تقاضای گذرنامه پناهندگی

Ansök om rese­do­ku­ment – persiska

برای این که یک گذرنامه پناهندگی بگیرید می بایست بر اساس کنوانسیون ژنو سال ۱۹۵۱ به عنوان پناهنده شناخته شده باشید و یا فاقد ملیت بوده و دارای شرایط مندرج در کنوانسیون نیویورک سال ۱۹۵۴ باشید. اگر شهروند سوئد شده‌اید باید برای دریافت گذرنامه سوئدی به اداره پلیس مراجعه نمایید.

Ett främlingspass

شرایط دریافت یک گذرنامه پناهندگی

برای دریافت یک گذرنامه پناهندگی می بایست:

  • بر اساس کنوانسیون ژنو سال ۱۹۵۱ به عنوان پناهنده شناخته شده باشید و یا فاقد ملیت بوده و دارای شرایط مندرج در کنوانسیون نیویورک سال ۱۹۵۴ باشید.

شما نمی‌توانید مدارک سفر دریافت نمایید اگر:

  • شهروند سوئد یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا/ جامعه اقتصادی اروپا باشید

اگر شما پناهنده برسمیت شناخته شده (Flykting) نیستید، در بعضی موارد می‌توانید یک گذرنامه خارجیان دریافت کنید.

مطالب بیشتری در مورد نحوه درخواست گذرنامه خارجیان مطالعه نمایید.

شرایط استفاده از خدمات الکترونیک

برای استفاده از خدمات الکترونیک باید دارای شرایط زیر باشید

  • در سوئد ساکن و ثبت شده باشید
  • دارای یک بانک-آیدی باشید
  • یک کپی از کارت شناسایی سوئدی
  • یک کپی از گذرنامه خارجیان قبلی احتمالی که برای شما صادر شده (کپی از صفحه اطلاعات ·شخصی و همه صفحاتی که مهر خورده است) و یا شکایت به پلیس که در ان نوشته شده که گذرنامه خارجیان خود را گم کرده‌اید.

مطالب بیشتری پیرامون نحوه ضمیمه کردن یک کپی از گذرنامه به درخواست خود، مطالعه نمایید (به انگلیسی)

مطالب بیشتری پیرامون درخواست گذرنامه خارجیان برای کودک زیر عنوان Barn under 18 مطالعه نمایید.

اگر قبلا هویت خود را احراز نکرده اید می توانید یک کپی از گذرنامه کشورتان و یا مدارک دیگری که هویتتان را ثابت کند (اگر گذرنامه ندارید) ضمیمه کنید. برای مثال کارت شناسایی، مدرک تولد یا دفترچه خدمت نظامی.

این امر را مد نظر قرار دهید که اگر مدارکی که ما نیاز داریم را همراه با درخواست خود ارسال نکنید ممکن است صدور تصمیم برای شما مدت طولانی‌تری را دربربگیرد.

از طریق خدمات الکترونیکی وقت رزرو نمایید

قبل از ارسال درخواست خود از طریق خدمات الکترونیکی، وقتی برای انگشت نگاری و عکسبرداری رزرو نمایید. رزرو وقت بعنوان بخشی از خدمات الکترونیکی ارائه می‌گردد.

اطلاعات مربوط به نحوه لغو یا تغییر وقتی که از طریق خدمات الکترونیکی رزرو نموده‌اید را در ایمیلی که بعنوان تایید رزرو وقت دریافت می‌کنید، می‌یابید.

کودکان زیر ۱۸ سال

کودکان زیر ۱۸ سال نمی توانند راسا تقاضای گذرنامه پناهندگی کنند. این سرپرست و یا قیم کودک است که برای وی تقاضای گذرنامه پناهندگی می کند.

اگر فرزند شما دو سرپرست دارد و شما با استفاده از خدمات الکترونیکی درخواست می‌کنید، باید فرم رضایت جهت صدور گذرنامه از سوی اداره مهاجرت (گذرنامه خارجیان یا مدرک سفر) برای کودک زیر ١٨ سال، 246011، در خدمات الکترونیکی پر شده و ضمیمه شود. هر دو سرپرست باید رضایت خود را از این امر اعلام نموده و أمضاهای آنها باید توسط شهود تایید شده باشد.

برای کودکان زیر ۱۸ سال، فرم شماره ۲۴۶۰۱۱ را پر کنید و در خدمات الکترونیک ضمیمه نمایید. اگر دو سرپرست وجود دارد موافقت هر دو لازم است.

موافقت با صدور گذرنامه از سوس اداره مهاجرت (گذرنامه خارجیان یا گذرنامه پناهندگی) برای کودکان زیر ۱۸ سال، فرم شماره ۲۴۶۰۱۱ (به سوئدی) Pdf, 657.8 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien's passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (به انگلیسی) Pdf, 701.3 kB, opens in new window.

اگر به عنوان قیم تقاضا می کنید می بایست مدرک قیمومیت و یک کپی از کارت شناسایی خود را ضمیمه کنید.

کودکی که هیچکدام از والدین خود را در سوئد ندارد می بایست در زمان عکسبرداری و انگشت نگاری قیم خود را به همراه داشته باشد.

تسلیم تقاضا برای یک گدرنامه پناهندگی هزینه ای ندارد، اما در زمان تحویل گرفتن گذرنامه پناهندگی هزینه ای پرداخت می کنید. هزینه را زمانی که برای تحویل گرفتن گذرنامه پناهندگی خود به اداره مهاجرت مراجعه می کنید با کارت پرداخت می کنید.

اگر امکان پرداخت با کارت را ندارید می توانید هزینه را از طریق حساب بانکی و یا دریافت یک برگه پرداخت در زمان انگشت نگاری و عکسبرداری پرداخت کنید. هزینه را زمانی که تصمیم موافقت با درخواست گذرنامه پناهندگی را دریافت کردید بپردازید.

اداره مهاجرت پول نقد نمی پذیرد و نمی تواند گذرنامه پناهندگی تان را قبل از پرداخت شدن هزینه به شما تحویل دهد.

هزینه های گذرنامه پناهندگی (به انگلیسی)

اگر امکان تقاضای گذرنامه پناهندگی از طریق وب را ندارید می بایست تقاضای خود را از طریق پر کردن فرم «تقاضای گذرنامه پناهندگی، فرم شماره ۱۰۸۰۲۱» صورت داده و به صورت حضوری به یکی از واحدهای مجوز اداره مهاجرت تسلیم کنید. قبل از مراجعه خود فرم مذکور را پر کنید.

تقاضای گذرنامه پناهندگی، فرم شماره ۱۰۸۰۲۱ (به سوئدی) Pdf, 688.4 kB, opens in new window.

Application for travel document, form 109021 (به انگلیسی) Pdf, 791.5 kB, opens in new window.

کودکان زیر ۱۸ سال

کودکان زیر ۱۸ سال نمی توانند راسا تقاضای گذرنامه پناهندگی کنند. این سرپرست و یا قیم کودک است که برای وی تقاضای گذرنامه پناهندگی می کند.

اگر دو سرپرست برای کودک وجود دارد می بایست هر دو از طریق امضای فرم تقاضای کودک با آن موافقت کنند. اگر فقط یکی از دو سرپرست با کودک به اداره مهاجرت همراهی می کند سرپرست دیگر می بایست فرم تقاضا را از قبل امضاء کرده باشد. امضاء می بایست از سوی یک شخص سوم تایید شود.

کودکی که هیچکدام از والدین خود را در سوئد ندارد می بایست در زمان عکسبرداری و انگشت نگاری قیم خود را به همراه داشته باشد. قیم کودک می بایست مدرک قیمومیت و کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشد.

رزرو وقت

قبل از این که برای تسلیم تقاضای خود به اداره مهاجرت مراجعه کنید می بایست وقت رزرو کتید. توجه کنید که همه افرادی که مایل به تقاضای یک گذرنامه پناهندگی هستند می بایست شخصا حضور داشته باشند، حتی کودکان. هر فردی که قرار است یک تقاضا تسلیم کند وقت متعلق به خودش را دریافت می کند. شما می توانید چند وقت پشت سر هم رزرو کنید.

برای تسلیم تقاضای خود وقت رزرو کنید (به انگلیسی)

تسلیم تقاضایتان

در زمان تسلیم تقاضا می بایست موارد زیر را به همراه داشته باشید

  • کارت شناسایی سوئدی شما
  • فرم تقاضا، تکمیل و امضاء شده (یک فرم برای هر فرد). توجه کنید که در زمان تقاصای گذرنامه پناهندگی هر دو والدین باید فرم را امضاء کنند.
  • یک کپی از گذرنامه پناهندگی چنانچه قبلا برایتان صادر شده باشد و یا یک گزارش پلیس که در آن درج شده باشد گذرنامه پناهندگی خود را گم کرده اید.

اگر قبلا هویت خود را احراز نکرده اید می توانید یک کپی از گذرنامه کشورتان و یا مدارک دیگری که هویتتان را ثابت کند (اگر گذرنامه ندارید) ضمیمه کنید. برای مثال کارت شناسایی، مدرک تولد یا دفترچه خدمت نظامی.

اگر دارای یک گذرنامه ملی و یا یک گذرنامه پناهندگی قدیمی هستید می بایست آن ها را به اداره مهاجرت تحویل بدهید. برخی اوقات مسئول پرونده می پذیرد که کپی گذرنامه خود را در هنگام تقاضا تسلیم کنید، اما در این صورت وقتی زمان رسیدگی به پرونده تان برسد و یا در زمان دریافت گدذرنامه جدید از شما خواسته خواهد شد که اصل گذرنامه قدیمی خود را تحویل دهید.

اداره مهاجرت در زمان تسلیم تقاضا از شما عکسبرداری و انگشت نگاری می کند. عکس شما، اثر انگشت شما و اطلاعات فردی شما در یک چیپ کامپیوتری در گذرنامه پناهندگی ذخیره میشود. این اطلاعات در نزد اداره مهاجرت ذخیره نمی شود، بلکه تنها در چیپ گذرنامه ذخیره می شود. کودکان زیر شش سال نیازی به دادن اثر انگشت ندارند.

ممکن است نیاز باشد به پرسش هایی در مورد امکانات شما برای تهیه یگ گذرنامه ملی یا مدرگ دیگری که بمانند گدرنامه اعتبار داشته باشد پاسخ دهید. در این صورت زمانی که برای تسلیم تقاضایتان به اداره مهاجرت مراجعه می کنید فرم پرسشنامه ای به شما داده می شود.

در وب سایت اداره مهاجرت می توانید بخوانید که مدت زمان انتظار برای رسیدگی به درخواست در حال حاضر چه مدت است. چنانچه برای رسیدگی به درخواست نیاز به دریافت اطلاعات بیشتری از شما باشد زمان رسیدگی ممکن است طولانی تر شود.

هنگامی که اداره مهاجرت به درخواست شما رسیدگی کرد تصمیم آن با پست برای شما ارسال می شود.

مدت انتظار در حال حاضر (به انگلیسی)

تصمیم با پست به منزلتان ارسال می شود. اگر اداره مهاجرت تصمیم گرفته باشد که حق دریافت یک گذرنامه پناهندگی را دارید، به شما اطلاع داده خواهد شد که چه زمانی می توانید گذرنامه پناهندگی خود را تحویل بگیرید. ممکن است از روزی که تصمیم خود را دریافت کرده اید تا تحویل گرفتن گذرنامه تان در واحد مجوزی که تقاضای گذرنامه کرده اید تا ۱۴ روز طول بکشد.

شما می توانید در صورت رد شدن تقاضای گدرنامه پناهندگی تان از تصمیم اداره مهاجرت شکایت کنید.

اگر به درخواست خود پاسخ رد بگیرید

اگر اداره مهاجرت تقاضای شما برای گذرنامه پناهندگی را رد کند می توانید از تصمیم شکایت کنید.

اگر مایل به شکایت هستید می بایست نامه ای نوشته و در آن بنویسید که مایلید که اداره مهاجرت چه تصمیمی را تغییر بدهد و چرا فکر می کنید که تصمیم اشتباه بوده است. در نامه می بایست اطلاعات فردی خود و شماره پرونده خود را بنویسید و خودتان زیر نامه را امضاء کنید.

اطمینان حاصل کنید که اداره مهاجرت شکایت شما را حداکثر سه هفته پس از آن که تصمیم به دست شما رسیده است دریافت کند.

اگر مایلید فرد دیگری برای شما شکایت کند می بایست به آن فرد یک وکالتنامه کتبی بدهید.

شما می بایست گذرنامه پناهندگی خود را در همان واحد مجوز یا دفتر خدمات که تقاضای خود را تسلیم کرده اید تحویل بگیرید، اگر به شما اطلاع داده نشده باشد که می بایست گذرنامه پناهندگی را در نقطه دیگری تحویل بگیرید.

اگر مایلید گذرنامه خود را در نقطه دیگری تحویل بگیرید در زمان انگشت نگاری و عکسبرداری با کارمندان صحبت کنید.

شمایی که یک گذرنامه پناهندگی دریافت می کنید می بایست قبل از مراجعه به اداره مهاجرت برای تحویل گرفته گذرنامه خود وقت رزرو کنید. توجه کنید که باید برای هر فردی که می خواهد گذرنامه پناهندگی تحویل بگیرد یک وقت جداگانه رزرو کنید. اگر می خواهید گذرنامه کودکان خود را تحویل بگیرید می بایست برای هر گذرنامه پناهندگی که قرار است تحویل داده شود یک وقت جداگانه بگیرید.

گذرنامه خود را می بایست شخصا تحویل بگیرید. سرپرست یا قیم کودکان زیر ۱۸ سال می تواند بدون نیاز به حضور کودک گذرنامه را تحویل بگیرد.

اگر در زمان تسلیم تقاضا در نزد اداره مهاجرت قید شده باشد، کودکان بالای ۱۵ سال می توانند بتنهایی گذرنامه پناهندگی خود را تحویل بگیرند.

در زمان تحویل گرفتن گذرنام پناهندگی خود می بایست یک مدرک شناسایی معتبر به همراه داشته باشید. اگر یک گذرنامه پناهندگی صادر شده از قبل دارید چنانچه آن را تحویل نداده باشند می باست در زمان تحویل گرفتن گذرنامه جدید آن را تحویل دهید.

برای تحویل گرفتن گذرنامه پناهندگی وقت رزرو کنید (به انگلیسی)

پرداخت هزینه

برای تحویل گرفتن گذرنامه پناهندگی خود می بایست هزینه ای پرداخت کنید. هزینه را با کارت در واحد مجوز در زمان مراجعه به اداره مهاجرت پرداخت می کنید.

اگر امکان پرداهت با کارت را ندارید می توانید درخواست یک برگه پرداخت کرده و هزینه را قبل از تحویل گرفتن گذرنامه پرداخت کنید.
اداره مهاجرت پول نقد نمی پذیرد و نمی تواند گذرنامه پناهندگی تان را قبل از پرداخت شدن هزینه به شما تحویل دهد.

اگر هزینه را از قبل پرداخت کرده ایددر زمان تحویل گرقتن گذرنامه پناهندگی خود می بایست قبض رسید پرداخت هزینه را نشان دهید.

هزینه های گذرنامه پناهندگی (به انگلیسی)

سفر با گذرنامه پناهندگی

گذرنامه پناهندگی دارای شرایط مورد نظر اتحادیه اروپا بوده و می توان با آن به همه کشورها سفر کرد. برای برخی کشورها ممکن است نیاز به ویزا داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر قبل از سفر با سفارتخانه کشور مربوطه تماس بگیرید.

اگر بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو پناهندگی دریافت کرده باشید در گذرنامه پناهندگی شما درج خواهد شد که اجازه سفر به موطن خود و یا کشوری که از آن فرار کرده اید را ندارید.

اگر نتوانسته باشید هویت خود را احراز کنید در گذرنامه پناهندگی شما درج خواهد شد که هویتتان احراز نشده است، که ممکن است سفر به برخی کشورها را برایتان دشوارتر سازد.

برای برخی کشورها ممکن است نیاز به ویزا داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر قبل از سفر با سفارتخانه کشور مربوطه تماس بگیرید.

مدت اعتبار گذرنامه پناهندگی

گذرنامه پناهندگی (resedokument) حداکثر دو سال اعتبار دارد و قابل تمدید نیست. اگر پس از اتمام مدت اعتبار به یک گذرنامه پناهندگی جدیدی نیاز داشته باشید، می توانید برای یک گذرنامه پناهندگی جدید درخواست دهید.

زمانی که مایل به درخواست یک گذرنامه پناهندگی جدید هستید می بایست دوباره عکسبرداری شده و اثر انگشت تحویل بدهید، چون اثر انگشت و عکس شما در نزد اداره مهاجرت ذخیره نشده است، بلکه فقط در یک چیپ کامپیوتری موجود در داخل گذرنامه پناهندگی ذخیره می شود.

اگر گذرنامه تان مفقود شود

اگر گذرنامه پناهندگی خود را گم کنید و یا از شما دزدیده شود می بایست ابتدا مورد آن را به پلیس گزارش کنید. اگر نیاز به یک گذرنامه پناهندگی جدید دارید می بایست یک تقاضای جدید تسلیم کنید. زمانی که تقاضای یک گذرنامه پناهندگی جدید می کنید یک کپی از گزارش به پلیس را که در ایستگاه پلیس به شما داده شده و یا از طریق پست برایتان ارسال شده است را به همراه داشته باشید.

Last updated: