Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste ha fyllt 21 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige. Undantag kan bara göras om det finns särskilda skäl, till exempel om ni har gemensamma barn.

Makar, regi­stre­rade part­ners eller sambor

Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Om du är gift eller registrerad partner bör din anhörige registrera ert äktenskap eller partnerskap hos Skatteverket i Sverige.

Gå till webbansökan

Instruktioner för webbansökan

Om din partner har uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta eller studera ska du ansöka om uppehållstillstånd som familjemedlem till henne eller honom.

Läs mer om hur du ansöker som familj till en person med arbetstillstånd

Läs mer om hur du ansöker som familj till en person med uppehållstillstånd för studier i Sverige

Om du är EU-medborgare och vill flytta till en familjemedlem som också är EU-medborgare kan du ha uppehållsrätt. Då behöver du inte uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållsrätt för EU-medborgares familj som är EU-medborgare

Försörj­nings­krav

Den person som du ska bo med i Sverige måste, i de flesta fallen, kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Vissa personer kan vara undantagna försörjningskravet.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad och vem som är undantagen

Du måste kunna styrka din iden­titet

För att få uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige måste du kunna styrka din identitet. Detta gör du normalt med en giltig passhandling. Du som inte kan styrka din identitet med ett giltigt pass kan i vissa fall få uppehållstillstånd genom att styrka det biologiska släktskapet med personen i Sverige. Detta gäller barnfamiljer som har bott tillsammans utanför Sverige.

Du som vill flytta till Sverige för att återförenas med din familj eller familjemedlem kan i undantagsfall få uppehållstillstånd även om du saknar ett godkänt pass. Detta gäller dock bara för barnfamiljer som har bott tillsammans utanför Sverige. Det gäller bara för dig som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att pass från ditt hemland inte styrker din identitet, samt om du är något av följande:

  • Ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige.
  • En förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige.
  • En förälder som vill flytta till en partner i Sverige som du har gemensamma barn med.

En förutsättning för att få uppehållstillstånd är att det genom en DNA-analys är bevisat att barnet och föräldern är släkt.

DNA-analys

Ett DNA-prov innebär att du får lämna ett salivprov vid ett besök på ambassaden eller generalkonsulatet. Din familjemedlem i Sverige (förälder, barn eller partner) får lämna ett DNA-prov vid ett besök hos Migrationsverket. Med hjälp av DNA-proven görs en DNA-analys som visar om du och din familjemedlem är släkt.

Om en vuxen person lämnar in en ansökan för ett barn som ensamt ska flytta till en förälder i Sverige, ska ett medgivande om att ett DNA-prov får tas på barnet lämnas in tillsammans med ansökan. Medgivandet ska vara skrivet av föräldern i Sverige.

Migrationsverket betalar DNA-analysen.

Främ­lings­pass

Du som saknar pass behöver även ansöka om ett främlingspass. Det gör du på ambassaden eller generalkonsulatet i samband med att du lämnar in ansökan eller vid intervjun. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker om främlingspass.

Sidan senast uppdaterad: