Uppehållstillstånd för barn

Ett barn under 18 år som är medborgare i ett annat land utanför EU behöver uppehållstillstånd för att bo i Sverige. Beroende på varför barnet ska bo i Sverige finns olika tillstånd att ansöka om.

Nyfött barn i Sverige

Om du har ett uppehållstillstånd i Sverige och nyligen har fött ett barn behöver du ansöka om uppehållstillstånd för ditt nyfödda barn.

Om du är EU-medborgare och uppfyller kraven för uppehållsrätt i Sverige behöver ditt barn inte uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd för barn som föds i Sverige

Läs mer om uppehållsrätt för EU-medborgare

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Om du är i Sverige på grund av arbete och har fött ett barn, eller om du är anhörig till en person med arbetstillstånd och har fött ett barn, ska du göra ansöka om uppehållstillstånd för barnet på sidan för familjemedlemmar till en person med arbetstillstånd.

Tillstånd för dig som är familjemedlem till en person med arbetstillstånd

Adop­te­rade barn

Om du ska adoptera ett barn och barnet inte automatiskt blir svensk medborgare genom adoptionen behöver du ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Läs mer om uppehållstillstånd när du adopterar

Uppe­hålls­till­stånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige

Om du har ett barn som är bosatt i ett land utanför EU, och som du vill ska flytta till dig i Sverige, behöver du ansöka om ett uppehållstillstånd för barnet.

Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige

Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till annan än förälder i Sverige

Ett barn kan i vissa fall flytta till en annan anhörig i Sverige än en förälder.

Läs mer om uppehållstillstånd för barn som ska flytta till någon annan än förälder i Sverige

Barn över 18 år

En förälders vuxna barn, det vill säga barn som har fyllt 18 år, har inte samma rätt som barn som är under 18 år att återförenas med en förälder som bor i Sverige. Vuxna barn anses nämligen inte automatiskt vara beroende av sina föräldrar, utan räknas enligt lagen som "annan nära anhörig" och kan bara i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till sina föräldrar i Sverige.

Läs om uppehållstillstånd för att flytta till annan familjemedlem i Sverige

Sidan senast uppdaterad: