Migrationsverket logotyp

Uppehållstillstånd för barn som vill flytta till någon annan i Sverige än sin förälder

Ett ogift barn under 18 år kan i undantagsfall få uppehållstillstånd i Sverige för att flytta till en person som inte är barnets förälder. Barnet och den personen ska vara socialt och känslomässigt beroende av varandra.

Rätt att företräda barnet

För att Migrationsverket ska kunna handlägga barnets ansökan om uppehållstillstånd måste en ansökan göras av en person som har juridisk rätt att företräda barnet i barnets hemland.

Viktigt att tänka på innan en ansökan görs

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om barnet har rätt att få uppehållstillstånd är det viktigt att i barnets ansökan beskriva relationen mellan barnet och personen i Sverige och varför barnet nu ska flytta till Sverige.

Bott tillsammans i hemlandet

Barnet och personen i Sverige (anknytningspersonen) ska ha bott tillsammans i hemlandet. De ska ha bott tillsammans omedelbart före anknytningspersonens flytt till Sverige. Anknytningspersonen ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige när ansökan görs. I regel är det inte möjligt att få ett uppehållstillstånd om ansökan görs lång tid efter att anknytningspersonen fått ett permanent uppehållstillstånd i Sverige om inte den som ansöker har särskilda skäl till det.

Beroende av varandra

Förutom att barnet och anknytningspersonen ska ha bott tillsammans, bedömer Migrationsverket hur starkt beroende de är av varandra. De ska vara socialt och känslomässigt beroende av varandra vilket gör det svårt för dem att inte bo tillsammans. Beroendet mellan dem ska ha funnits redan i hemlandet och vara utöver det vanliga beroendet som brukar finnas i en familj. Barnet kan inte få uppehållstillstånd om det endast är beroende av personen i Sverige för sin försörjning.

Försörjningskrav

Den person som barnet ska bo med i Sverige måste kunna försörja både sig själv och barnet. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som de kan bo tillsammans i när barnet flyttar till Sverige.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Så ansöker du för barnet

Du kan ansöka om uppehållstillstånd via webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Det här ska du skicka med barnets ansökan

  • kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
  • dokument som visar att du har juridisk rätt att företräda barnet i barnets hemland
  • en beskrivning av hur barnet och personen i Sverige var beroende av varandra i hemlandet.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

När vi har tagit emot barnets ansökan

När Migrationsverket har gått igenom barnets ansökan får du ett mejl där vi ber dig boka tid åt barnet för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Under intervjun kommer barnet att få svara på frågor om sig själv och sin relation till personen i Sverige.

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller det generalkonsulat som valdes i webbansökan. När du ska hämta barnets beslut ska du ta med ditt pass.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Migra­tions­verket avslår barnets ansökan

Om Migrationsverket avslår barnets ansökan kan beslutet överklagas inom tre veckor från den dag då barnets vårdnadshavare fick beslutet. Information om hur du gör finns i beslutet.

Om barnet får uppe­hålls­till­stånd

Om barnet får uppehållstillstånd får han eller hon ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat barnets fingeravtryck och foto på barnet. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om barnet behöver visum för att resa till Sverige behöver barnet uppehållstillståndskortet när han eller hon reser till Sverige. Därför kommer barnet bli fotograferat och få lämna sina fingeravtryck i samband med att barnet gör sin intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Barn under 6 år behöver inte lämna fingeravtryck.

Läs mer om uppehållstillståndskort

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut det färdiga kortet till personen som har rätt att företräda barnet i landet där barnet bor. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du fått beslutet om uppehållstillstånd. När barnet reser in i Sverige ska han eller hon visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Barn som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och får då istället boka tid och besöka Migrationsverket i Sverige för att lämna underlag till uppehållstillståndskortet.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om barnet kan resa till Sverige utan visum

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige för barn under 18 år, nummer 162011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där barnet bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige för barn under 18 år, nummer 162011 (på svenska)PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i landet där barnet bor ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där barnet bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?