Uppe­hålls­rätt för en EU/​​EES-medbor­gares familj som är EU/​​EES-medbor­gare

Om du har uppehållsrätt i Sverige har din familj också det. Det innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige utan tillstånd.

Din familjs uppehållsrätt är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.

Svenskar räknas normalt inte som EU/EES-medborgare i det här sammanhanget, men svenskar som nyligen har bott i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz kan omfattas av reglerna för uppehållsrätt.

För att folkbokföra sig i Sverige och få ett svenskt personnummer behöver dina familjemedlemmar kontakta Skatteverket.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjemedlemmar

Som familjemedlem räknas 

  • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
  • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
  • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
  • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er (gäller inte föräldrar till studerande)
  • annan familjemedlem som är beroende av er för sin försörjning eller ingår i din eller din partners hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att du personligen tar hand om familjemedlemmen.

Med sambo menas par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Om du har fått barn i Sverige

Barn som föds i Sverige blir svenska medborgare om någon av föräldrarna är det. Om ingen av föräldrarna är svensk kan föräldrarna behöva ansöka om uppehållstillstånd för barnet efter födseln.

Barnet ska få samma tillstånd som du och barnets andra förälder har. Om du har uppehållstillstånd ska du ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Om du har uppehållsrätt i Sverige har barnet också uppehållsrätt och ni behöver inte kontakta Migrationsverket.

Läs mer om uppehållstillstånd för barn

Sidan senast uppdaterad: