Efter beslut om din ansökan om asyl

När Migrationsverket har fattat ett beslut om din ansökan om asyl, kallas du till ett möte på mottagningsenheten. På mötet får du veta vad beslutet blev och vad det innebär för dig.

Om du får ja på din ansökan om asyl får du ett uppehållstillstånd och du har rätt att bo och arbeta i Sverige.

Läs mer om vad som gäller om du får stanna i Sverige

Om du får nej på din ansökan om asyl kallas det att du får avslag på din ansökan. Det betyder att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: du kan antingen acceptera beslutet och återvända, eller överklaga.

Läs mer om vad som gäller om du har fått avslag på din ansökan om asyl

Film om beslut i asylärenden

Sidan senast uppdaterad: