ترک سوئد

Lämna Sverige – persiska

در اینجا اطلاعات برای شمایی وجود دارد که می بایست سوئد را ترک کنید: اگر به درخواست اقامت خود پاسخ منفی گرفته اید، یا دارای اجازه اقامت هستید و می خواهید موقتا از سوئد بروید و یا از سوئد نقل مکان کنید.