Familjeåterförening

Du kan ha rätt att ta hit din familj om du har fått permanent uppehållstillstånd, eller tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av verkställighetshinder eller synnerligen ömmande omständigheter, och samtidigt bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd.

Det finns också krav på att du ska kunna försörja din familj och ha ett boende av en viss standard. Kravet gäller inte i alla situationer.

Vem kan ha rätt till familjeåterförening?

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

  • har fått permanent uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller synnerligen ömmande omständigheter, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd.

Familjeåterförening för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

Möjligheten för din familj att komma och bo med dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige styrs av flera saker. Först måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. Det betyder att om ditt uppehållstillstånd har slutat gälla och du har skickat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd, måste Migrationsverket först besluta om du har rätt till fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Det räcker inte att du har en skyddsstatus och att du tidigare hade ett uppehållstillstånd.

När Migrationsverket har kontrollerat att du har ett giltigt uppehållstillstånd, prövar vi din familjs ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket börjar med att titta på om det är troligt att du kommer att få förlängt uppehållstillstånd. När det är fastställt om du har välgrundade utsikter att beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd gör Migrationsverket en prövning av din familjs ansökan och tittar på om ni uppfyller resterande krav för att de ska flytta till dig i Sverige.

Bara din närmaste familj kan flytta till dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd

Som din närmaste familj räknas din make, maka, registrerade partner eller sambo, och dina barn som är under 18 år. Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj. Bara i undantagsfall är det möjligt att få uppehållstillstånd för andra familjemedlemmar, till exempel barn över 18 år. Det här gäller för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller synnerligen ömmande omständigheter.

Huvudregeln är att det inte är möjligt för nya par (det vill säga par som inte är gifta eller sambo) att få uppehållstillstånd om den som bor i Sverige har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det finns dock ett undantag som gör det möjligt för vissa par att återförenas trots att de inte har bott tillsammans tidigare. Det krävs då att du som bor i Sverige har status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller har uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter, och att ni kan visa att ni har en seriös relation som etablerades redan i hemlandet, men att ni inte hade möjlighet att bo tillsammans i hemlandet. Detta ska göra det möjligt för till exempel samkönade par som inte har kunnat leva tillsammans tidigare att få återförenas i Sverige.

Din familj får uppehållstillstånd i två år, eller så lång tid som ditt eget tillstånd gäller. Det innebär att om du exempelvis har ett uppehållstillstånd som slutar gälla om fem månader, så får din familj enbart ett uppehållstillstånd som gäller fem månader. Dina familjemedlemmar kan ansöka om permanent uppehållstillstånd efter att ha bott i Sverige med uppehållstillstånd i minst tre år.

Om du får permanent uppehållstillstånd kan även en ny partner ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige.

Läs vad som krävs för att få uppehållstillstånd för någon som planerar att gifta sig eller bli sambo

Försörjningskrav

Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Försörjningskravet gäller inte dig om du är flykting och dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från dagen som du fick beslut om uppehållstillstånd eller status som flykting.

Läs mer om vad försörjningskravet innebär och vem som omfattas

Det är viktigt att du lämnar in ansökan i tid

För att säkerställa att ansökan kommer in så snabbt som möjligt är det bästa sättet att ansöka att du lämnar in en webbansökan för din familj. Om du ansöker åt din familj som familjens ombud behöver du en fullmakt. När Migrationsverket har registrerat er ansökan kommer din familj att uppmanas boka tid för besök på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Läs om hur ni skriver en fullmakt

Gå till webbansökan för uppehållstillstånd för din familj

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för din familj

Följ ärendet ärende i Min sida

Om din familjemedlem har gjort sin ansökan i e-tjänsten kan ni logga in i Min sida för att följa ärendet och se om ett beslut har fattats.

Min sida

Rese­bi­drag för anhö­rigas resor till Sverige

Resebidraget gäller anhöriga som du har levt tillsammans med utanför Sverige och som är

  • din make, maka eller sambo
  • dina barn (om de är ogifta och under 20 år).

För att kunna söka bidraget måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting enligt 1951 års Genèvekonvention och ha klassningskod AF eller A3. Du kan också söka om du är statslös palestinier och har ett resedokument eller flyktingstatusförklaring.

Dina anhöriga måste ha fått svenskt uppehållstillstånd och ha giltiga pass innan du kan söka bidraget.

Du kan inte få bidraget om du är svensk medborgare eller om du eller dina anhöriga själva kan betala resan till Sverige.

Bidraget är som regel en flygbiljett per person från det land där dina anhöriga befinner sig till Sverige. Migrationsverket bokar flygbiljetten.

Ansökan

Ansökan om bidrag för resa till Sverige för anhöriga till flyktingar, blankett 4452 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Går inte att över­klaga

Du kan inte överklaga Migrationsverkets beslut.

Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om rese­bi­drag för anhö­rigas resor till Sverige

Om ansökan beviljas så bokas och betalas resan av Migrationsverket via International Organization for Migration (IOM).

Flygbiljetten gäller från det land där anhöriga befinner sig till Sverige (inrikesflyg gäller också). Gäller ej tåg och buss.

Det är i första hand Socialtjänsten som är skyldig att bistå barn som har uppehållstillstånd med försörjning och övriga omkostnader. Migrationsverket beviljar endast resebidrag för anhöriga till ensamkommande barn om det finns ett avslagsbeslut från Socialtjänsten, och om det med hänsyn till barnet i Sverige finns särskilda skäl att bevilja ansökan.

Sidan senast uppdaterad: