Migrationsverket logotyp

Barn som föds i Sverige

Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som föräldrarna har. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Barnet får oftast samma tillstånd som föräldrarna har.

EU-medborgare och EES-medborgare

Med begreppet EU-medborgare avser Migrationsverket också medborgare i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge som också omfattas av den fria rörligheten inom EU. Medborgare i länder inom EU och EES behöver inte uppehållstillstånd för att bo i Sverige.

Barn födda efter 1 april 2015

Om ett barn föds efter 1 april 2015 blir han eller hon svensk medborgare från födelsen om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

Ett barn som är fött efter 1 april 2015 får alltid svenskt medborgarskap om

  • någon av föräldrarna är svenska medborgare. Det spelar ingen roll om barnet föds i Sverige eller utomlands
  • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Barn födda före 1 april 2015

Om barnets mamma är svensk

Ett barn som fötts före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 av en kvinna som är svensk medborgare är automatisk svensk medborgare.

Läs mer om automatiskt medborgarskap

Om barnets pappa är svensk

Om barnet är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 i Sverige och pappan är svensk medborgare blir barnet också svensk medborgare. Om ni inte är gifta måste kommunens socialnämnd fastställa faderskapet först. När faderskapet är fastställt blir barnet folkbokfört som svensk medborgare. Skatteverket kommer då att meddela Migrationsverket, och ni behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Om ni ändå får ett brev från Migrationsverket om att ni ska ansöka om uppehållstillstånd för barnet kan ni bortse från detta brev.

Tillstånd för barn som saknar svenskt medborgarskap

När Migrationsverket får information om att ett barn som saknar svenskt medborgarskap har fötts i Sverige skickar Migrationsverket ett brev till föräldrarna. Det är föräldrarna som ska ansöka om uppehållstillstånd för sitt barn.

Illustration av en man och en kvinna som håller i ett litet barn.

Daniel och Nour i Sverige fick barn tillsammans före 1 april 2015. Nour är amerikansk medborgare men Daniel är svensk medborgare. Därför blir de förvånade när de får brev hem från Migrationsverket om att de ska ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Daniel kontaktar Migrationsverket och får reda på att de ska vända sig till socialtjänsten i sin hemkommun för att fastställa faderskapet eftersom de inte är gifta. När faderskapet är fastställt kommer barnet bli registrerat hos Skatteverket som svensk medborgare och de behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Så ansöker du om uppehållstillstånd för ditt barn

Om ni är medborgare i ett land utanför EU och saknar svenskt medborgarskap ska ni ansöka om uppehållstillstånd för ert barn. Om en av er har uppehållstillstånd i Sverige och den andra har ansökt om asyl kan ni ansöka om uppehållstillstånd för ert barn. Om barnet har behov av skydd kan ni ansöka om asyl för barnet.  

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för ditt barn på webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om barnet har ett pass ska ni skicka med kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder.

Även barn som saknar pass kan göra en webbansökan.

Om föräldrarna är EU-medborgare

Om ni är medborgare i ett land inom EU kan ni ha uppehållsrätt. Om någon av föräldrarna har uppehållsrätt i Sverige och ert barn också är EU-medborgare har barnet automatiskt uppehållsrätt. Ni behöver då inte kontakta Migrationsverket.

Kontakta Skatteverket för information om folkbokföring för barn som är EU-medborgarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållsrätt för EU-medborgare

Som EU-medborgare kan ni också ha uppehållstillstånd enligt den svenska utlänningslagen. Om ni har uppehållstillstånd ska ni ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Läs mer om hur ni ansöker om uppehållstillstånd för barnet ovan under rubriken Om föräldrarna är medborgare i ett land utanför EU.

Om ni är EU-medborgare med uppehållsrätt men barnet inte är EU-medborgare ska ni ansöka om ett uppehållskort åt barnet. Ni ansöker om uppehållskort genom att fylla i blanketten Ansökan om uppehållskort, nummer 144011, och skickar den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Det här ska ni skicka med

  • dokument som visar att ni fortfarande uppfyller kraven för uppehållsrätt, till exempel skattekontoutdrag, arbetsgivarintyg, studieutdrag om du studerar eller skattekontoutdrag för företaget om du är egenföretagare
  • kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder
  • kopior av de sidor i föräldrarnas pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
  • nationellt ID-kort som visar personuppgifter, medborgarskap och giltighetstid (om någon av föräldrarna är EU-medborgare).

Om barnet inte har något pass bör ni ansöka om det så snart som möjligt. Vänd er till ert hemlands ambassad för mer information.

Det kostar ingenting att ansöka om uppehållskort.

Ansökan om uppehållskort, blankett nummer 144011PDF

Adresser till Migrationsverkets tillståndsenheter

Läs mer om uppehållsrätt för EU-medborgare

Om du inte ansöker på webben

Ansökan om uppehållstillstånd

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nummer 162011.

Om barnet har ett pass ska ni skicka med kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder.

Ni behöver inte skicka med blanketten Familjeuppgifter när ni ansöker om uppehållstillstånd för ert barn.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, blankett nummer 162011 (på svenska)PDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?