Familjeåterförening

Möjligheten för din familj att komma och bo med dig i Sverige beror på vilken typ av uppehållstillstånd och skyddsstatus du har fått. Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav.

Det är inte säkert att din familj har möjlighet att flytta till dig i Sverige även om du har fått uppehållstillstånd här. Om du har permanent uppehållstillstånd eller om du har skyddsstatus som flykting kan din familj ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Om du har skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande är möjligheterna för din familj att flytta till dig i Sverige mycket små.

Vem har rätt till familjeåterförening?

Rätten till familjeåterförening beror på vilken typ av skyddsstatus du har och i vissa fall beror det även på när du ansökte om asyl.

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

 • har fått permanent uppehållstillstånd
 • har fått skyddsstatus som flykting
 • har fått skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl senast 24 november 2015.  

Du som har fått skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl efter 24 november 2015 har endast i undantagsfall rätt till familjeåterförening.

Bara din närmaste familj kan flytta till dig

Som familj räknas din make, maka, registrerade partner eller sambo, och dina barn som är under 18 år. Andra släktingar eller barn som är 18 år eller äldre kan inte flytta till dig i Sverige om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om du är under 18 år räknas dina föräldrar som närmaste familj.

Om du har fått ett permanent uppehållstillstånd kan även den du planerar att gifta dig eller bli sambo med i Sverige ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig.

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste både du och din partner vara minst 21 år gamla för att han eller hon ska kunna få uppehållstillstånd. Ni måste också ha bott tillsammans innan du flydde till Sverige. Undantag från ålderskravet kan göras om ni har gemensamma barn.

Din familj kan få uppehållstillstånd bara under så lång tid som ditt eget tillstånd gäller.

Försörjningskrav

Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna försörja dig själv och din familj. Du måste också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din familj flyttar till Sverige.

Din försörjning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

 • lön från arbete
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension.

Du uppfyller också kravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på avkastningen av.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat kostnad för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

För 2019 är normalbeloppet

 • 4 923 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 133 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 612 kronor för barn till och med 6 år
 • 3 007 kronor för barn 7 år eller äldre.

Din bostad

Du ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din familj. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Undantag från försörjningskravet

Kravet på försörjning och bostad gäller inte dig som

 • är barn under 18 år
 • är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd. Detta gäller endast om din familjemedlem är din make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år, och att ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU. Du och din partner ska ha en väl etablerad relation. Om relationen uppstått utanför landet anses den vara etablerad om ni gift er eller inlett ett samboförhållande. Vid ansökan inifrån ska relationen ha uppstått under en laglig vistelse i Sverige
 • har familjemedlemmar som lämnade in en ansökan om uppehållstillstånd den 20 juli 2016 eller tidigare
 • har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd.

Med samboförhållande menas ett par som inte är gifta men som bor och lever ihop som i ett äktenskap.

Frågeformulär om familjerelation och försörjningskrav

När din familjemedlem har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige kommer du att få besvara ett formulär med frågor om er relation. Du som omfattas av försörjningskravet kommer också att få visa att du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd och att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Dina svar är viktiga för Migrationsverkets bedömning av din familjemedlems ansökan och det är viktigt att du besvarar frågorna inom den tid du har blivit ombedd att fylla i formuläret.

Om du inte uppfyller kravet på försörjning och bostad kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Om du inte har en fast anställning och ett långvarigt bostadskontrakt kan du behöva visa att du uppfyller försörjningskravet igen, när vi utreder din familjs ansökan.

Det är viktigt att du lämnar in ansökan i tid

Om din familj ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du har fått ditt uppehållstillstånd gäller inte försörjningskravet dig. Det är därför viktigt att ni lämnar in ansökan i tid.

För att säkerställa att ansökan kommer in så snabbt som möjligt är det bästa sättet att ansöka genom att du lämnar in en webbansökan för din familj. Om du ansöker åt din familj som familjens ombud behöver du en fullmakt. När Migrationsverket har registrerat er ansökan kommer din familj att uppmanas boka tid för besök på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Gå till webbansökan för uppehållstillstånd för din familj

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för din familj

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Kontrollera ansökan

När din familjemedlem har lämnat in sin ansökan får han eller hon ett beteckningsnummer (ärendenummer). Med detta nummer kan du kontrollera om ansökan har registrerats av Migrationsverket eller om ett beslut har tagits.

Kontrollera ansökan

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.