Flytta tillbaka till Sverige

Här hittar du information om vad som gäller när du vill flytta tillbaka till Sverige om du tidigare haft permanent uppehållstillstånd i Sverige. Du hittar också information om vad som gäller för dig som är svensk medborgare som bor utomlands och vill flytta tillbaka till Sverige tillsammans med din familj som inte är medborgare inom EU/EES.

Du som tidi­gare haft perma­nent uppe­hålls­till­stånd i Sverige

Om du tidigare har haft permanent uppehållstillstånd i Sverige och vill flytta tillbaka till Sverige måste du ansöka om uppehållstillstånd. Om du har bott utomlands upp till tre år behöver du tidigare ha bott i Sverige i minst fyra år för att få ett nytt uppehållstillstånd. 

Läs mer om uppehållstillstånd för att flytta tillbaka till Sverige

Svenska medbor­gare som ska flytta till­baka till Sverige med familj

Om du är svensk medborgare, bosatt i annat land, och nu vill flytta tillbaka till Sverige med din familj som inte är svenska medborgare måste dina familjemedlemmar ansöka om tillstånd för att bo här.

Om du och din familjemedlem har bott tillsammans i ett land utanför EU/EES ska din familjemedlem ansöka om uppehållstillstånd enligt samma regler som den som vill flytta till någon som redan bor i Sverige.

Läs mer om svenska medborgare som ska flytta tillbaka till Sverige med sin familj

Om du och din familj har bott tillsammans inom EU/EES och du uppfyller kraven för uppehållsrätt kan din familjemedlem i stället välja att ansöka om uppehållskort.

Läs mer om hur ni ansöker om uppe­hålls­kort för en EU/​EES-medbor­gares familj som inte är EU/​EES-medbor­gare

Sidan senast uppdaterad: