Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting

Du som har fått status som flykting får uppehållstillstånd i tre år. Om du kan försörja dig när ditt uppehållstillstånd slutar gälla kan du få permanent uppehållstillstånd.

Ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige i tre år. Du har samma rätt till vård som en person med permanent uppehållstillstånd.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet under tiden som ditt tillstånd är giltigt, men om du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Folkbokför dig

När du har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd ska du folkbokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Folkbokföringen behövs för att du ska få läsa svenska för invandrare (sfi) och ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. När du har blivit folkbokförd kan du också skaffa en svensk identitetshandling, som behövs till exempel för att öppna ett bankkonto.

För att folkbokföra dig ska du vända dig till Skatteverket som registrerar var du bor, ditt civilstånd (om du är gift eller inte), ditt medborgarskap och din födelseort. När du går till Skatteverket ska du ta med ditt uppehållstillståndskort och en giltig identitetshandling. Om din identitetshandling finns hos Migrationsverket kan du be att få en kopia av den. Kopian ska vara undertecknad av en person som intygar att kopian stämmer överens med originalet. Personen ska också skriva ett namnförtydligande och ange sitt telefonnummer.

Skatteverkets information om folkbokföringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Etableringsinsatser

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige och har rätt att arbeta här kan ha rätt till etableringsinsatser för att komma ut i arbete. Etableringsinsatser är aktiviteter som ska stödja dig att bland annat lära dig svenska, komma ut i arbete och klara din egen försörjning. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsinsatserna och för arbetssökande i Sverige. På Arbetsförmedlingens webbsida hittar du mer information. Informationen finns på flera språk.

Information om etableringsstödet på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbeta i Sverige

Du som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för tre år får arbeta i Sverige. Om du har ett arbete som du kan försörja dig på när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd.

När du söker arbete bör du ta med kopior på dokument som visar att du har rätt att vara och arbeta i Sverige. Ta också med ditt uppehållstillståndskort. Arbetsgivaren vill veta hur länge du har rätt att arbeta i Sverige och om det finns några begränsningar i ditt tillstånd. Den som anställer dig vill ha kopia på dokumenten och kommer att underrätta Skatteverket om att du har anställts.

Familjeåterförening

Om du får skyddsstatus som flykting har din familj möjlighet att söka uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Det är bara din make, maka, registrerade partner eller sambo och barn under 18 år som kan ansöka om uppehållstillstånd. Både du och din partner måste vara minst 21 år. Ni måste också ha bott tillsammans innan du flydde till Sverige. Undantag från ålderskravet kan göras om ni har gemensamma barn. Din familj kan få uppehållstillstånd bara under så lång tid som ditt eget tillstånd gäller.

Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Läs mer om familjeåterförening och försörjningskravet

Uppehållstillståndet kan återkallas

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.

Om du döms för ett brott kan domstolen besluta att du ska utvisas. Då återkallar Migrationsverket ditt uppehållstillstånd. Ditt uppehållstillstånd kan återkallas även om du har haft tillståndet i flera år.

Förlängning av tidsbegränsat uppehållstillstånd

När ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla har du möjlighet att ansöka om förlängning. Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. I vissa fall kan du också få uppehållstillstånd om du har andra skäl för att stanna i Sverige.

Läs mer om att förlänga uppehållstillstånd

Överklagande

Det är inte möjligt att överklaga ett beslut om att ditt uppehållstillstånd är tidsbegränsat.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

UR Nyanländlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en serie program om rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Konsumentverkets upplysningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Om du har fyllt 18 år har du möjlighet att söka ett lån för att utrusta din bostad. www.csn.se/hemutrustningslanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

För frågor om att läsa svenska för invandrare (sfi) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om sjukvård kontakta Landstinget eller regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller studera.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om studiemedel CSN, Centrala studiestödsnämnden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om den svenska skolan från Skolverket finns på www.omsvenskaskolan.se/svenska/det-haer-aer-den-svenska-skolan/.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På sidan Lära sig svenska på www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du länkar till flera program för att lära sig svenska på egen hand.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.