Förlänga uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Du som tidigare har sökt asyl eller är familjemedlem till någon som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen måste ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du vill stanna i Sverige.

Den här informationen gäller dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen därför att

 • du behöver skydd
 • du studerar på gymnasial nivå
 • du har särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter
 • det finns tillfälligt verkställighetshinder
 • du är familjemedlem till någon som tidigare har sökt asyl.

Ansök på webben

För att kunna ansöka på webben behöver du en personlig kod som du får i ett brev från Migrationsverket tre månader innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Du behöver också ditt beteckningsnummer som finns på beslut och brev från Migrationsverket.

Vissa måste ansöka per post

Tyvärr kan du inte få en kod till webbansökan om ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla före 1 oktober. Du får i stället skicka din ansökan med post till Migrationsverket. Om ditt nuvarande tillstånd slutar gälla den 1 oktober eller senare kommer du att få ett brev med en kod.

Du måste skicka in bilagor per post. Vad du ska skicka in beror på varför du vill fortsätta att bo i Sverige. Eftersom du kan ha flera olika skäl till att vilja stanna i Sverige kan du skicka med flera bilagor. Läs under varje rubrik för mer information.

Du kan ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du

 • behöver skydd
 • kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare i Sverige
 • är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige
 • studerar på gymnasial nivå
 • behöver stanna i Sverige av hälsoskäl.

Ansök innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, men inte tidigare än tre månader innan. Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla får du inte arbeta medan du väntar på ett beslut. Du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Du behöver skydd

Om du vill stanna i Sverige därför att du behöver skydd måste du svara på om du har samma skäl som tidigare eller om du har nya skäl som du inte har berättat om.

Om du har samma skäl som tidigare behöver du inte berätta om dem igen. Migrationsverket känner till vilka skäl du har angett tidigare.

Nya skyddsskäl kan vara att det till exempel har hänt något efter att du ansökte om asyl, något som du inte har berättat om för Migrationsverket eller domstolen. Om du anger att du har nya skäl kommer vi att kontakta dig för att få veta mer om varför du behöver skydd.

Läs om vem som kan få asyl i Sverige

Du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare i Sverige

Om du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare kan du få permanent uppehållstillstånd. Då krävs att du uppfyller alla krav. Om du inte uppfyller alla krav kan du få förlängt uppehållstillstånd av andra skäl som du anger i din ansökan.

Du ska skicka in

Om du är anställd ska du även skicka in ditt anställningsavtal. Det står på blanketten vilka andra bilagor du kan behöva skicka in.

Läs vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv som anställd

Läs vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv som egen företagare

Du är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige

Om du har uppehållstillstånd som familjemedlem till en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen kan du få förlängt uppehållstillstånd om ni fortfarande lever tillsammans. När vi handlägger din ansökan kommer vi att kontrollera att ni är folkbokförda på samma adress.

Du måste skicka in

Ni ska fylla i blanketten tillsammans och ni ska båda skriva under den.

Du behöver inte skicka in denna bilaga för barn under 18 år.

Du kan också ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du har en ny familjerelation. Det gäller både dig som kom till Sverige som asylsökande, och dig som kom till Sverige som familjemedlem till någon som tidigare hade sökt asyl. Med ny familjerelation menas att du inte redan har uppehållstillstånd som familjemedlem till den personen, och därför behöver Migrationsverket veta mer om den personen och om er relation.

Om du vill stanna i Sverige därför att du har en ny familjerelation ska du skicka in dessa bilagor:

Det är personen som du vill bo med som ska svara på frågeformuläret.

Läs mer om vad som krävs för att få uppehållstillstånd som familjemedlem

(Observera att du inte ska använda någon av de webbansökningar som finns på sidorna under rubriken ”Flytta till någon i Sverige”.)

Du studerar på gymnasial nivå

Du som har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Det gäller både dig som har ett längre uppehållstillstånd därför att du studerar på gymnasial nivå samtidigt som du har andra skäl, och dig som har ett 13 månader långt uppehållstillstånd för att läsa på ett introduktionsprogram. Det gäller även dig som har uppehållstillstånd enligt 16 f § tillfälliga lagen (den så kallade nya gymnasielagen).

Du som har tillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen måste visa att du har påbörjat dina studier innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla för att kunna ansöka om förlängt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. I ansökan ska du kryssa för att du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du studerar på gymnasial nivå.

Du som även har andra skäl för uppehållstillstånd, och fick ett längre tillstånd därför att du studerar på gymnasial nivå, kan ansöka om förlängning om du inte hinner läsa färdigt din utbildning. Du kan kryssa för flera skäl samtidigt.

Du som inte har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, men har börjat studera under din tid i Sverige kan också välja detta alternativ när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Du kan då ha rätt till ett längre uppehållstillstånd för att du ska ha möjlighet att läsa färdigt din utbildning. Du kan kryssa för både skyddsbehov och gymnasiestudier som skäl till varför du vill stanna i Sverige.

Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå ska du skicka in bilagor som visar att du studerar. Du får dessa dokument från din skola. Du ska skicka in

 • individuell studieplan, eller
 • planeringsdokument från Komvux eller folkhögskola

När du har studerat färdigt kan du ha rätt till upp till sex månaders uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning för att söka arbete. För att få det ska du skicka in dokument från din skola som visar att du har fullföljt, eller kommer att fullfölja, din utbildning.

Läs vad som krävs för att få uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå

Du behöver stanna i Sverige av hälsoskäl

Asylsökande kan i undantagsfall få uppehållstillstånd trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det krävs särskilda omständigheter som innebär att ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden. Det kan till exempel handla om personer med ett synnerligen allvarligt hälsotillstånd.

Om du söker uppehållstillstånd på grund av din hälsa ska du skicka in

Skicka blanketter och bilagor med post

Skicka blanketter och bilagor till det kontor som ligger närmast där du bor, eller som är lättast för dig att resa till om vi behöver träffa dig.

Boden

Migrationsverket
Asylprövningsenheten
Box 103
961 22 Boden

Göteborg

Migrationsverket
Box 1087
405 23 Göteborg

Uppsala

Migrationsverket
Asylprövningsenheten
Box 1323
751 43 Uppsala

Malmö

Migrationsverket
Ansökningsenhet 2
Box 3147
200 22 Malmö

Stockholm

Migrationsverket
Fördelningsenhet 1
Box 1430
171 27 Solna

Efter att du har skickat din ansökan

Efter en vecka kommer du att få ett brev med en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan. Det är inte alla som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd som behöver besöka Migrationsverket för en intervju. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information. Det kan hända att vi behöver träffa dig för att ställa frågor, till exempel om du har uppgett i din ansökan att du har nya asylskäl. Vi kan också be dig skicka in kompletterande uppgifter per brev.

Efter beslut

När Migrationsverket har fattat beslut skickar vi ett brev hem till dig. Det vanligaste är att vi använder vi oss av så kallad förenklad delgivning som innebär att vi skickar beslutet med post hem till din folkbokföringsadress. I vissa fall får du en kallelse där vi ber dig komma till Migrationsverket för att en handläggare ska berätta för dig om beslutet.

Läs mer om förenklad delgivning

Om du får avslag på din ansökan står det i ditt beslut hur du ska göra för att överklaga Migrationsverkets beslut.

Om du får förlängt uppehållstillstånd behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Då behöver du boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad så att Migrationsverket kan tillverka ett nytt uppehållstillståndskort åt dig. Boka en tid för varje familjemedlem som behöver ett nytt uppehållstillståndskort.

Boka tid

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du inte ansöker på webben

Fyll i blanketten Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, blankett nummer 200011 (finns bara på svenska). Du kan fylla i blanketten på datorn innan du skriver ut den, eller skriva ut den först och fylla i för hand. Om du inte har en egen skrivare kan du få hjälp att skriva ut blanketten på närmaste bibliotek.

Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, blankett nummer 200011PDF

Alla familjemedlemmar måste ha en egen blankett, även barn. Alla familjemedlemmar som har tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ansöka om förlängning av sina uppehållstillstånd samtidigt. Det gäller både den som tidigare har ansökt om asyl, och den som kom till Sverige senare för att återförenas med familjemedlemmar som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Kom ihåg att skriva under din blankett. Vårdnadshavare skriver under barnens blanketter.

Skicka blanketter och bilagor till det kontor som ligger närmast där du bor, eller som är lättast för dig att resa till om vi behöver träffa dig. Skicka gärna hela familjens ansökningar i samma kuvert.

Adresser finns under rubriken Skicka blanketter och bilagor med post

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.