Svenska medborgare som ska flytta tillbaka till Sverige med familj

För att kunna få uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige behöver personen man vill flytta till som huvudregel vara bosatt i Sverige. En familjemedlem till en svensk medborgare som är bosatt utomlands och som planerar att flytta hem till Sverige kan i vissa fall också beviljas uppehållstillstånd.

Om du är svensk medborgare och du och din familjemedlem, som är medborgare i ett land utanför EU/EES, bor tillsammans utomlands och planerar att flytta till Sverige, ska din familjemedlem ansöka om uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet måste vara klart innan inresa till Sverige.

Kraven för att få uppehållstillstånd är desamma som för den som vill flytta till någon som redan bor i Sverige, men med undantaget att du som anhörig inte behöver vara bosatt i Sverige. När Migrationsverket prövar om din familjemedlem kan få uppehållstillstånd görs alltid en individuell bedömning om hur era planer på att flytta till Sverige ser ut.

Du måste kunna visa en bosätt­nings­av­sikt

För att din familjemedlem ska kunna beviljas uppehållstillstånd måste du kunna visa att du har för avsikt att flytta till Sverige, att det finns en så kallad bosättningsavsikt.

Eftersom handläggningstiden för en ansökan om uppehållstillstånd kan vara lång, kan det ibland vara svårt att visa bosättningsavsikt i form av konkreta flyttplaner redan vid ansökningstillfället. Du behöver kunna visa att du har en bosättningsavsikt när ansökan lämnas in, men du kan komplettera med mer konkreta flyttplaner senare.

Du kan visa din bosättningsavsikt på olika sätt. Till exempel genom att visa att utlandsvistelsen är av tidsbestämd karaktär, för att du bedriver tidsbegränsade studier eller har tillfälligt arbete i landet. Om du har ordnat bostad eller jobb i Sverige redan när ansökan lämnas in ska du berätta det.

Ni kan komplet­tera med mer konkreta uppgifter senare

Efter att en ansökan om uppehållstillstånd lämnats in kan det ibland vara lång väntetid innan ni blir kallade på intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Om era planer på att flytta har tagit mer konkret form under tiden ni har väntat är det viktigt att ni meddelar Migrationsverket det.

Migrationsverket tar hänsyn till både skriftliga och muntliga uppgifter i bedömningen av er bosättningsavsikt. Ni kan visa att era flyttplaner har blivit mer konkreta genom att precisera tidpunkten för planerad flytt och redovisa konkreta planer avseende bostad och försörjning. Det kan ni till exempel göra genom ett avtal om att köpa eller hyra en bostad i Sverige, bevis på att ni håller på att avveckla verksamhet, arbete, studier eller boende i landet ni bor i eller att någon av er har fått ett erbjudande om arbete i Sverige.

Ni kan hela tiden under handläggningstiden höra av er till Migrationsverket om era flyttplaner blir mer konkreta.

Försörj­nings­krav gäller inte dig som är svensk medbor­gare

Vissa anhöriga i Sverige omfattas av ett försörjningskrav som innebär att de måste kunna visa att de har en tillräckligt stor inkomst och en bostad av en tillräcklig storlek och standard för att deras familj ska få uppehållstillstånd i Sverige. Som svensk medborgare är du undantagen från försörjningskravet om du och din familjemedlem har en väl etablerad relation (till exempel att ni har bott tillsammans en längre tid).

Du omfattas av försörjningskravet om du och din partner har icke-gemensamma barn som ska flytta med er till Sverige.

Du som omfattas av försörjningskravet kan läsa mer om det här

Ansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige är densamma oavsett om du som anhörig är bosatt i Sverige eller om du fortfarande är bosatt utomlands och ännu inte flyttat hem. Ansökan är anpassad efter majoriteten av ansökningarna, det vill säga de som vill flytta till någon som redan bor i Sverige och därför är text och frågor utformad därefter. Därför kommer ni i ansökan kanske få besvara frågor som inte riktigt passar in på just er situation. Svara ändå på dem så gott ni kan.

Visa er bosätt­nings­av­sikt i ansökan

I ansökan ska ni berätta så mycket ni kan om era planer på att flytta till Sverige tillsammans. Ni kan använda fältet ”övriga upplysningar” i webbansökan för att beskriva er bosättningsavsikt. Vid ansökan med blankett, använd blankettens fritextfält eller bifoga en bilaga om ni behöver mer utrymme.

Frågor om inkomst och bostad i ansökan

I ansökan ställs frågor om jobb eller bostad i Sverige, trots att du som svensk medborgare är undantagen försörjningskravet. Det beror på att jobb och bostad är ett av flera sätt för Migrationsverket att se er bosättningsavsikt, och dessa frågor har alltså inget med försörjningskravet att göra.

Gå till webbansökan

Efter beslut

Om Migrationsverket beviljar ansökan får din anhörige ett uppehållstillstånd som är max två år långt. Tillståndet kan bli kortare om passet har en kortare giltighetstid. Efter denna period kan din anhörige ansöka om förlängt uppehållstillstånd om ni vill fortsätta bo i Sverige tillsammans.

En förlängningsansökan måste lämnas in innan det tidigare uppehållstillståndet slutar att gälla. När den anhörige har haft uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år kan hen ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med ansökan om förlängt tillstånd.

Läs mer om att förlänga uppehållstillstånd

Reglerna om tillståndets längd och när man kan ansöka om permanent uppehållstillstånd är samma för alla som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, oavsett om den anhörige i Sverige är svensk medborgare eller inte. Det påverkas inte heller av att det finns barn i familjen som är svenska medborgare.

Möjlighet att ansöka om uppe­hålls­kort

Om du och din familj har bott tillsammans inom EU/EES kan din familjemedlem ansöka om uppehållskort för att bo tillsammans med dig i Sverige. För att din familj ska få uppehållskort måste du uppfyllt kraven för uppehållsrätt genom arbete, egenföretagande, studier eller med tillräckliga medel.

Läs mer om hur din familj ansöker om uppehållskort

Sidan senast uppdaterad: