Uppehållstillstånd för en förälder till ett ensamkommande barn i Sverige

Om en förälder som är medborgare i ett land utanför EU vill flytta till Sverige för att bo med sitt ogifta barn under 18 år behöver han eller hon uppehållstillstånd. För att föräldern ska kunna få uppehållstillstånd krävs det oftast att barnet ska ha fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl.

Krav för uppehållstillstånd

För att Migrationsverket ska kunna pröva ifall föräldern har rätt till att flytta till Sverige ska barnet som bor i Sverige:

  • vara ogift och under 18 år eller vara under 18 år när ansökan om skydd gjordes och ansökan om familjeåterförening görs inom tre månader efter att barnet har blivit flykting eller alternativt skyddsbehövande
  • ha kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensamt efter ankomsten till Sverige
  • ha fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och sökt asyl före eller senast den 24 november 2015 eller
  • ha fått permanent uppehållstillstånd grundat på asylskäl.

Särskilt ömmande omständigheter

I undantagsfall kan en förälder ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till ett barn som inte har asylskäl i Sverige men som fått uppehållstillstånd för särskilt ömmande omständigheter.

Före och efter 24 november 2015

Barn som har sökt asyl senast 24 november 2015 får i de flesta fall permanent uppehållstillstånd.

Barn som har sökt asyl efter 24 november 2015 kommer att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om barnet får uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande får han eller hon i de flesta fall ett tillstånd på 13 månader. Om barnet får uppehållstillstånd med status som flykting får han eller hon ett tillstånd på tre år.

Om barnet har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, kan föräldrar och syskon normalt inte återförenas med barnet i Sverige.

Föräldrar som får uppehållstillstånd får tillstånd för samma tid som barnet.

Viktigt att tänka på innan en ansökan görs

När en förälder ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sitt barn i Sverige görs en individuell prövning. I ärenden som rör barn tar Migrationsverket hänsyn till barnens rätt att återförenas med sina föräldrar. Därför undersöker vi i handläggningen barnets möjlighet att återförenas med föräldern i det land föräldern befinner sig i.

Om föräldern redan är i Sverige

I vissa fall kan en ansökan göras ifrån Sverige. Det kan till exempel gälla en förälder som har uppehållstillstånd på andra grunder men nu istället vill ansöka om uppehållstillstånd för att bo med barnet.

Läs mer om att lämna in en ansökan inifrån Sverige

Så ansöker du som förälder

Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Det här ska du skicka med ansökan

  • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
  • dokument som styrker eller gör dina skäl att få uppehållstillstånd sannolika.

Din ansökan och dokumenten du skickar till Migrationsverket hjälper oss att fatta beslut om du kan få uppehållstillstånd. Därför är det viktigt att du beskriver så mycket som möjligt om just dina skäl i din ansökan. Du ska också skicka med dokument som styrker eller gör dina skäl sannolika.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

När vi tagit emot ansökan

När Migrationsverket har gått igenom din ansökan får du ett mejl där vi ber dig boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om dig själv och om din relation till barnet i Sverige. Ditt barn kommer att få komma på intervju på Migrationsverket i Sverige tillsammans med den som är utsedd som vårdnadshavare i Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du valde i din webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om Migrationsverket beviljar din ansökan

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kommit till Sverige ska du boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Svenska institutets webbplats Working in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Uppehållstillstånd för bosättning, nummer 160011 och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Uppehållstillstånd för bosättning, blankett nummer 160011PDF (på svenska)

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*






Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.