Ansök om provi­so­riskt främ­lings­pass

Du kan få ett provisoriskt (tillfälligt) främlingspass om du inte kan få, eller inte har tid att vänta på, ett vanligt främlingspass. Ett provisoriskt främlingspass gäller bara för en kort period eller en enstaka resa.

För att kunna få ett provisoriskt främlingspass ska du uppfylla något av dessa alternativ:

Anledning till ditt behov av ett provisoriskt främlingspass

Krav för att få ett provisoriskt främlingspass av den anledningen

Du har ingen möjlighet att ansöka om ett hemlandspass eller annan godtagbar resehandling i Sverige, utan måste resa till ett annat land för att ansöka om ett pass.

Du har en resplan för när, var och hur du ska skaffa ett hemlandspass utanför Sverige.

Du saknar ett hemlandspass och behöver snabbt resa utomlands i ett mycket angeläget ärende.

Du måste motivera för Migrationsverket varför du behöver ett främlingspass just nu och varför du inte kan få ett hemlandspass eller en provisorisk resehandling från ditt hemlands myndigheter, till exempel ambassad eller konsulat. Ta med dig dokument som styrker dina skäl när du ansöker om ett provisoriskt främlingspass.

Du kan inte få ett främlingspass eller resedokument på grund av att du har missbrukat ditt tidigare pass, eller är dömd för grov brottslighet, men behöver ändå ett pass för att kunna göra en mycket angelägen resa.

Du måste motivera för Migrationsverket varför du behöver ett främlingspass just nu och varför du inte kan få ett hemlandspass eller en provisorisk resehandling från ditt hemlands myndigheter, till exempel ambassad eller konsulat. Ta med dig dokument som styrker dina skäl när du ansöker om ett provisoriskt främlingspass.

Du har uppehållstillstånd i Sverige och befinner dig utomlands (men inte i ditt hemland) och har förlorat ditt främlingspass eller resedokument och behöver ett pass för att kunna resa tillbaka till Sverige.

Anmäl ditt förlorade pass till polisen och ta med dig en kopia på polisanmälan när du går till den svenska ambassaden eller generalkonsulatet och ansöker om ett provisoriskt främlingspass.

Så ansöker du om provi­so­riskt främ­lings­pass

Du ansöker om ett provisoriskt främlingspass genom att fylla i blanketten Ansökan om provisoriskt främlingspass, 192011, och lämna in den vid ett personligt besök på något av Migrationsverkets servicecenter.

Ansökan om provisoriskt främlingspass, blankett 192011 (på svenska) Pdf, 731.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for an emergency alien's passport, form 193011 (på engelska) Pdf, 787.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om provisoriskt främlingspass. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som personligen ansöker om provisoriskt främlingspass åt barnet.

Om ditt barn har två vårdnadshavare ska du bifoga blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, 246011. Båda vårdnadshavarna måste godkänna och underskrifterna ska vara bevittnade.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, blankett 246011 (på svenska) Pdf, 657.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien's passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (på engelska) Pdf, 701.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker som god man ska du bifoga ditt förordnande och en kopia av ditt id-kort.

Ett barn som inte har någon av sina föräldrar i Sverige måste ha sin gode man med sig när barnet fotograferas och lämnar fingeravtryck.

Boka tid

Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid. Du måste boka en tid för varje person som vill ansöka om provisoriskt främlingspass, och varje person ska lämna in en egen ansökningsblankett. Du kan boka flera tider efter varandra.

Boka tid

Om du är utomlands och behöver ett provisoriskt främlingspass för att kunna resa tillbaka till Sverige, ska du kontakta närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat och fråga hur du ska göra.

Lämna in din ansökan

När du lämnar in din ansökan ska du ta med dig

  • ansökningsblanketten, ifylld och påskriven (en blankett per person)
  • eventuellt tidigare utfärdat främlingspass
  • hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass), det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok
  • medgivande från föräldrarna eller vårdnadshavarna om ansökan är för ett barn under 18 år (blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, nummer 246011)
  • kopia på polisanmälan där det står att du har förlorat ditt främlingspass (om du ansöker om ett nytt främlingspass för att du har förlorat ditt gamla)
  • resplan för när, var och hur du ska skaffa ett hemlandspass utanför Sverige, om du ansöker om ett provisoriskt främlingspass för att kunna resa till ditt hemland eller till ditt hemlands ambassad för att kunna ansöka om ett hemlandspass.

Om du har ett hemlandspass eller ett äldre främlingspass måste du lämna dessa till Migrationsverket. Ibland kan handläggaren acceptera att du lämnar in kopior på ditt pass tillsammans med din ansökan, men då kommer du att uppmanas att lämna in passet i original när det är dags att handlägga din ansökan eller när du ska hämta ut ditt nya pass.

Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck när du lämnar in din ansökan. Ditt foto, dina fingeravtryck och dina personuppgifter lagras i ett datachip i det provisoriska främlingspasset. Dessa uppgifter sparas inte hos Migrationsverket, utan finns bara lagrade i kortets chip. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck.

De flesta måste betala en avgift för att ansöka om ett provisoriskt främlingspass. Du kan betala avgiften med kort på servicecentret när du lämnar in din ansökan. Du kan också få ett inbetalningskort och betala senare. Migrationsverket börjar handlägga din ansökan när du har betalat.

Läs mer om hur du betalar och vilka avgifter som gäller för provisoriskt främlingspass

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om hur lång handläggningstiden är just nu. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information.

När Migrationsverket har handlagt din ansökan skickar vi beslutet hem till dig med post.

Aktuella handläggningstider

Beslutet skickas hem till dig med post. Om Migrationsverket har beslutat att du har rätt till ett provisoriskt främlingspass kommer vi att skicka ett meddelande till dig när ditt provisoriska främlingspass finns att hämta. Det kan ta upp till 14 dagar från den dag du får beslutet tills du kan hämta ditt pass på det servicecenter där du ansökte om passet.

Om du får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om provisoriskt främlingspass kan du överklaga beslutet.

Om du vill överklaga ska du skriva ett brev där du skriver vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra och varför du anser att beslutet är fel. I brevet ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer och du måste underteckna brevet själv.

Se till att Migrationsverket har fått ditt överklagande senast tre veckor efter att du fick reda på beslutet.

Om du vill att någon annan ska överklaga åt dig måste du ge den personen en skriftlig fullmakt.

Du som får ett provisoriskt främlingspass ska boka tid för att hämta passet innan du besöker Migrationsverket. Tänk på att boka en tid för varje person som ska hämta sitt pass. Om du ska hämta pass åt dina barn måste du boka en tid för varje pass som du ska hämta.

Du ska hämta ditt provisoriska främlingspass på samma servicecenter som du lämnade in din ansökan på, om du inte har fått information om att du ska hämta passet på en annan ort. Om du vill hämta ditt provisoriska främlingspass på en annan ort ska du tala med personalen om detta när du lämnar fingeravtryck och blir fotograferad.

Du ska hämta ditt pass personligen. För barn under 18 år kan vårdnadshavaren eller den gode mannen hämta passet utan att barnet följer med.

Barn över 15 år kan hämta sitt pass själva om Migrationsverket har antecknat att vårdnadshavaren har sagt till om det vid ansökningstillfället.

Boka tid

Resa med ett provisoriskt främlingspass

Det provisoriska främlingspasset uppfyller EU:s krav på pass och går att resa med till alla länder. Till vissa länder kan du behöva ett visum. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få mer information innan du reser.

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl kommer det att stå i ditt provisoriska främlingspass att du inte kan resa till ditt hemland eller det land som du har flytt ifrån.

Om du inte har kunnat styrka din identitet kommer det att stå i ditt provisoriska främlingspass att din identitet inte är styrkt, vilket kan göra det svårare att resa till vissa länder.

Så länge gäller passet

Ett provisoriskt främlingspass gäller i de flesta fall i högst sju månader. Passet kan också vara begränsat till en enkel resa till eller från Sverige eller en resa i båda riktningarna. Efter resan ska du lämna tillbaka det provisoriska främlingspasset till Migrationsverket.

Om du förlorar passet

Om du tappar bort ditt provisoriska främlingspass eller om det blir stulet ska du först anmäla det till polisen. Om du behöver ett nytt provisoriskt främlingspass måste du lämna in en ny ansökan. Ta med dig en kopia av polisanmälan som du har fått på posten eller på polisstationen när du ansöker om ett nytt provisoriskt främlingspass.

Sidan senast uppdaterad: