Gör en webbansökan

På den här sidan kan du göra en ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige, eller göra en ansökan om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Din familjemedlem i Sverige kan göra en webbansökan åt dig om du ger hen fullmakt. En fullmakt betyder att du ger någon annan tillstånd att företräda dig, till exempel ansöka åt dig eller ta del av skälen till ett beslut. För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Fullmakten ska undertecknas av dig.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakten ska du sedan skanna eller fotografera av och skicka till din anhörige, som sedan ska bifoga kopian av fullmakten till ansökan. Om din familjemedlem har fullmakt skickas beslutet hem till hen och det är hen som meddelar dig om Migrationsverkets beslut. Om du inte har lämnat fullmakt till någon är det ambassaden eller generalkonsulatet som meddelar beslutet till dig.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök för första gången

Du kan inte göra en webbansökan för första gången om att få flytta till en anhörig om du befinner dig i Sverige. Du måste återvända till ditt hemland, eller ett annat land där du har tillstånd att bo, och göra din ansökan därifrån.

Ansök om förlängning

Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd.

Följ ditt ärende i Min sida

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Sidan senast uppdaterad: