Uppe­hålls­till­stånd för EU/​EES-medbor­gare som inte har uppe­hålls­rätt

Du som är EU/EES-medborgare men inte har uppehållsrätt kan ansöka om uppehållstillstånd om din familjemedlem är bosatt i Sverige och ni vill bo tillsammans här. Du kan ansöka från Sverige.

Om du har uppe­hålls­rätt behöver du inte kontakta Migra­tions­verket

Om du arbetar, studerar eller har egna medel för din försörjning har du automatisk uppehållsrätt i Sverige och behöver därför inte ansöka om uppehållstillstånd eller kontakta Migrationsverket. Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt, så har även du uppehållsrätt. Efter fem år har du möjlighet att få permanent uppehållsrätt.

EU/EES-medborgare som arbetar, studerar eller bor i Sverige

För att folkbokföra dig i Sverige och få ett svenskt personnummer behöver du kontakta Skatteverket.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att du ska kunna ansöka om uppehållstillstånd ska din familjemedlem i Sverige vara

  • sambo, make eller maka eller registrerad partner
  • blivande sambo, make eller maka
  • barn under 18 år.

Försörj­nings­krav

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Hen ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Andra nära anhö­riga

I undantagsfall kan du få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en annan nära anhörig som du har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan till exempel vara om du är över 18 år och dina föräldrar är bosatta här.

Ni ska kunna visa att ni bodde tillsammans omedelbart innan din anhörige flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att din anhörige flyttade till Sverige. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att din anhörige flyttade till Sverige.

Så ansöker du om uppehållstillstånd

Du kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person i Sverige som du flyttar till. Om du har barn under 18 år som har följt eller kommer att följa med dig till Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd för dem samtidigt.

En EU/EES-medborgare behöver inte betala någon avgift för att ansöka om uppehållstillstånd.

Du ska skicka med

  • kopior på de sidor i ditt pass eller nationellt id-kort som visar ditt medborgarskap och giltighetstid. Du ska kopiera båda sidorna av id-kortet
  • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
  • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har bott tillsammans om ni är sambo
  • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
  • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Gäller för barn under 18 år.

Andra nära anhöriga ska dessutom skicka med

  • dokument som visar hur ni är släkt med varandra
  • dokument som visar att ni bodde tillsammans omedelbart innan din anhörige flyttade till Sverige, om ni har ett sådant.

Om ditt pass eller nationella id-kort är på väg att gå ut bör du förlänga det, eftersom det inte går att få tillstånd för längre tid än passet eller id-kortet är giltigt.

Läs mer om kraven för webbansökan

Kortare hand­lägg­ningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot ansökan

Du ska visa upp ditt pass eller natio­nella id-kort

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass eller nationella id-kort innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass eller nationella id-kort på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass eller nationella id-kort, till exempel om vi redan har granskat det vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass eller ditt nationella id-kort kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du har barn under 18 år som också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Barn under fem år behöver inte visa upp sitt pass personligen, det kan du som förälder göra.

Den som får tillstånd för mer än tre månader får också ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har rätt att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig, och dina fingeravtryck. Du kommer att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck samtidigt som passet kontrolleras. Du kommer att bli fotograferad och få lämna fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom Migrationsverket inte får spara uppgifterna.

Följ ditt ärende i Min sida

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Efter beslut

Beslutet skickas hem till er adress i Sverige. Om du får ett ja på din ansökan kommer du att få ett uppehållstillståndskort i posten efter ungefär en vecka.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Barn som ansöker tillsammans med en förälder får oftast tillstånd för samma tid som föräldern. Detsamma gäller dig som ansöker om tillstånd för att bo i Sverige tillsammans med en anhörig som inte har permanent uppehållstillstånd.

Om ni ska ni fortsätta bo tillsammans i Sverige efter att tillståndet har gått ut måste du ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

Läs mer om hur du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketterna Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 160011, och Familjeuppgifter, 238011. Om ansökan gäller barn under 18 år ska du använda Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, 162011.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011 (på svenska) Pdf, 818.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, blankett 162011 (på svenska) Pdf, 803.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter – bilaga till din ansökan, blankett 238011 (på svenska) Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets postadresser

Om ert förhållande tar slut

Om förhållandet tar slut under den tid som du har tidsbegränsat uppehållstillstånd kan du bara i undantagsfall förlänga ditt uppehållstillstånd. Migrationsverket kan även återkalla uppehållstillståndet. I varje enskilt fall tar vi hänsyn till om det finns skäl att ändå bevilja fortsatt uppehållstillstånd.

Om ditt förhållande tar slut under tiden som du har ett tidsbegränsat tillstånd bör du själv lämna in en ny ansökan till Migrationsverket och berätta om dina skäl för att stanna i Sverige.

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas om du flyttar från Sverige. Om du anmäler till Migrationsverket att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara utomlands i upp till två år utan att ditt tillstånd påverkas. Om du inte flyttar tillbaka till Sverige igen efter två år kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd.

Tillståndet kan också återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Kommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

För frågor om sjukvård kontakta regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om äldreförsörjningsstöd för dig som kommer till Sverige sent i livet och har låg eller ingen pension.

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller studera.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om studiemedel kan du kontakta CSN, Centrala studiestödsnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om den svenska skolan från Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hej hej Sverige! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har enkla och inspirerande filmer om hur Sverige fungerar.

På sidan Lära svenska på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du länkar till flera program för att lära sig svenska på egen hand.

Konsumentverkets upplysningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Sidan senast uppdaterad: