Förlänga ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd.

I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige.

Tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd

Om du fortfarande behöver skydd kan du få ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängt.

Anställd eller egen företagare

Om du kan visa att du kan försörja dig själv genom inkomst från anställning eller eget företag kan du få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Om du studerar på gymnasienivå och är mellan 17 och 24 år har du i vissa fall möjlighet att få ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd för att slutföra dina studier. Det gäller dig som läser på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning på till exempel folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning (komvux).

Tillståndets längd beror på hur lång tid du har kvar av utbildningen. För att få behålla tillståndet måste du regelbundet visa att du uppfyller kraven på studieaktivitet. Det innebär att du varje år ska lämna in dokumentation från din skola till Migrationsverket.

När du har avslutat dina gymnasiestudier kan du ansöka om ett permanent uppehållstillstånd om du kan försörja dig själv.

Läs mer om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för dig som är mellan 17 och 24 år gammal

Anhörig till en person som är bosatt i Sverige

Om du lever tillsammans med en partner som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd kan du få uppehållstillstånd på grund av anknytning till din partner. Om ni har levt tillsammans i minst två år kan du få permanent uppehållstillstånd, annars får du ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i upp till två år.

Läs mer om vad som krävs för att du ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en partner i Sverige

Andra skäl

I undantagsfall finns det möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd för den som har särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa personen.

Ansök innan ditt uppehållstillstånd går ut

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut, men inte tidigare än tre månader innan. Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd går ut får du inte arbeta medan du väntar på ett beslut och du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Lämna in din ansökan personligen

För att ansöka om förlängning måste du personligen besöka Migrationsverket. Alla familjemedlemmar som ska ansöka om förlängning måste komma till Migrationsverket. Barn utan vårdnadshavare måste ha med sig sin gode man eller särskilt förordnade vårdnadshavare.

Läs var du kan lämna in din ansökan på Hitta till oss

Boka tid för att ansöka om förlängning

Fyll i ansökningsblanketten

Fyll i blanketten Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd och ta med den till Migrationsverket när du ska ansöka om förlängning. Alla familjemedlemmar måste ha en egen blankett. Det gäller även familjemedlemmar som kom till Sverige för att återförenas med dig efter att du fick uppehållstillstånd på grund av att du behövde skydd.

Om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare ska du också fylla i blanketten Uppgifter om försörjning.

Om du vill ansöka om uppehållstillstånd för att bo med en partner i Sverige ska din partner fylla i blanketten Frågeformulär om förhållande.

Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, blankett nummer 200011PDF

Uppgifter om försörjning, blankett nummer 202011PDF

Frågeformulär om förhållande, blankett nummer 204011PDF

Vad du ska ta med dig när du ansöker

Ta med ditt uppehållstillståndskort när du ska ansöka om förlängning. Om du har några id-handlingar ska du ta med dem, även om du redan har visat dem för Migrationsverket tidigare.

På blanketterna och frågeformuläret står det om du behöver ta med dig några andra handlingar. Läs noga igenom blanketterna.

Om du har ny information

Om du fortfarande behöver skydd ska du berätta det när du ansöker om förlängning. Om du har nya skäl ska du berätta det också.

Om du har ett nytt pass eller identitetshandlingar, eller om du har nya handlingar som visar dina nya skäl ska du ta med dem när du ansöker om förlängning.

Foto och fingeravtryck

När du ansöker om förlängning kommer du att bli fotograferad igen och du får lämna fingeravtryck. Ditt foto och dina fingeravtryck används till ditt nya uppehållstillståndskort om du får ett nytt uppehållstillstånd. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck.

Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.