Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Makar, regi­stre­rade part­ners eller sambor

Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Om du är gift eller registrerad partner bör din anhörige registrera ert äktenskap eller partnerskap hos Skatteverket i Sverige.

Gå till webbansökan

Instruktioner för webbansökan

Om din partner har uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta eller studera ska du ansöka om uppehållstillstånd som familjemedlem till henne eller honom.

Läs mer om hur du ansöker som familj till en person med arbetstillstånd

Läs mer om hur du ansöker som familj till en person med uppehållstillstånd för studier i Sverige

Om du är EU-medborgare och vill flytta till en familjemedlem som också är EU-medborgare kan du ha uppehållsrätt. Då behöver du inte uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållsrätt för EU-medborgares familj som är EU-medborgare

Försörj­nings­krav

Den person som du ska bo med i Sverige måste, i de flesta fallen, kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Vissa personer kan vara undantagna försörjningskravet.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad och vem som är undantagen

Du måste kunna styrka din iden­titet

För att få uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige måste du kunna styrka din identitet. Detta gör du normalt med en giltig passhandling. Du som inte kan styrka din identitet med ett giltigt pass kan i vissa fall få uppehållstillstånd genom att styrka det biologiska släktskapet med personen i Sverige. Detta gäller barnfamiljer som bott tillsammans utanför Sverige.

Läs mer om vad som gäller om du inte kan styrka din identitet

Sidan senast uppdaterad: