Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Avgift

Vuxen

2 000 kr

Barn under 18 år

1 000 kr

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

En ansökan om permanent uppehållstillstånd lämnas in samtidigt som en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd och kostar inget extra.

Betala på webben

När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort i samband med ansökan. Det gäller också om du ansöker om att förlänga ditt tillstånd. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Betala på ambassad eller gene­ral­kon­sulat

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Betala via bank­giro

Om du inte ansöker på webben betalar du avgiften via bankgironummer 5223-7005. IBAN kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT är DABASESX (Danske Bank).

I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Om du betalar avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer. Skriv på ansökningsblanketten när och på vilket sätt du har betalat avgiften.

Du kan enbart betala via bankgiro om du ansöker från Sverige. Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du på plats när du lämnar in din ansökan.

Undantag

Vissa som ansöker behöver inte betala avgift. Det gäller de som är

 • familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. Svenskar räknas inte som EU-medborgare i det här sammanhanget
 • EU/EES-medborgare som ansöker om uppehållstillstånd
 • medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar
 • medborgare i Japan
 • make, maka, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 18 år som ansöker om uppehållstillstånd för att bo med en familjemedlem som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig skyddsbehövande, synnerligen ömmande omständigheter eller på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Föräldrar och syskon till barn som fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller på grund av särskilt ömmande omständigheter omfattas inte av undantaget utan ska betala en avgift.

Om du har betalat in fel ansök­nings­av­gift

Du kan få tillbaka pengar om du har betalat in fel ansökningsavgift. Det kan till exempel vara så att du av misstag har betalat in avgiften två gånger. Om du har ansökt på webben eller blankett måste du kontakta Migrationsverket för att begära pengarna tillbaka. Om du har lämnat in en ansökan på en utlandsmyndighet ska du i stället vända dig dit.

När du begär att få tillbaka en avgift bör du skriva

 • ditt för- och efternamn
 • ditt personnummer eller födelsedatum
 • din adress
 • varför du ska få tillbaka avgiften
 • vilket ärende-/kontrollnummer som avgiften gäller
 • i vilken bank och på vilket konto pengarna ska sättas in.

Du ska också bifoga ett kontoutdrag eller kvitto där det tydligt syns att du har betalat en avgift till Migrationsverket. Skicka detta i ett brev till Migrationsverket, 601 70 Norrköping.

Sidan senast uppdaterad: