Uppehållstillstånd om förhållandet tar slut

För att du ska få förlängt uppehållstillstånd i Sverige måste du och din partner fortfarande vara tillsammans. Men om ditt förhållande har tagit slut, kan du i vissa fall ändå få förlängt tillstånd.

Anknyt­ning till Sverige

Du kan få förlängt tillstånd om du har en anknytning till Sverige. Anknytningen kan vara till en ny partner, till ditt barn som har rätt att bo i Sverige, till arbetsmarknaden om du har arbetat eller om du på annat sätt har anpassat dig till Sverige.

Om du har träffat någon ny

Du kan ansöka om uppehållstillstånd till en ny partner i Sverige. För att du ska få förlängt tillstånd krävs normalt att ni kommer att bo tillsammans. Du ska lämna uppgifter om din partners namn, adress och telefonnummer samt personnummer. Om ni är gifta kan du visa det genom ett vigselbevis. Att ni bor ihop kan du visa genom handlingar som hyresavtal eller köpekontrakt för en bostad där ni båda står med.

Om du har barn i Sverige

Om du vill bo kvar i Sverige för att du har barn som har rätt att bo här kan du ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till ditt barn. Berätta vem som har vårdnad om barnet och var barnet bor. När barnet inte bor med dig, men du har umgänge med barnet, kan du visa det genom till exempel en dom. Om du inte är barnets vårdnadshavare behöver du även lämna kontaktuppgifter till den förälder som har vårdnaden.

Även när du och ditt barn ansöker tillsammans om uppehållstillstånd, och barnets andra förälder är bosatt i Sverige, ska du berätta hur vårdnad, boende och umgänge är ordnat.

Om du har arbete

Du kan ha anknytning till Sverige genom att du arbetar här. Du kan visa i vilken omfattning du arbetat genom anställningsavtal, lönespecifikationer eller besked om skatt. Vid en tidsbegränsad anställning ska det framgå hur länge den varar.

Om du på annat sätt har anpassat dig till Sverige

Du kan visa att du har anpassat dig till Sverige genom till exempel engagemang i föreningar, studier eller annat. Du kan visa dina aktiviteter genom intyg.

Om du har utsatts för våld i förhållandet

Du kan i vissa fall få förlängt uppehållstillstånd om ditt förhållande har tagit slut på grund av att du eller ditt barn har behandlats illa av din partner. Då krävs att du eller ditt barn har blivit utsatt för våld eller för annan allvarlig kränkning. Förhållandet ska ha varit seriöst från början och inte helt kortvarigt. Det måste framstå som sannolikt att kränkningarna har ägt rum.

Det är viktigt att du berättar för Migrationsverket om du eller ditt barn har behandlats illa. Om det finns polisanmälningar, läkarintyg, intyg från sociala myndigheter eller kvinnojourer bör du skicka in handlingarna till Migrationsverket. Det är möjligt att du kommer att kallas till en utredning för att berätta om vad som har hänt. Vissa saker är svåra att prata om, men det är viktigt att du berättar. Om du behöver kan du be om en paus i utredningen.

Läs mer om vad du kan göra om du har kommit till Sverige på grund av familjeanknytning och behandlas illa

Andra skäl

I vissa fall kan du få fortsatt tillstånd om du genom att återvända till ditt hemland riskerar att bli socialt utstött eller om du är svårt sjuk eller allvarligt handikappad.

Om du inte kan återvända till ditt hemland och har behov av skydd i Sverige kan du ansöka om asyl

Arbeta under vänte­tiden

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Du har också rätt att fortsätta arbeta om du har haft uppehållstillstånd i sex månader eller mer och ansökan är gjord innan det nuvarande tillståndet går ut.

Om du inte kan göra en webban­sökan

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 160011.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011 Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Om ansökan gäller barn under 18 år fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för barn under 18 år, 162011.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning – För barn under 18 år, blankett 162011 Pdf, 803.7 kB, öppnas i nytt fönster.

På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. 

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: