sverige är det din gode man som bestämmer om vi kan prata med dig ensam. Om du vill prata med din handläggare utan dina föräldrar eller din gode man är det viktigt att du säger det.

Tolken

Ord och begrepp på svenska och ditt eget språk kan betyda olika saker. Det viktigaste är att du beskriver dina egna känslor och upplevelser och förklarar hur de hänger ihop med varför du är rädd.

Om du inte förstår tolken eller om du tror att tolken kanske inte översätter allt det du säger opartiskt, ska du säga till. Tänk också på att tolken inte alltid känner till specifika ord som används för att prata om sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det kan därför vara bra att förklara också för tolken vad orden du använder betyder för dig.

Boende

I de flesta av Migrationsverkets boenden delar två eller flera personer av samma kön rum. Väntan under asylprocessen kan göra att boendesituationen blir ansträngd och att det kan uppstå konflikter i boendet.

Det är viktigt att du så fort som möjligt berättar om vad du behöver eller om du känner dig otrygg där du bor. Om det uppstår problem i boendet som du behöver hjälp att lösa, måste du berätta det för oss. Prata med handläggare på den mottagningsenhet eller personalen i boendet där du är inskriven.

Hälsa

I en del städer finns mottagningar för till exempel sexuell hälsa och rådgivning för särskilda målgrupper. Exempel på målgrupper kan vara kvinnor, unga eller hbtq-personer. Fråga din handläggare för mer information.

Frivil­lig­or­ga­ni­sa­tioner

Du har alltid rätt att kontakta frivilligorganisationer under asylprocessen för att få råd och stöd. Ju mer information du har om dina rättigheter och möjliga alternativ, desto bättre förberedd är du inför de olika stegen i asylprocessen. RFSL är en sådan frivilligorganisation som arbetar för hbtq-personers rättigheter, ger särskilt stöd och sociala mötesplatser för asylsökande hbtq-personer.

RFSL Newcomers Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RFSL Ungdom, Newcomers youth Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: