Bifoga passkopia till din ansökan

Till din ansökan om uppehållstillstånd måste du skicka med en kopia av ditt pass. Tänk på att all information i passet måste synas när du fotograferar eller scannar din passhandling för att kunna bifoga den till din ansökan.

Bild på ett uppfällt pass

Du ska skicka med kopior av de sidor i ditt pass som visar

  • personuppgifter
  • giltighetstid
  • utfärdandeland
  • namnteckning
  • om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.

Tänk på att dessa uppgifter kan finnas på olika sidor i passet, det är därför viktigt att du kopierar alla sidor som behövs.

Det är viktigt att hela den maskinläsbara koden på identitetssidan (se markerat område på bilden) syns tydligt.

På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt. Om de ovan nämnda uppgifterna inte syns eller är otydliga måste Migrationsverket be dig att sända in en ny kopia av passet. Det innebär att det tar längre tid för dig att få beslut i ditt ärende.

I vissa fall behöver du även ta kopior på de sidor i passet som innehåller in- och utresestämplar. Det är viktigt att du tar kopia på alla stämplar du har i passet och att hela sidan där stämpeln finns syns i kopian.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. Kontakta den myndighet som har utfärdat ditt pass för att förnya det. 

Om din familj ska följa med dig och du ansöker för dem samtidigt ska du också skicka in kopior av deras pass som visar uppgifterna enligt ovan.

Du som inte ansöker på webben ska också lämna in en kopia av ditt pass tillsammans med din ansökan. Du kommer också att få visa upp ditt pass i original i samband med att du lämnar in din ansökan eller när du besöker Migrationsverket eller ambassaden för intervju.

Sidan senast uppdaterad: