Ansök om resedokument

För att kunna få ett resedokument ska du vara erkänd flykting enligt 1951 års Genèvekonvention eller vara statslös och uppfylla kraven i 1954 års New York-konvention. Om du har blivit svensk medborgare ska du vända dig till Polisen för att ansöka om ett svenskt pass.

Krav för att få ett rese­do­ku­ment

För att kunna få ett rese­do­ku­ment ska du

 • vara en erkänd flykting enligt 1951 års Genèvekonvention, eller
  vara statslös och uppfylla kraven i 1954 års New York-konvention.

Du kan inte få ett resedokument om du

 • är svensk medborgare eller EU/EES-medborgare.

Om du inte är flykting kan du i vissa fall få ett främlingspass.

Läs mer om hur du ansöker om främlingspass

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
 • ha e-legitimation
 • en kopia av ditt svenska id-kort
 • en kopia av eventuellt tidigare utfärdat resedokument (kopior på personsidan och alla sidor med stämplar) eller polisanmälan där det står att du har förlorat ditt resedokument.

Läs mer om hur du bifogar en passkopia till din ansökan

Läs mer om att ansöka om resedokument för barn under rubriken Barn under 18 år

Om du inte har styrkt din identitet tidigare kan du också bifoga en kopia av ditt hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass). Det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok.

Tänk på att det kan ta längre tid för dig att få ditt beslut om du inte skickar med de handlingar som vi behöver ha in i ansökan.

Ett främlingspass

Boka tid inne i e-tjänsten

Innan du skickar in din ansökan via e-tjänsten bokar du en tid för att lämna fingeravtryck och ta fotografi. Tidsbokningen ingår som en del av e-tjänsten.

Information om hur du avbokar eller ändrar den tid som du har bokat inne i e-tjänsten får du i ditt bekräftelsemejl.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om resedokument. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som ansöker om resedokument åt barnet.

Om ditt barn har två vårdnadshavare och du ansöker via e-tjänsten ska blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, 246011, fyllas i och bifogas i e-tjänsten. Båda vårdnadshavarna måste godkänna och underskrifterna ska vara bevittnade.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år, blankett 246011 (på svenska) Pdf, 657.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien's passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (på engelska) Pdf, 701.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker som god man ska du bifoga ditt förordnande och en kopia av ditt id-kort.

Ett barn som inte har någon av sina föräldrar i Sverige måste ha sin gode man med sig när barnet fotograferas och lämnar fingeravtryck.

Det kostar ingenting att ansöka om ett resedokument, men du betalar en avgift när du hämtar ut resedokumentet. Du kan betala avgiften med kort när du kommer till Migrationsverket för att hämta ut ditt resedokument.

Om du inte kan betala med kort kan du betala avgiften via bankgiro eller be om ett inbetalningskort när du lämnar fingeravtryck och blir fotograferad. Betala in avgiften när du får beslutet om att du har beviljats ett resedokument.

Migrationsverket tar inte emot kontanter och kan inte lämna ut ditt resedokument innan avgiften är betald. 

Avgifter för resedokument

Om du inte kan ansöka om resedokument på webben ska du ansöka genom att fylla i blanketten Ansökan om resedokument, 108021, och lämna in den vid ett personligt besök på något av Migrationsverkets servicecenter. Fyll i blanketten före ditt besök.

Ansökan om resedokument, blankett 108021 (på svenska) Pdf, 688.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for travel document, form 109021 (på engelska) Pdf, 791.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om resedokument. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som personligen ansöker om resedokument åt barnet.

Om det finns två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan genom att skriva under barnets ansökningsblankett. Om bara en av vårdnadshavarna följer med barnet till Migrationsverket och lämnar in ansökan måste den andra skriva under ansökningsblanketten i förväg. Underskriften måste bevittnas av en tredje person.

Ett barn som inte har någon av sina föräldrar i Sverige måste ha sin gode man med sig när barnet fotograferas och lämnar fingeravtryck. Barnets gode man ska ta med sitt förordnande och sitt id-kort.

Boka tid

Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid för ditt besök. Tänk på att alla som vill ansöka om ett resedokument måste följa med, även barn. Varje person som ska lämna in en ansökan får en egen tid. Du kan boka flera tider efter varandra.

Boka tid

Lämna in din ansökan

När du lämnar in din ansökan ska du ta med dig

 • ditt svenska id-kort
 • ansökningsblanketten, ifylld och påskriven (en blankett per person). Tänk på att båda vårdnadshavarna måste skriva på blanketten när du ansöker om resedokument åt ett barn
 • eventuellt tidigare utfärdat resedokument eller kopia på polisanmälan där det står att du har förlorat ditt resedokument.

Om du inte har styrkt din identitet tidigare kan du också bifoga en kopia av ditt hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass). Det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok.

Om du har ett hemlandspass eller ett äldre resedokument måste du lämna dessa till Migrationsverket. Ibland kan handläggaren acceptera att du lämnar in kopior på ditt pass tillsammans med din ansökan, men då kommer du att uppmanas att lämna in passet i original när det är dags att handlägga din ansökan eller när du ska hämta ut ditt nya pass.

Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck när du lämnar in din ansökan. Ditt foto, dina fingeravtryck och dina personuppgifter lagras i ett datachip i resedokumentet. Dessa uppgifter sparas inte hos Migrationsverket, utan finns bara lagrade i kortets chip. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck.

Du kan behöva svara på frågor om dina möjligheter att få ett hemlandspass eller en annan handling som gäller som pass. I så fall får du ett frågeformulär när du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om hur lång handläggningstiden är just nu. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information.

När Migrationsverket har handlagt din ansökan skickar vi beslutet hem till dig med post.

Aktuella handläggningstider

Beslutet skickas hem till dig med post. Om Migrationsverket har beslutat att du har rätt till ett resedokument kommer vi att skicka ett meddelande till dig när ditt resedokument finns att hämta. Det kan ta upp till 14 dagar från den dag du får beslutet tills du kan hämta ditt resedokument på det servicecenter där du ansökte om det.

Du kan överklaga Migrationsverkets beslut om du fick avslag på din ansökan om resedokument.

Om du får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om resedokument kan du överklaga beslutet.

Om du vill överklaga ska du skriva ett brev där du skriver vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra och varför du anser att beslutet är fel. I brevet ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer och du måste underteckna brevet själv.

Se till att Migrationsverket har fått ditt överklagande senast tre veckor efter att du fick reda på beslutet.

Om du vill att någon annan ska överklaga åt dig måste du ge den personen en skriftlig fullmakt.

Du ska hämta ditt resedokument på samma servicecenter som du lämnade in din ansökan på (om du inte har fått information om att du ska hämta resedokumentet på en annan ort).

Om du vill hämta ditt resedokument på en annan ort ska du tala med personalen om detta när du lämnar fingeravtryck och blir fotograferad.

Du som får ett resedokument ska boka tid innan du besöker Migrationsverket. Tänk på att boka en tid för varje person som ska hämta sitt resedokument. Om du ska hämta pass åt dina barn måste du boka en tid för varje resedokument som du ska hämta.

Du ska hämta ditt pass personligen. För barn under 18 år kan vårdnadshavaren eller den gode mannen hämta resedokumentet utan att barnet följer med.

Barn över 15 år kan hämta sitt resedokument själva om Migrationsverket har antecknat att vårdnadshavaren sagt till om det vid ansökningstillfället.

Du måste ha med dig en giltig legitimation när du hämtar ditt resedokument. Om du har ett tidigare utfärdat resedokument som du inte redan har lämnat ska du lämna tillbaka det när du hämtar ditt nya.

Boka tid

Betala avgift

Du måste betala en avgift för att hämta ut ditt resedokument. Du betalar avgiften med kort på servicecentret när du besöker Migrationsverket.

Om du inte kan betala med kort ska du be om ett inbetalningskort och betala avgiften innan du hämtar ditt resedokument. Migrationsverket tar inte emot kontanter och kan inte lämna ut resedokumenten innan avgiften är betald.

Om du har betalat i förväg ska du visa upp ett kvitto på att du har betalat när du hämtar ditt resedokument.

Avgifter för resedokument

Resa med rese­do­ku­ment

Resedokumentet uppfyller EU:s krav på pass och går att resa med i alla länder. Men om du är flykting enligt 1951 års Genèvekonvention kommer det att stå i ditt pass att du inte får resa till ditt hemland eller det land som du har flytt från.

Om du inte har kunnat styrka din identitet kommer det att stå i ditt resedokument att din identitet inte är styrkt, vilket kan göra det svårare att resa till vissa länder.

Till vissa länder kan du behöva ett visum. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få mer information innan du reser.

Så länge gäller rese­do­ku­mentet

Ett resedokument gäller som längst i två år och kan inte förlängas. Om du behöver ett resedokument när giltighetstiden har gått ut kan du ansöka om ett nytt.

När du vill ansöka om ett nytt resedokument måste du bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen, eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte finns sparade hos Migrationsverket, utan bara i ett datorchip i resedokumentet.

Om du förlorar rese­do­ku­mentet

Om du tappar bort ditt resedokument eller om det blir stulet ska du först anmäla det till polisen. Om du behöver ett nytt resedokument måste du lämna in en ny ansökan. Ta med dig en kopia av polisanmälan som du har fått på posten eller på polisstationen när du ansöker om ett nytt resedokument.

Sidan senast uppdaterad: