اجازه اقامت برای افرادی که وضعیت پناهندگی دریافت کرده اند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – persiska

اگر وضعیت پناهندگی به شما اعطاء شده  باشد، یک اجازه اقامت سه ساله به شما داده خواهد شد. اگر در زمان انقضای اجازه اقامت قادر باشید از خودتان مراقبت و حمایت کنید، می​توانید یک اجازه اقامت دائمی دریافت کنید.

اجازه اقامت موقتی حق سه سال زندگی و کار در سوئد را به شما می دهد. در این مدت حقوق شما در زمینه دسترسی به خدمات و مراقبت​های پزشکی مثل یک فرد دارای اجازه اقامت دائمی خواهد بود.

برای اثبات اجازه اقامت، یک کارت اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. این کارت، مدرک شناسایی یا مسافرتی نیست. در طول مدتی که اجازه اقامت شما اعتبار دارد می‌توانید به کشور وارد و از آن خارج شوید، اما اگر از سوئد خارج می‌شوید بایستی یک گذرنامه معتبر و یک کارت اقامت معتبر داشته باشید تا بتوانید بازگردید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارت​های اجازه اقامت

ثبت نام در ثبت احوال

وقتی اجازه اقامت موقت دریافت می کنید، باید در اسرع وقت در ثبت احوال که زیر مجموعه اداره مالیات سوئد (Skatteverket) است ثبت نام کنید. قبل از اینکه اجازه حضور در کلاس های زبان سوئدی مخصوص مهاجران (sfi) را داشته باشید و بتوانید از مزایای نظام تأمین اجتماعی سوئد بهره مند شوید، باید این ثبت نام را انجام داده باشید. همچنین هنگامی که در سیستم ثبت احوال سوئد ثبت شوید، می‌توانید یک کارت شناسائی سوئدی هم دریافت کنید که بعنوان نمونه جهت بازکردن یک حساب بانکی و تهیه یک شناسه الکترونیکی مورد نیاز است.

برای ثبت نام در ثبت احوال، باید به اداره مالیات سوئد بروید؛ در آنجا محل زندگی، وضعیت تأهل (اینکه متأهل هستید یا خیر) شهروندی شما و محل تولد شما را ثبت و ذخیره می کنند. وقتی به اداره مالیات سوئد بروید باید کارت اجازه اقامت و یک مدرک شناسایی معتبر به همراه داشته باشید. اگر مدرک شناسایی شما در اختیار اداره امور مهاجرت سوئد است می​توانید تقاضا کنید نسخه کپی آن را به شما بدهند. شخصی که تأیید می کند نسخه کپی برابر اصل است باید آن را امضاء کند. این شخص باید نام خود را با حروف بزرگ و شماره تلفن خود را یادداشت کند.

اطلاعات اداره مالیات سوئد در مورد ثبت احوال (به انگلیسی) External link, opens in new window.

خدمات جا افتادن

شمایی که جدیدا در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده اید و در اینجا حق کار کردن دارید می توانید حق برخورداری از خدمات جا افتادن برای ورود به کار در سوئد را دارا باشید. خدمات جا افتادن فعالیت هایی هستند که می بایست به شما کمک کنند تا از جمله زبان سوئدی یاد بگیرید، وارد کار شوید و مخارج زندگی خود را تامین کنید. این اداره کاریابی است که مسئولیت خدمات جا افتادن و نیز متقاضیان کاریابی را در سوئد بر عهده دارد. در وب سایت اداره کاریابی اطلاعات بیشتری پیدا می کنید. اطلاعات به زبانهای مختلف وجود دارد.

اطلاعات در مورد خدمات جا افتادن در وب سایت اداره کاریابی External link, opens in new window.

اداره کاریابی تا زمانی که شما ٦٥ ساله شوید، یعنی تا سن معمول تقاعد در سویدن، برای پیدا کردن کار به شما کمک کرده می‌تواند. اشخاصی که در سنین بالا به سویدن می‌آیند در بیشتر مواقع معاش تقاعد کمی دریافت نموده و یا کدام تقاعدی به آنها تعلق نمی‌گیرد. اگر کدام معاش تقاعد نداشته باشید، که زندگی خود را با آن تامین کرده بتوانید، می‌توانید به اداره أمور متقاعدین سوئد مراجعه نموده و درخواست به اصطلاح مدد معاش کهنسالان نمایید.

در مورد مدد معاش کهنسالان در سایت اداره متقاعدین مطالعه نمایید (به سویدنی) External link, opens in new window.

کار کردن در سوئد

شمایی که یک اجازه اقامت موقت سه ساله دریافت کرده اید اجازه کار در سوئد را نیز دارا هستید. اگر در زمانی که اعتبار اقامت موقت سه ساله تان به پایان میرسد دارای شغلی باشید که بتوانید مخارج زندگی تان را با آن تامین کنید این امکان را خواهید داشت که تقاضای اجازه اقامت دائم تسلیم کنید.

وقتی درخواست کار می دهید باید نسخه های کپی اسناد خود را همراه داشته باشید تا ثابت شود حق زندگی و کار کردن در سوئد را دارید. همچنین کارت اجازه اقامت را با خود همراه داشته باشید. کارفرما می​خواهد بداند چه مدتی اجازه دارید در سوئد کار کنید و اینکه مجوز کارکردن شما در سوئد با محدودیتی همراه است یا خیر. کارفرمای شما نسخه های کپی اسناد شما رادرخواست خواهد کرد و همچنین به اداره مالیات سوئد اطلاع می دهد که شما استخدام شده اید.

پیوند مجدد خانواده

اگر اجازه اقامت بعنوان پناهنده دریافت نموده‌اید و تشخیص داده می‌شود که دورنمای موجهی برای اعطای اقامت دائمی به شما وجود دارد، خانواده شما می‌توانند درخواست اجازه اقامت جهت نقل مکان به سوئد نزد شما نمایند.

تنها نزدیک‌ترین افراد خانواده شما می‌توانند برای نقل مکان به سوئد نزد شما درخواست اجازه اقامت نمایند. خانواده شما می‌توانند برای همان مدتی که اقامت شما اعتبار دارد اجازه اقامت دریافت نمایند.

اگر حق پیوستن دوباره به خانواده خود را داشته باشید، ممکن است مشمول به اصطلاح "شرط تامین معاش" گردید. این امر بمعنای آن است که شما باید بتوانید معاش خود و خانواده خود را تامین نمایید. همچنین شما باید دارای مسکنی باشید که هنگامی که خانواده شما به سوئد می‌آید از اندازه و استاندارد کافی برای آنکه بتوانید با یکدیگر زندگی کنید، برخوردار باشد. استثنائاتی از این شرط تامین معاش وجود دارد، بعنوان مثال هنگامی که خانواده شما ظرف سه ماه از تاریخی که اجازه اقامت خود را دریافت نمودید، درخواست اجازه اقامت نمایند.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیوند مجدد خانواده و شرط نفقه و نگهداری

اجازه اقامت قابل پس گرفتن است

اگر در زمان ارائه درخواست برای اجازه اقامت، هویتی اشتباه داده باشید یا آگاهانه دروغ گفته باشید یا به نکته​ای تأثیرگذار بر دریافت اجازه اقامت اشاره نکرده باشید، اجازه اقامت شما پس گرفته خواهد شد. اگر به انجام جرمی محکوم شده اید، دادگاه اجازه دارد در خصوص اخراج شما حکم بدهد. سپس اداره امور مهاجرت اجازه اقامت شما را پس خواهد گرفت. اگر چندین سال از زمان گرفتن اجازه اقامت گذشته باشد هم اجازه اقامت شما قابل پس گرفتن خواهد بود.

تمدید اجازه اقامت موقتی

هنگامی که مدت اجازه اقامت موقت شما به پایان برسد، این امکان را دارید که درخواست تمدید نمایید. اگر کماکان نیاز به محافظت داشته باشید اجازه اقامت شما می‌تواند تمدید ‌شود. همچنین پس از سه سال می‌توانید درخواست اجازه اقامت دائم نمایید.

در مورد تمدید اجازه اقامت بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اطلاع رسانی برای افراد تازه واردی که در سوئد اجازه اقامت دارند

حفظ و نگهداری از تصمیم مربوط با اجازۀ اقامت خود را فراموش نکنید. از این تصمیم در مراجعه به ادارات و سازمان های مختلف استفاده خواهید کرد.

برای نامنویسی در ثبت احوال سوئد و گرفتن شماره شناسائی فردی سوئدی به اداره مالیات مراجعه کنید Skatteverket. External link, opens in new window.

برای نامنویسی در نظام بیمه های رفاه اجتماعی به صندوق بیمه های اجتماعی مراجعه کنید Försäkringskassan. External link, opens in new window.

برخی از کمون ها دارای دفتر مسکن یابی کمونی هستند که شما می توانید در آنها مسکن جستجو کنید. کمون همچنین می تواند به شما در مورد صاحبخانه های خصوصی نیز اطلاع رسانی کند.

کمونی که شما در آن زندگی می کنید برای کودکان کودکیاری و مدرسه ارائه می کند.

در مورد خدمات درمانی به بهداری ناحیه محل سکونت خود مراجعه کنید. در این وبسایت در سراسر کشور خدمات درمانی پیدا می کنید 1177 Vårdguiden External link, opens in new window.

برای خواندن سوئدی برای مهاجران (SFI) بایستی به کمون محل سکونت خود مراجعه کنید. همچنین از این وبسایت نیز دیدن کنید Sveriges kommuner och regioner. External link, opens in new window.

اگر جویای کار هستید می توانید در اداره کاریابی ثبت نام کنید Arbetsförmedlingen. External link, opens in new window.

اداره متقاعدین سوئد External link, opens in new window. معلوماتی به سویدنی در قسمت مدد معاش کهنسالان برای شمایی دارد که در سن بالا به سویدن آمده و معاش تقاعد کم داشته و یا کدام تقاعدی به شما تعلق نمی‌گیرد.

اطلاعات در بارۀ تحصیل در مدارس عالی یا دانشگاه را می توانید در این وبسایت Antagning.se External link, opens in new window. یا این وبسایت پیدا کنید. studera.nu. External link, opens in new window.

برای مسائل مربوط به کمک مالی تحصیلی می توانید با سازمان سی.اِس.اِن تماس بگیرید. CSN, Centrala studiestödsnämnden. External link, opens in new window.

برای مسائل مربوط به گواهینامه رانندگی می توانید به هیئت مدیریت حمل و نقل مراجعه کنید Transportstyrelsen. External link, opens in new window.

برای مسائل مربوط به حق رأی می توانید با اداره انتخابات تماس بگیرید Valmyndigheten. External link, opens in new window.

برای کسب اطلاعات در بارۀ مدارس سوئد از اداره کل مدارس از این وبسایت دیدن کنید Skolverket External link, opens in new window.

اطلاعات اجتماعی به زبان های مختلف در این وبسایت وجود دارد Information om Sverige. External link, opens in new window.

اطلاعات بیشتر در بارۀ جامعه سوئد در این وبسایت وجود دارد Svenska institutet وبسایت External link, opens in new window.

Hej hej Sverige! External link, opens in new window. در این وبسایت فیلم های ساده و الهام بخشی در بارۀ چگونگی کارکرد سوئد وجود دارد.

در این وبسایت Lära svenska www.informationsverige.se External link, opens in new window. لینک هایی به چندین برنامه برای یادگیری زبان سوئدی توسط خودتان را پیدا می کنید.

Konsumentverkets upplysningstjänst External link, opens in new window. خدمات اطلاع رسانی اداره مصرف کنندگان می تواند به شما در بارۀ مسائل مربوط به خرید یا قرارداد راهنمائی ارائه کند.

Last updated: