Ansök om främlingspass

Du som inte har något pass, och som inte har möjlighet att få ett, kan i vissa fall få ett främlingspass av Migrationsverket. Om du har blivit svensk medborgare ska du vända dig till Polisen för att ansöka om ett svenskt pass.

Krav för att få ett främ­lings­pass

För att kunna få ett främlingspass ska du

 • ha fått ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av att du har skyddsskäl gentemot myndigheterna i ditt hemland och därför inte kan vända dig dit för att få ett pass, eller
  i vissa fall att du kommer från ett land vars pass Sverige inte godkänner.

Du kan inte få ett främlingspass om

 • du är svensk medborgare eller EU/EES-medborgare
 • du har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl som saknar koppling till myndigheter i hemlandet (till exempel hedersproblematik, naturkatastrofer eller det allmänna läget i hemlandet). Då ska du istället kontakta hemlandets myndigheter för att få ett pass
 • du har en annan handling som gäller som pass och som går att resa med
 • du befinner dig i ditt hemland.

Migrationsverket grundar sin bedömning på de skäl som finns i ditt beslut och gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Att det är svårt, besvärligt eller dyrt att skaffa ett hemlandspass är inte tillräckliga skäl för att få ett främlingspass.

Ett främlingspass

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
 • ha en e-legitimation
 • kunna betala avgiften för ansökan med kontokort eller betalkort
 • en kopia av ditt svenska id-kort
 • en kopia av eventuellt tidigare utfärdat främlingspass (kopior på personsidan och alla sidor med stämplar) eller polisanmälan där det står att du har förlorat ditt främlingspass.

Läs mer om hur du bifogar en passkopia till din ansökan

Läs mer om att ansöka om främlingspass för barn under rubriken Barn under 18 år

Om du inte har styrkt din identitet tidigare kan du också bifoga en kopia av ditt hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass). Det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok.

Tänk på att det kan ta längre tid för dig att få ditt beslut om du inte skickar med de handlingar som vi behöver ha in i ansökan.

Boka tid inne i e-tjänsten

Innan du skickar in din ansökan via e-tjänsten bokar du en tid för att lämna fingeravtryck och ta fotografi. Tidsbokningen ingår som en del av e-tjänsten.

Information om hur du avbokar eller ändrar den tid som du har bokat inne i e-tjänsten får du i ditt bekräftelsemejl.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om främlingspass. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som ansöker om främlingspass åt barnet.

Om ditt barn har två vårdnadshavare och du ansöker via e-tjänsten ska blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, 246011, fyllas i och bifogas i e-tjänsten. Båda vårdnadshavarna måste godkänna och underskrifterna ska vara bevittnade.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, blankett 246011 (på svenska) Pdf, 657.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien’s passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (på engelska) Pdf, 701.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker som god man ska du bifoga ditt förordnande och en kopia av ditt id-kort.

Ett barn som inte har någon av sina föräldrar i Sverige måste ha sin gode man med sig när barnet fotograferas och lämnar fingeravtryck.

De flesta måste betala en avgift för att ansöka om ett främlingspass. Du betalar avgiften med kort när du lämnar in din ansökan.

Om du inte kan betala med kort kan du betala avgiften via bankgiro eller be om ett inbetalningskort när du lämnar fingeravtryck och blir fotograferad. Migrationsverket börjar inte handlägga din ansökan innan du har betalat avgiften.

Avgifter för främlingspass

Om du inte kan ansöka om främ­lings­pass på webben ska du ansöka genom att fylla i blanketten Ansökan om främlingspass, nummer 190011, och lämna in den vid ett personligt besök på något av Migrationsverkets servicecenter. Fyll i blanketten före ditt besök.

Ansökan om främlingspass, blankett 190011 (på svenska) Pdf, 732.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for an alien's passport, form 191011 (på engelska) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om främlingspass. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som personligen ansöker om främlingspass åt barnet.

Du som vårdnadshavare måste godkänna ansökan genom att lämna in blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, 246011, tillsammans med barnets ansökningsblankett. Om det finns två vårdnadshavare måste båda godkänna.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, blankett 246011 (på svenska) Pdf, 657.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien’s passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (på engelska) Pdf, 701.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett barn som inte har någon av sina föräldrar i Sverige måste ha sin gode man med sig när barnet fotograferas och lämnar fingeravtryck. Barnets gode man ska ta med sitt förordnande och sitt id-kort.

Boka tid

Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid. Du måste boka en tid för varje person som vill ansöka om främlingspass, och varje person ska lämna in en egen ansökningsblankett.

Boka tid

Lämna in din ansökan

När du lämnar in din ansökan ska du ta med dig

 • ditt svenska id-kort
 • ansökningsblanketten, ifylld och påskriven (en blankett per person)
 • en kopia av eventuellt tidigare utfärdat främlingspass eller polisanmälan där det står att du har förlorat ditt främlingspass
 • medgivande från föräldrarna eller vårdnadshavarna om ansökan är för ett barn under 18 år (blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, nummer 246011).

Om du inte har styrkt din identitet tidigare kan du också bifoga en kopia av ditt hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass). Det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok.

Om du har ett hemlandspass eller ett äldre främlingspass måste du lämna dessa till Migrationsverket. Ibland kan handläggaren acceptera att du lämnar in kopior på ditt pass tillsammans med din ansökan, men då kommer du att uppmanas att lämna in passet i original när det är dags att handlägga din ansökan eller när du ska hämta ut ditt nya pass.

Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck när du lämnar in din ansökan. Ditt foto, dina fingeravtryck och dina personuppgifter lagras i ett datachip i främlingspasset. Dessa uppgifter sparas inte hos Migrationsverket, utan finns bara lagrade i kortets chip. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck.

De flesta måste betala en avgift för att ansöka om främlingspass. Du kan betala avgiften med kort på servicecentret när du lämnar in din ansökan. Du kan också få ett inbetalningskort och betala senare. Migrationsverket börjar handlägga din ansökan när du har betalat.

Avgifter för främlingspass

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om hur lång handläggningstiden är just nu. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information.

När Migrationsverket har handlagt din ansökan skickar vi beslutet hem till dig med post.

Aktuella handläggningstider

Beslutet skickas hem till dig med post. Om Migrationsverket har beslutat att du har rätt till ett främlingspass kommer vi att skicka ett meddelande till dig när ditt främlingspass finns att hämta. Det kan ta upp till 14 dagar från den dag du får beslutet tills du kan hämta ditt pass på det servicecenter där du ansökte om passet.

Om du får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om främlingspass kan du överklaga beslutet.

Om du vill överklaga ska du skriva ett brev där du skriver vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra och varför du anser att beslutet är fel. I brevet ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer och du måste underteckna brevet själv.

Se till att Migrationsverket har fått ditt överklagande senast tre veckor efter att du fick reda på beslutet.

Om du vill att någon annan ska överklaga åt dig måste du ge den personen en skriftlig fullmakt.

Du som får ett främlingspass ska boka tid för att hämta passet innan du besöker Migrationsverket. Tänk på att boka en tid för varje person som ska hämta sitt pass. Om du ska hämta pass åt dina barn måste du boka en tid för varje pass som du ska hämta.

Du ska hämta ditt främlingspass på samma servicecenter som du lämnade in din ansökan på, om du inte har fått information om att du ska hämta passet på en annan ort. Om du vill hämta ditt främlingspass på en annan ort ska du tala med personalen om detta när du lämnar fingeravtryck och blir fotograferad.

Du ska hämta ditt pass personligen. För barn under 18 år kan vårdnadshavaren eller den gode mannen hämta passet utan att barnet följer med.

Barn över 15 år kan hämta sitt pass själva om Migrationsverket har antecknat att vårdnadshavaren har sagt till om det vid ansökningstillfället.

Du måste ha med dig en giltig legitimation när du hämtar ditt främlingspass. Om du har ett tidigare utfärdat främlingspass som du inte redan har lämnat ska du lämna tillbaka det när du hämtar ditt nya.

Boka tid

Resa med främ­lings­pass

Främlingspasset uppfyller EU:s krav på pass och går att resa med till alla länder. Till vissa länder kan du behöva ett visum. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få mer information innan du reser.

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl kommer det att stå i ditt främlingspass att du inte kan resa till ditt hemland eller det land som du har flytt ifrån.

Om du inte har kunnat styrka din identitet kommer det att stå i ditt främlingspass att din identitet inte är styrkt, vilket kan göra det svårare att resa till vissa länder.

Så länge gäller passet

Ett främlingspass gäller som längst i tre år och kan inte förlängas. Om du behöver ett främlingspass när giltighetstiden har gått ut kan du ansöka om ett nytt.

När du vill ansöka om ett nytt främlingspass måste du bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen, eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte finns sparade hos Migrationsverket, utan bara i ett datorchip i främlingspasset.

Om du förlorar passet

Om du tappar bort ditt främlingspass eller om det blir stulet ska du först anmäla det till polisen. Om du behöver ett nytt främlingspass måste du lämna in en ny ansökan. Ta med dig en kopia av polisanmälan som du har fått på posten eller på polisstationen när du ansöker om ett nytt främlingspass.

Begränsat giltig­hets­om­råde vid förlorat pass

Om du har förlorat ditt främlingspass eller om det finns misstanke om att passet har missbrukats kan Migrationsverket begränsa giltighetsområdet för det nya främlingspasset. Det innebär att ett nytt främlingspass bara är giltigt för resor inom Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Om du har förlorat fler än ett främlingspass kan konsekvensen bli att ett nytt pass bara är giltigt i Sverige.

Du som har fått ett främlingspass som alternativt skyddsbehövande berörs inte av reglerna om begränsning av giltighetsområde.

Sidan senast uppdaterad: