Om du får avslag på din ansökan om asyl

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: acceptera beslutet och återvänd, eller överklaga. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Om du accepterar beslutet om avvisning eller utvisning kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du skrivit under en nöjdförklaring kan du inte överklaga beslutet och ska planera din hemresa. Även om du inte skriver under en nöjdförklaring är det viktigt att du samarbetar med Migrationsverket i ditt återvändande.

Beslutet om avslag gäller normalt i fyra år.

Läs mer om vad som gäller för dig som ska lämna Sverige

Stöd vid återvändande

Beroende på vilket land du kommer ifrån kan det finnas möjlighet till ekonomiskt stöd eller andra stödinsatser för att göra den första tiden i hemlandet lättare.

Läs mer om vem som kan få stöd vid återvändande

Om du inte följer beslutet

Om du inte lämnar Sverige inom den tid som står i beslutet har du inte längre rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket och du kan få återreseförbud.

Migrationsverket kan också fatta beslut om att ställa dig under uppsikt eller ta dig i förvar tills resan kan genomföras. Migrationsverket kan också lämna över ansvaret för ditt återvändande till polisen.

Läs mer om uppsikt och förvar

Överklaga

Om du inte accepterar Migrationsverkets beslut har du rätt att överklaga. När du överklagar ber du en domstol pröva Migrationsverkets beslut. Ett överklagande måste lämnas inom en viss tid. Tiden står i ditt beslut.

Läs mer om hur du gör för att överklaga och hur lång tid du har på dig

Nya händelser efter avslag

Om något händer som gör att du inte kan återvända ska du berätta det för din mottagningsenhet. Migrationsverket kommer då att pröva om det finns hinder för att genomföra utvisningen, Det ska vara ny information som har kommit fram efter att du fick ditt beslut.

Läs mer om vad som gäller för nya händelser efter avslag

Sidan senast uppdaterad: