Förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Du ansöker enklast på webben. Här hittar du information om vilka krav du måste uppfylla för att förlänga ditt tillstånd och hur du ansöker. Du hittar också information om vad som gäller när du ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med en förlängningsansökan.

Om du har haft uppehållstillstånd i 6 månader eller mer och ansöker om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Ansök innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla, men tidigast 30 dagar innan.

Information som finns på andra sidor

Du som är anhörig till en EU/​​​EES-medbor­gare

Om du har uppehållskort på grund av anknytning till en familjemedlem som är EU/EES-medborgare och vill fortsätta bo i Sverige ska du i stället ansöka om permanent uppehållskort.

Du som har perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Om du har permanent uppehållstillstånd och ditt uppehållstillståndskort (UT-kort) går ut, ska du boka tid hos Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ett nytt UT-kort. Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Du som är familj till tidi­gare asyl­sö­kande

Om du har uppehållstillstånd som familjemedlem till en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skydd, ansöker ni om förlängt uppehållstillstånd tillsammans. Läs om ansökan om förlängning för tidigare asylsökande och deras familj

Krav för att få förlängt uppehållstillstånd

För att du ska kunna få förlängt uppehållstillstånd så ska förutsättningarna för ditt tillstånd fortfarande vara uppfyllda. Det betyder att du och den partner, eller annan familjemedlem som du fick uppehållstillstånd för att bo med första gången, avser att fortsätta leva tillsammans i Sverige. Du måste också ha ett giltigt pass.

Om ditt förhållande har tagit slut kan du i vissa fall ändå ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Läs mer om vad som gäller om förhållandet tar slut

Om du samti­digt vill ansöka om perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Du kan bara ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som du ansöker om förlängt uppehållstillstånd, men tidigast efter tre år i Sverige. Eftersom uppehållstillstånd beviljas för två år i taget, kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år. Tänk på att om du under längre perioder under tillståndstiden inte har bott i Sverige kan det påverka möjligheten att få permanent uppehållstillstånd.

Krav för att få perma­nent uppe­hålls­till­stånd

För att få permanent uppehållstillstånd måste du:

 • uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

Läs mer om kraven på försörjning och skötsamhet genom att fälla ut informationen:

För att få permanent uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv genom inkomster från anställning eller eget företag, eller en kombination av anställning och eget företag. Du får räkna ihop inkomster från ett eller flera deltidsarbeten, förutsatt att alla anställningar uppfyller kraven nedan.

Försörjningen måste vara varaktig och seriös

Du måste kunna visa att du kan försörja dig själv under en längre period framöver. Om du inte har en fast anställning görs det alltid en individuell bedömning av om din inkomst är varaktig. En längre visstidsanställning godkänns oftast. I vissa fall kan även en provanställning godkännas.

Din anställning måste vara seriös. Migrationsverket kan till exempel kontrollera att din arbetsgivare kan betala ut den lön som du har uppgett i din ansökan.

Du som försörjer dig som egen företagare måste visa att ditt företag har realistiska företagsplaner och en stabil ekonomi, så att du kan förväntas försörja dig på vinsten under en längre period.

Det är bara de inkomster du faktiskt har när vi prövar din ansökan som räknas. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd baserat på dina chanser att få en annan anställning eller en högre inkomst längre fram.

Vilka inkomster räknas?

Du får bara räkna beskattade inkomster från lagliga anställningar. Det innebär att du måste ha tillstånd att arbeta eller vara undantagen kravet från att ha arbetstillstånd. Du får inte räkna obeskattade inkomster eller inkomster från ett yrke som du inte har licens att utföra.

Du får räkna föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att du har en pågående anställning och din föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader.

För att räkna inkomst från din företagsverksamhet måste du visa att du äger minst hälften av företaget och att du har det avgörande ansvaret. Det krävs också att du driver företaget yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för sent (efter att ditt nuvarande tillstånd har slutat gälla), har du inte rätt att arbeta medan du väntar på beslut och uppfyller därför inte försörjningskravet.

Inkomstens storlek

Din inkomst efter skatt måste vara så stor att du, efter att din boendekostnad är betalad varje månad, har en viss summa kvar som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, el och försäkringar för dig själv. För 2024 är den summan 6 090 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Om du har ett barn som du inte bor med, och du betalar underhållsbidrag till barnets andra förälder, måste din lön även räcka till underhållsbidraget.

Vilka boendekostnader som lönen måste räcka till varje månad beror på vilken typ av bostad du bor i:

 • Om du bor i hyresrätt ska du räkna med hyran och kostnad för värme, om det inte ingår i hyran.
 • Om du bor i bostadsrätt ska du räkna med avgift till bostadsrättsföreningen, räntan på bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning, om de inte ingår i månadsavgiften.
 • Om du bor i villa ska du räkna med räntan för bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning.

Amortering på bostadslån räknas inte med i bostadskostnaden.

Du behöver bara kunna försörja dig själv, inte dina familjemedlemmar. Om du bor ensam eller med minderåriga barn ska du räkna med hela din faktiska boendekostnad. Om du bor med en eller flera andra vuxna kan du däremot dela den faktiska boendekostnaden på antalet vuxna i hushållet och bara räkna med din del, oavsett hur mycket var och en faktiskt betalar för boendet.

Vilka inkomster räknas inte?

Du får inte räkna inkomster från

 • en familjemedlem
 • förmögenhet eller avkastning från kapital
 • a-kassa eller aktivitetsersättning
 • olika former av bidrag eller stipendium
 • en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen).

Pension räknas inte heller som inkomst, men den som har pension kan däremot vara undantagen från kravet på att försörja sig själv.

Undantag från försörjningskravet

Undantag kan göras från försörjningskravet om

 • du är under 18 år när Migrationsverket fattar beslut
 • du har rätt till pension
 • du av andra, särskilda skäl inte kan försörja dig själv.

Om du kan lämna in beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd är du undantagen kravet på att försörja dig själv. Det är rätten till pension som är avgörande, inte att du faktiskt tar ut pension, eller storleken på din pension. Både garantipension och äldreförsörjningsstöd kan tidigast betalas ut från den månad som du fyller 66 år. Inkomstgrundad ålderspension kan som tidigast betalas ut från den månad som du fyller 63 år. Om du har fyllt 63 men inte 66 måste du visa att du har gått i pension och börjat ta ut din inkomstgrundade ålderspension. Det är din ålder vid beslutstillfället som avgör.

Undantag från försörjningskravet kan också göras om det finns andra särskilda skäl som inte är tillfälliga. Det kan handla om att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan även gälla om du är arbetslös och så nära pensionsålder att det är svårt att få ett nytt arbete. Undantag kan även göras om det inte är rimligt att begära att du ska försörja dig själv; sådana undantag görs till exempel för munkar och nunnor.

Om du anser att du har särskilda skäl för att inte behöva uppfylla försörjningskravet ska du bifoga dokument som visar att du till exempel har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara en utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller ett läkarintyg.

För att bli beviljad permanent uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att du inte kan antas begå brott i framtiden. Därför ställs det krav på dig som söker permanent uppehållstillstånd att du kommer att leva ett skötsamt liv. För att kunna bedöma det behöver Migrationsverket titta på hur du har levt hittills, till exempel om du är dömd eller misstänkt för något brott i Sverige eller utomlands.

Det finns inga detaljerade regler om vilka typer av brott eller hur långa straff som kan hindra dig från att bli beviljad permanent uppehållstillstånd. Det handlar inte enbart om grov och allvarligt brottslighet, även mindre grov brottslighet kan vara ett hinder om du samtidigt har misskött dig på andra sätt.

Om det går att misstänka att du inte kommer att leva på ett skötsamt sätt i framtiden, kommer Migrationsverket att väga de misstankarna mot dina skäl för att få permanent uppehållstillstånd. Vi tar hänsyn till på vilket sätt du har misskött dig och hur länge sen händelserna var.

Undantag från kravet på skötsamhet görs endast för barn under 15 år.

Instruk­tioner för webban­sökan

Att göra en webbansökan gör det lätt för dig att göra rätt från början. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med, vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

1

Fyll i ansökan

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och din partner eller annan anhörig. Om du har barn under 18 år som också behöver uppehållstillstånd ansöker du för dem samtidigt.

För att kunna ansöka på webben ska

 • du och personen du bor med i Sverige vara äldre än 18 år
 • du och dina barn som ansöker tillsammans med dig vara folkbokförda i Sverige
 • du ha en giltig mejladress
  du kunna betala ansökningsavgiften med Visa- eller Mastercard-kort
 • du kunna skanna eller fotografera de dokument som ska bifogas.

Läs mer om kraven för webbansökan

2

Bifoga dokument

De här dokumenten ska du skanna eller fotografera och skicka med din ansökan:

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid, utfärdandeland, namnteckning och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. Det gör du i ditt hemland eller på ditt hemlands ambassad
 • kopior av pass eller identitetshandling som visar personuppgifter för den anhörige som du ansöker om uppehållstillstånd att bo med.

Om din partner har e-legitimation, till exempel BankID, ska hen försäkra att ert förhållande består, inne i e-tjänsten. Om din partner inte har e-legitimation ska du också bifoga

 • blanketten Försäkran om samlevnad, 242011W, som din partner ska fylla i. Observera att du och din partner inte behöver skriva ut och skriva under försäkran om samlevnad för hand när du ansöker på webben. Om du öppnar blanketten i senaste versionen av Adobe Acrobat (som du kan ladda ner gratis) kan du fylla i och spara den på din dator. Då kan du enkelt bifoga den i din ansökan. Om du inte kan spara blanketten på din dator måste du skriva ut den och sedan skanna eller fotografera den och bifoga den i din webbansökan.

Försäkran om samlevnad, blankett 242011W Pdf, 747.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd ska du också skicka in dokument som visar att du

 • försörjer dig själv som anställd, till exempel ett anställningsavtal och dina en till tre senaste lönespecifikationer
 • försörjer dig själv som egen företagare, till exempel F-skattsedel, registreringsbevis för ditt företag, slutskattebesked för föregående inkomstår, kopia av inkomstdeklaration (tillsammans med kopia av NE- eller N3A-bilaga) för föregående inkomstår
 • är undantagen kraven på att försörja dig därför att du har rätt till pension, till exempel beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd
 • av andra särskilda skäl är undantagen kravet att försörja dig själv, till exempel beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, utredning från Arbetsförmedlingen, eller läkarintyg.

Du som även ansöker för dina barn ska också skicka in

 • kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland.

Om dina barn är över 18 år kan du inte ta med dem i webbansökan. De ska i stället skicka in en egen ansökan på blankett:

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011 Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster.

3

Betala och skicka in ansökan

I de allra flesta fall betalar du en avgift. Du betalar med ett Visa- eller Mastercardkort. När eventuell avgift är betald skickar du in ansökan. Du får ett mejl med en bekräftelse på att din ansökan är inskickad. Migrationsverket kommer att kontakta dig om det behövs mer information.

Avgifter för uppehållstillstånd

4

Intervju på Migrationsverket

Ibland vill Migrationsverket träffa dig och din partner eller anhörige. Om du ska komma på intervju får du en kallelse till en tid på den mejladress som du angav när du gjorde din ansökan.

5

Migrationsverket handlägger

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat sitt beslut. Du har också rätt att fortsätta arbeta om du har haft uppehållstillstånd i 6 månader eller mer och ansökan är gjord innan det nuvarande tillståndet går ut.

Tänk på att du bara har rätt att fortsätta arbeta under väntetiden om din ansökan har kommit in till Migrationsverket innan ditt tidigare tillstånd gått ut.

Om du tidigare har ett beslut om avvisning eller utvisning och du ansöker efter att ditt tidigare tillstånd har gått ut kommer din ansökan att prövas enligt reglerna om hinder mot verkställighet och då gäller andra och hårdare krav för att få tillstånd.

Läs mer om hinder mot verkställighet

Om Migra­tions­verket behöver mer infor­ma­tion från dig

Migrationsverket kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter eller dokument från dig. Du behöver inte kontakta Migrationsverket. Om du har ansökt på webben och Migrationsverket ber dig komplettera din ansökan ska du göra det via mejl. Du ska inte skicka dokument till Migrationsverket med vanlig post. Du kan läsa mer om hur du kompletterar ditt ärende i det mejl som Migrationsverket skickar om du behöver skicka in mer uppgifter.

Du kan behöva visa upp ditt pass

Migrationsverket kan behöva kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Resa utom­lands under hand­lägg­nings­tiden

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut, och du har ansökt om förlängning, kan det bli svårt för dig att komma tillbaka till Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett nationellt visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig, förutsatt att den myndigheten utfärdar viseringar. Du ska vara medveten om att en sådan ansökan kräver att det finns särskilda skäl att utfärda visum och att Migrationsverket inte kan styra hur ambassaden eller konsulatet beslutar i ansökan. Det är därför endast i undantagsfall, och om du verkligen måste, som du bör lämna Sverige under handläggningstiden. Exempel på särskilda skäl kan vara plötslig sjukdom, dödsfall i familjen eller viktiga jobbrelaterade uppdrag. Ambassaden kan kräva ett intyg om orsak till resan. Du ska också vara medveten om att ett beslut om nationellt visum inte kan överklagas.

Följ ditt ärende i Min sida

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

6

Du får beslutet

Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet skickas sedan hem till din adress i Sverige. Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om din familjemedlem har sökt asyl och ansöker om att förlänga sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd får ni era beslut samtidigt.

Tids­be­gränsat uppe­hålls­till­stånd

Om ansökan beviljas kommer du att få ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt i två år. Tiden för uppehållstillståndet kan dock inte bli längre än giltighetstiden för ditt pass. Om din familjemedlem har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kommer du att beviljas tillstånd för samma tid som din familjemedlem.

Om din familjemedlem har sökt asyl och har ansökt om att förlänga sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd får du tillstånd för samma tid. Om din familjemedlem har haft ett uppehållstillstånd som har varit giltigt i 13 månader kan ni få ett nytt uppehållstillstånd på två år.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Om du får ett permanent uppehållstillstånd gäller det så länge du är bosatt i Sverige.

Om Migra­tions­verket avslår din ansökan

Om du inte får uppehållstillstånd kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga. Barn under 18 år kan inte själva överklaga. Det är föräldrarna eller annan vårdnadshavare som överklagar för barnet.

Du kan överklaga att du inte fick permanent uppehållstillstånd om du får avslag på din ansökan på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet eller skötsamhetskravet. Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få uppehållstillstånd som anhörig.

7

Underlag för uppehållstillståndskort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

Om du inte kan göra en webban­sökan

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 160011. Du och din partner ska tillsammans fylla i blanketten Försäkran om samlevnad – Bilaga till ansökan om förlängt uppehållstillstånd, 242011B.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011 Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkran om samlevnad – Bilaga till ansökan om förlängt uppehållstillstånd, blankett 242011B Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Om ansökan gäller barn under 18 år fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för barn under 18 år, 162011.

Ansökan om uppehållstillstånd för barn under 18 år, blankett 162011 Pdf, 803.7 kB, öppnas i nytt fönster.

På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. 

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: