Planerar att gifta dig eller bli sambo

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och har välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid. Det krävs också att ni kan visa att ni har en seriös relation som etablerades redan i hemlandet, men att ni inte hade möjlighet att bo tillsammans i hemlandet.

Både du och din familjemedlem måste ha fyllt 21 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige. Undantag kan bara göras om det finns särskilda skäl, till exempel om ni har gemensamma barn.

Blivande makar eller sambor

Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

Gå till webbansökan

Instruktioner för webbansökan

Om din partner har uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta eller studera ska du ansöka om uppehållstillstånd som familjemedlem till henne eller honom.

Läs mer om hur du ansöker som familj till en person med arbetstillstånd

Läs mer om hur du ansöker som familj till en person med uppehållstillstånd för studier i Sverige

Försörj­nings­krav

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Du måste kunna styrka din iden­titet

För att få uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige måste du kunna styrka din identitet. Detta gör du normalt med en giltig passhandling.

Du som vill flytta till Sverige för att återförenas med din familj eller familjemedlem kan i undantagsfall få uppehållstillstånd även om du saknar ett godkänt pass. Detta gäller dock bara för barnfamiljer som har bott tillsammans utanför Sverige. Det gäller bara för dig som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att pass från ditt hemland inte styrker din identitet, samt om du är något av följande:

  • Ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige.
  • En förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige.
  • En förälder som vill flytta till en partner i Sverige som du har gemensamma barn med.

En förutsättning för att få uppehållstillstånd är att det genom en DNA-analys är bevisat att barnet och föräldern är släkt.

DNA-analys

Ett DNA-prov innebär att du får lämna ett salivprov vid ett besök på ambassaden eller generalkonsulatet. Din familjemedlem i Sverige (förälder, barn eller partner) får lämna ett DNA-prov vid ett besök hos Migrationsverket. Med hjälp av DNA-proven görs en DNA-analys som visar om du och din familjemedlem är släkt.

Om en vuxen person lämnar in en ansökan för ett barn som ensamt ska flytta till en förälder i Sverige, ska ett medgivande om att ett DNA-prov får tas på barnet lämnas in tillsammans med ansökan. Medgivandet ska vara skrivet av föräldern i Sverige.

Migrationsverket betalar DNA-analysen.

Främ­lings­pass

Du som saknar pass behöver även ansöka om ett främlingspass. Det gör du på ambassaden eller generalkonsulatet i samband med att du lämnar in ansökan eller vid intervjun. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker om främlingspass.

Illustration av en mor och en dotter.

Vanida bor i Thailand och har träffat Olle från Sverige. Nu har de bestämt sig för att de vill bo tillsammans i Sverige. Vanida ansöker om uppehållstillstånd på webben. Eftersom Vanida har ett barn från tidigare förhållande som ska flytta med henne till Sverige ansöker hon om uppehållstillstånd för barnet i samma webbansökan. Hon har även frågat sin förre make om medgivande för att barnet ska få flytta till Sverige. Olle får ett mejl med ett frågeformulär som han ska besvara. När Olle har besvarat frågorna börjar Migrationsverket handlägga Vanidas ansökan. Vanida får ett mejl med information om att hon ska boka tid för intervju på svenska ambassaden i Bangkok. Även Vanidas barn ska följa med på intervjun.

Om Vanida får uppehållstillstånd får hon också ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att Vanida har tillstånd att bo i Sverige och innehåller bland annat hennes fingeravtryck och foto. När Vanida är på intervju blir hon därför fotograferad och får lämna sina fingeravtryck. Vanidas barn blir också fotograferat men behöver inte lämna fingeravtryck eftersom barnet är under 6 år. Vanida får inte flytta till Sverige förrän hon har fått sitt uppehållstillstånd och uppehållstillståndskortet är färdigt. Beslutet om uppehållstillstånd och uppehållstillståndskortet får hon genom den svenska ambassaden.

Illustration av en man och en kvinna.

Kim och Charlie träffades på internet. När Charlie besökte Kim i Kina blev de ett par. När Kim är och hälsar på Charlie i Sverige bestämmer de sig för att bo tillsammans i Sverige. Kim lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket i Sverige.

Migrationsverket avslår ansökan med hänvisning till att han måste ansöka från sitt hemland. Kim åker hem till Kina och lämnar in en ansökan på webben istället.

Sidan senast uppdaterad: