Krav för webbansökan

Migrationsverkets webbansökningar och e-tjänster kräver att du och din enhet uppfyller vissa krav.

För att kunna göra en webbansökan ska du

  • ha fyllt 18 år
  • ha en giltig e-postadress
  • ha en mobiltelefon, om du inte tidigare har skapat ett konto
  • kunna betala ansökningsavgiften med Visa- eller Mastercard/Eurocard-kort
  • kunna skanna eller fotografera de dokument som ska bifogas.

Bifoga doku­ment

Dokument som du skickar in som bilagor till webbansökan ska vara i formaten pdf, doc, docx, jpg, png, rtf eller txt. Endast latinska tecken är tillåtna i filnamnet.

Storleken på bifogade filer får inte överstiga 20 megabyte (MB) per fil. Samtliga bifogade filer får inte överskrida 500 MB.

Kontrollera att all information på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Inställ­ningar i webb­lä­saren

Din webbläsare måste tillåta Javascript för att du ska kunna göra en webbansökan. Du måste också tillåta användningen av kakor (cookies). Oftast är webbläsaren inställd på att acceptera både Javascript och cookies (såvida du inte själv ändrat de inställningarna).

Använ­dar­villkor

För att göra en webbansökan måste du godkänna användarvillkoren. Det gör du när du registrerar dig som användare.

Användarvillkor för webbansökan
Användarvillkor för visumansökan

Säkerhet och personliga uppgifter

Migrationsverket använder tekniskt skydd för att förhindra att obehöriga får tillgång till dina uppgifter. Av säkerhetsskäl uppmanas du ändå att vara noga med att inte uppge mer personliga uppgifter än nödvändigt i textrutor märkta med symbolen ovan.

Sidan senast uppdaterad: