Efter beslut om din ansökan om asyl

När Migrationsverket har fattat ett beslut om din ansökan kan vi meddela dig om vad beslutet blev på olika sätt. Vi kan berätta om beslutet på ett möte där du får träffa en handläggare, eller meddela dig per post.

Att meddela dig beslutet kallas delgivning, och att meddela beslutet per post kallas förenklad delgivning. Även om du får beslutet med posten kommer du att kallas till ett möte på mottagningsenheten där du får information om beslutet med hjälp av tolk.

Förenklad delgiv­ning

När Migrationsverket meddelar dig via förenklad delgivning skickar vi beslutet med post hem till den adress som du har gett oss. Nästa arbetsdag skickar vi ett nytt brev med ett kontrollmeddelande med information om att vi har skickat beslutet till dig. I kontrollmeddelandet står det vilket datum som beslutet skickades. Två veckor efter att beslutet skickades anser Migrationsverket att du har blivit meddelad om beslutet.

Det är viktigt att du har rätt adress registrerad hos Migrationsverket och att alla vuxna familjemedlemmars namn står på dörren eller brevlådan. Kontrollera din post regelbundet och berätta om du flyttar till en ny adress.

Infor­ma­tion om beslutet

Även om Migrationsverket väljer att meddela dig om beslutet genom förenklad delgivning kommer du alltid att få komma till ett möte på din mottagningsenhet. På mötet får du information om beslutet med hjälp av tolk. Om du kommer till mottagningsenheten innan det har gått två veckor, från det att beslutet skickades till dig, räknar Migrationsverket dagen för mötet som den dagen då du blir delgiven beslutet.

Beslutet börjar gälla

Datumet för delgivning är viktigt. Om du inte håller med om beslutet har du tre veckor på dig att överklaga, räknat från dagen då du blir delgiven. När det har gått tre veckor från delgivning börjar beslutet gälla (får laga kraft) och du kan inte längre överklaga.

Det betyder att när Migrationsverket använder förenklad delgivning börjar beslutet att gälla fem veckor efter att det skickades till dig.

Om beslutet är ja

Om du får ja på din ansökan om asyl får du ett uppehållstillstånd och du har rätt att bo och arbeta i Sverige. Uppehållstillståndet gäller från beslutsdagen. Även om du får ja på din ansökan kan det finnas delar av beslutet som du inte håller med om. Då har du tre veckor på dig att överklaga, räknat från dagen då du blir delgiven.

Läs mer om vad som gäller om du får stanna i Sverige

Om beslutet är nej

Om du får nej på din ansökan om asyl kallas det att du får avslag på din ansökan. Det betyder att Migrationsverket har bedömt att du inte har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: du kan antingen acceptera beslutet och återvända, eller överklaga.

Läs mer om vad som gäller om du har fått avslag på din ansökan om asyl

Film om beslut i asylä­renden

Sidan senast uppdaterad: