Barn som föds i Sverige

Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som föräldrarna har. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

EU-medbor­gare och EES-medbor­gare

Med begreppet EU-medborgare menar Migrationsverket också medborgare i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge som också omfattas av den fria rörligheten inom EU. Medborgare i länder inom EU och EES behöver inte uppehållstillstånd för att bo i Sverige.

Svensk vid födseln om någon av föräldrarna är svensk medborgare

Ett barn blir svensk medborgare från födseln om någon av föräldrarna är svensk medborgare oavsett var barnet föds.

Ett barn får alltid svenskt medborgarskap om

  • någon av föräldrarna är svensk medborgare. Det spelar ingen roll om barnet föds i Sverige eller utomlands
  • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Till­stånd för barn som saknar svenskt medbor­gar­skap

När Migrationsverket får information om att ett barn som saknar svenskt medborgarskap har fötts i Sverige skickar Migrationsverket ett brev till föräldrarna. Det är föräldrarna som ska ansöka om uppehållstillstånd för sitt barn. Barnet får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller högst två år.

Passkrav för uppehållstillstånd

För att Migrationsverket ska kunna bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste den som ansöker ha ett giltigt pass, så som hemlandspass, främlingspass eller resedokument. Det gäller även för barn födda i Sverige. Om ditt barn inte har något pass bör du ansöka om det så snart som möjligt. Vänd dig till ditt hemlands ambassad för mer information om pass. Om barnet inte kan få ett hemlandspass kan du ansöka om främlingspass hos Migrationsverket.

Att barnet saknar pass hindrar däremot inte att en ansökan om uppehållstillstånd lämnas in för barnet och att handläggningen påbörjas.

Läs mer om hur du ansöker om främlingspass eller resedokument

Så ansöker du om uppe­hålls­till­stånd för ditt barn

Om ni är medborgare i ett land utanför EU och saknar svenskt medborgarskap ska ni ansöka om uppehållstillstånd för ert barn. Om en av er har uppehållstillstånd i Sverige och den andra har ansökt om asyl kan ni ansöka om uppehållstillstånd för ert barn. Om barnet har behov av skydd kan ni ansöka om asyl för barnet.  

Det är du som förälder med uppehållstillstånd i Sverige som ska fylla i ansökan för barnet.

Om du som förälder har tillfälligt uppehållstillstånd och fått ditt uppehållstillstånd för att studera, ska du göra din webbansökan om uppehållstillstånd för barnet i e-tjänsten för familjemedlemmar till studerande.

Läs mer om tillstånd för familjemedlemmar till studerande

Om du som förälder har tillfälligt uppehållstillstånd och fått ditt uppehållstillstånd för att arbeta, ska du göra din webbansökan om uppehållstillstånd för barnet i e-tjänsten för familjemedlemmar till anställda.

Läs mer om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för ditt barn i e-tjänsten.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Det här ska du skicka med barnets ansökan

Om barnet har ett pass ska ni skicka med kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder.

Även barn som saknar pass kan göra en webbansökan, men måste komplettera med kopior på passet i efterhand för att ha möjlighet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Innan uppehållstillstånd kan beviljas måste barnets pass kontrolleras. När handläggningen startat kommer Migrationsverket att skicka en uppmaning om att boka tid på ett servicecenter för att visa upp passet. Barnet behöver inte följa med till besöket hos Migrationsverket.

Om du har enskild vårdnad om barnet ska beslut om detta skickas med ansökan. Är den andre föräldern avliden ska du skicka med dödsbevis.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Medgi­vande

Om barnet har två vårdnadshavare, men det bara är en av dem som bor i Sverige, ska du skicka med ett medgivande från den andre vårdnadshavaren i ansökan. Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte bor i Sverige, där hen godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. I medgivandet ska framgå att barnet får beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Medgivandet bör innehålla

  • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
  • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
  • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
  • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige, blankett 216011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om föräld­rarna är EU-medbor­gare

Om ni är medborgare i ett land inom EU kan ni ha uppehållsrätt. Om någon av föräldrarna har uppehållsrätt i Sverige och ert barn också är EU-medborgare har barnet automatiskt uppehållsrätt. Ni behöver då inte kontakta Migrationsverket.

Kontakta Skatteverket för information om folkbokföring för barn som är EU-medborgare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppehållsrätt för EU-medborgare

Som EU-medborgare kan ni också ha uppehållstillstånd enligt den svenska utlänningslagen. Om ni har uppehållstillstånd ska ni ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Läs mer om hur ni ansöker om uppehållstillstånd för barnet om föräldrarna är medborgare i ett land utanför EU

Om föräldrarna är medborgare i Storbritannien

Om ni är brittiska medborgare och har uppehållsstatus kan barnet också få uppehållsstatus.

Läs mer om vad som gäller för familjemedlemmar till en brittisk medborgare som har uppehållsstatus

Om ni är EU-medborgare med uppehållsrätt men barnet inte är EU-medborgare ska ni ansöka om ett uppehållskort åt barnet. Ni ansöker om uppehållskort genom att fylla i blanketten Ansökan om uppehållskort, 144011, och skickar den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Det här ska ni skicka med

  • dokument som visar att ni fortfarande uppfyller kraven för uppehållsrätt, till exempel skattekontoutdrag, arbetsgivarintyg, studieutdrag om du studerar eller skattekontoutdrag för företaget om du är egenföretagare
  • kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder
  • kopior av de sidor i föräldrarnas pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
  • nationellt ID-kort som visar personuppgifter, medborgarskap och giltighetstid (om någon av föräldrarna är EU-medborgare).

Om barnet inte har något pass bör ni ansöka om det så snart som möjligt. Vänd er till ert hemlands ambassad för mer information.

Det kostar ingenting att ansöka om uppehållskort.

Ansökan om uppehållskort, blankett 144011 Pdf, 766.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Adresser till Migrationsverkets tillståndsenheter

Läs mer om uppehållsrätt för EU-medborgare

Följ ditt ärende i Min sida

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Om du inte ansöker på webben

Ansökan om uppe­hålls­till­stånd

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, 162011.

Om barnet har ett pass ska ni skicka med kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder.

Ni behöver inte skicka med blanketten Familjeuppgifter när ni ansöker om uppehållstillstånd för ert barn.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, blankett 162011 Pdf, 803.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan uppehållstillstånd kan beviljas måste barnets pass kontrolleras. När handläggningen startat kommer Migrationsverket att skicka en uppmaning om att boka tid på ett servicecenter för att visa upp passet. Barnet behöver inte följa med till besöket hos Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: