Uppe­hålls­kort för en EU/​EES-medbor­gares familj som inte är EU/​EES-medbor­gare

Om din familj är medborgare i ett land utanför EU/EES och ni ska vara i Sverige i mer än tre månader ska de ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket.

Uppehållskortet ger din familj rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller genom att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.

Svenskar räknas normalt inte som EU/EES-medborgare i det här sammanhanget, men svenskar som nyligen har bott i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz kan omfattas av reglerna för uppehållsrätt.

Läs mer om familjemedlemmar till svenska medborgare som har varit bosatta i annat EU/EES-land

Om din familj har uppehållstillstånd, eller ansöker om ett sådant inom tre månader efter ankomsten till Sverige, behöver de inte ansöka om uppehållskort.

Krav för att få uppe­hålls­kort

För att dina familjemedlemmar ska få uppehållskort ska

 • dina familjemedlemmar ha giltiga pass
 • de kunna visa att ni är en familj
 • du uppfylla kraven för uppehållsrätt genom arbete, egenföretagande, studier eller med tillräckliga medel. 

Det kostar inget att ansöka om uppehållskort.

Vem räknas som famil­je­medlem?

Som familjemedlem räknas 

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners barn under 21 år
 • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
 • dina eller din partners förälder om de är ekonomiskt beroende av någon av er för sin försörjning
 • annan familjemedlem som är beroende av dig för sin försörjning, ingår i ditt hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att du personligen tar hand om familjemedlemmen.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Om din familj behöver visum

Din familj har rätt att få visum till Sverige om de behöver det för att resa hit och kan sedan lämna in en ansökan om uppehållskort när de har kommit till Sverige. Ansökan om visum lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där de bor. Anhöriga till EU/EES-medborgare behöver inte betala någon avgift när de ansöker om visum för att följa med EU/EES-medborgaren till ett EU/EES-land.

Varje familjemedlem som inte är EU/EES-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. De använder blanketten Ansökan om Schengenvisering, 118031. Läs mer om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat.

Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031 Pdf, 740.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om visum

Länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige (regeringens lista) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rätt att börja arbeta eller studera direkt

Om du uppfyller kraven för uppehållsrätt har din närmaste familj rätt att börja arbeta eller studera direkt efter att de har kommit till Sverige. De behöver alltså inte vänta på att de har ansökt om eller fått uppehållskortet innan de börjar arbeta eller studera. Med familj menas i det här fallet make, maka eller sambo och barn under 21 år.

Det här ska din familj bifoga till sin ansökan

Vilka dokument din familj ska skicka med i sin ansökan beror på vad du har för sysselsättning eller försörjning. Välj den rubrik som passar er.

Din familj ska skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet, om ni är sambo
 • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
 • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

Din familj behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten:

 • anställningsbevis från din arbetsgivare
 • de tre senaste månadernas lönespecifikationer om du är timanställd.

Din familj ska skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet, om ni är sambo
 • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
 • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

Din familj behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten:

 • kopia på ditt antagningsbevis till en utbildning på lägst gymnasienivå
 • kopia av europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) eller en heltäckande privat sjukförsäkring
 • en försäkran om att du har tillräckligt med pengar för dig och din familjs försörjning.

Läs mer om det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din familj ska skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo
 • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
 • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

Din familj behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten:

  • F-skattsedel och registreringsbevis från Bolagsverket
  • den senaste momsredovisningen (om ditt företag är skyldigt att redovisa moms)
  • bevis på att du driver verksamhet, till exempel fakturor till kunder, kvitton på inköpt material och hyreskontrakt för verksamhetens lokaler.

  Din familj ska skicka med

  • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
  • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
  • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo
  • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
  • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

  Din familj behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten:

  • överlåtelseavtal
  • den senaste årsredovisningen.

  Din familj ska skicka med

  • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
  • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
  • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo
  • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
  • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

  Din familj behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten:

  • intyg som visar att du och din familj omfattas av socialförsäkringssystemet i ditt förra hemland. Intyget ska utfärdas av myndigheterna i ditt hemland och av det ska framgå att du och din familj omfattas av ett annat EES-lands socialförsäkringssystem. Om du inte kan få ett sådant intyg måste du teckna en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller under er vistelse i Sverige
  • hyreskontrakt där hyreskostnaden framgår om du hyr din bostad
  • köpebevis på bostadsrätt eller fastighet om du äger din bostad
  • uppgifter om månadskostnad för ditt boende såsom låne-och amorteringskostnader och eventuell månadsavgift om du äger din bostad
  • pensionsbesked om du är pensionär.

  Din familj ska skicka med

  • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
  • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
  • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo
  • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
  • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

  Din familj behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten:

  • intyg som visar att du och din familj omfattas av socialförsäkringssystemet i ditt förra hemland. Intyget ska utfärdas av myndigheterna i ditt hemland och av det ska framgå att du och din familj omfattas av ett annat EES-lands socialförsäkringssystem. Om du inte kan få ett sådant intyg måste du teckna en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller under tiden ni är i Sverige
  • hyreskontrakt där hyreskostnaden framgår om du hyr din bostad
  • köpebevis på bostadsrätt eller fastighet om du äger din bostad
  • uppgifter om månadskostnad för ditt boende så som låne- och amorteringskostnader och eventuell månadsavgift om du äger din bostad
  • lönespecifikation från din arbetsgivare för de tre senaste månaderna om du arbetar
  • intyg om eventuella bidrag eller andra inkomster
  • kvitton på kostnader för att pendla till utlandet genom till exempel kopia på månads- eller pendlingskort eller liknande.

  Din familj ska skicka med

  • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
  • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
  • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo
  • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
  • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

  Din familj behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten:

  • ange i ansökningsblanketten hur länge ni planerar att bo i Sverige
  • skicka med bankutdrag som visar hur mycket pengar du har
  • skicka med uppgifter om aktieutbetalning eller annan disponibel inkomst.

  Så här kan ni visa att ni har varit sambo

  För att visa att ni har bott ihop ska ni lämna in dokument som styrker detta. Det kan vara utdrag från personregister eller något annat intyg där det framgår att ni har varit skrivna på samma adress. Det kan också vara dokument som visar att ni har haft gemensamma konton eller försäkringar. Ni kan också skicka in kopior på räkningar som har ställts till er gemensamt eller var för sig men där det framgår att räkningarna har sänts till er gemensamma adress, exempelvis telefonräkningar.

  Varje familjemedlem ska göra en egen ansökan. Det gäller även barn. De fyller i blanketten Ansökan om uppehållskort, 144011, och skickar in den till Migrationsverket.

  Ansökan ska skickas till:

  Migrationsverket
  Box 3100
  903 03 Umeå

  Det kostar ingenting att ansöka om uppehållskort.

  Ansökan om uppehållskort, blankett 144011 Pdf, 766.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Migrationsverkets adresser och öppettider

  Migrationsverkets postadresser

  Efter att du har gjort ansökan

  Ett uppehållskort innehåller foto och fingeravtryck. Din familj ska därför besöka Migrationsverket för att bli fotograferade och lämna fingeravtryck. Det ska de göra så snart som möjligt efter att de har lämnat in sin ansökan om uppehållskort. För att besöka Migrationsverket måste de boka tid först.

  Boka tid innan du besöker oss

  Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits. Det kan ta upp till två arbetsdagar innan du kan se ditt ärende i Min sida.

  Logga in i Min sida

  Uppehållskortet skickas till er adress i Sverige. Kortets giltighetstid kan variera, men är som längst fem år. Lämna in en ny ansökan om uppehållskort innan giltighetstiden för uppehållskortet har gått ut. När ni har bott i Sverige i fem år och du har haft uppehållsrätt under hela perioden har ni permanent uppehållsrätt. Om din familj vill ha ett bevis på sin permanenta uppehållsrätt kan de ansöka om ett permanent uppehållskort.

  Läs mer om permanent uppehållskort

  Om du uppfyller kraven för uppehållsrätt har din familj rätt att börja arbeta eller studera direkt efter att de har kommit till Sverige. De behöver inte vänta på att de har ansökt om eller fått uppehållskort.

  Om Migrationsverket avslår ansökan

  Om Migrationsverket avslår din familjs ansökan kan de överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då de fick beslutet. Information om hur de gör finns i beslutet.

  Sidan senast uppdaterad: