Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige

Ett ogift barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för att flytta till en förälder i Sverige. Föräldern i Sverige ska ha uppehållstillstånd.

Om barnet ska flytta till Sverige samtidigt som föräldern

Om barnet och föräldern ska flytta till Sverige samtidigt kan föräldern ansöka även för barnet i sin egen ansökan.

Läs mer om hur du som förälder ansöker om uppehållstillstånd för ditt barn i din egen ansökan

För att Migrationsverket ska kunna handlägga ett barns ansökan om uppehållstillstånd ska ansökan göras av en vuxen. Det kan vara en förälder eller annan vuxen. Om en annan vuxen än barnets förälder ansöker åt barnet ska den som gör ansökan visa att hen har rätt att företräda barnet i barnets hemland.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att ett barn till någon i Sverige ska få uppehållstillstånd ska

 • barnet vara under 18 år och ogift
 • föräldern ha ett uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap
 • föräldern, i de flesta fallen, kunna försörja sig själv och barnet och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dem att bo i.

Vissa personer kan vara undantagna försörjningskravet.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad och vem som är undantagen

Så ansöker du för barnet

Om du som förälder har tillfälligt uppehållstillstånd för att studera, ska du göra din webbansökan om uppehållstillstånd för barnet i e-tjänsten för familjemedlemmar till studerande.

Läs mer om uppehållstillstånd för familj till den som studerar

Om du som förälder har tillfälligt uppehållstillstånd för att arbeta, ska du göra din webbansökan om uppehållstillstånd för barnet i e-tjänsten för familjemedlemmar till anställda.

Läs mer om tillstånd för dig som är familjemedlem till en person med arbetstillstånd

För att göra en ansökan i e-tjänsten för barnet ska du ha ett uppehållstillstånd.

Avgifter för att ansöka om uppe­hålls­till­stånd

I de flesta fall måste du betala en avgift för att göra en ansökan om uppehållstillstånd.

Avgifter för uppehållstillstånd

 Det här ska du skicka med barnets ansökan

 • kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • födelseattest eller födelsebevis.

Om barnet är adopterat ska adoptionshandlingar skickas med ansökan.

Om du har enskild vårdnad om barnet ska beslut om detta skickas med ansökan. Om den andre föräldern är avliden ska du skicka med dödsbevis.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Medgi­vande

Om barnet har två vårdnadshavare, men det bara är barnet som ska flytta till dig i Sverige medan den andra vårdnadshavaren är kvar i hemlandet, ska du skicka med ett medgivande från den andre vårdnadshavaren i ansökan. Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hen godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. I medgivandet ska det framgå att barnet får flytta till Sverige. Kopia av pass eller annan identitetshandling på den vårdnadshavare som har skrivit medgivandet ska också bifogas.

Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige, blankett 216011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

När vi har tagit emot barnets ansökan

När Migrationsverket har gått igenom barnets ansökan får du, som har gjort ansökan åt barnet, ett mejl där vi ber dig att boka tid åt barnet för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Barnet ska ta med sig sitt pass till intervjun. Under intervjun kommer barnet att få svara på frågor om sig själv och sin relation till föräldern i Sverige. Barnets pass kommer också att kontrolleras.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Föräldern i Sverige kommer också att få svara på frågor. Detta kommer att ske antingen via ett frågeformulär eller vid en intervju på något av Migrationsverkets kontor.

Efter beslut

När Migrationsverket har beslutat om barnet ska få uppehållstillstånd eller inte skickas beslutet till den förälder som har ansökt om uppehållstillstånd för barnet.

Om Migra­tions­verket avslår barnets ansökan

Om Migrationsverket avslår barnets ansökan kan beslutet överklagas inom tre veckor från den dag då barnets förälder, vårdnadshavare, eller annan person med fullmakt tog del av beslutet. Information om hur du gör för att överklaga finns i beslutet.

Om barnet får uppe­hålls­till­stånd

Om barnet får uppehållstillstånd får hen ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat barnets fingeravtryck och foto på barnet.

Barn som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa hit utan uppehållstillståndskortet. Föräldern i Sverige och barnet får då boka tid och besöka Migrationsverket i Sverige för att lämna foto och fingeravtryck till uppehållstillståndskortet.

Läs mer om att boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om barnet kan resa till Sverige utan visum

Om barnet behöver visum för att resa till Sverige behöver barnet få uppehållstillståndskortet innan hen reser till Sverige. Därför ska barnet redan under intervjun på ambassaden eller generalkonsulatet bli fotograferat och lämna sina fingeravtryck.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut det färdiga kortet till personen som har rätt att företräda barnet i landet där ansökan är gjord. Det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått beslutet om uppehållstillstånd. När barnet reser in i Sverige ska hen visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Följ ditt ärende i Min sida

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning – för barn under 18 år, 162011. Ansökan ska lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där barnet bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan för att boka en tid för barnets besök. Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i landet där barnet bor ska ansökan lämnas in på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där barnet bor.

Ta reda på vilken ambassad eller vilket generalkonsulat som du ska vända dig till på sidan Ambassader som ansvarar för migrationsärenden

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här ska du lämna in till­sam­mans med barnets ansökan

 • kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • födelseattest eller födelsebevis
 • blanketten Familjeuppgifter
 • medgivande om att barnet får flytta med dig till Sverige från den andre vårdnadshavaren om den inte följer med till Sverige
 • domstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avliden
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning – för barn under 18 år, blankett 162011 Pdf, 803.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige, blankett T87 Pdf, 862 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågeformulär när minderårigt barn söker till förälder i Sverige och föräldern omfattas av försörjningskravet, blankett T87F Pdf, 885.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige, blankett 216011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Den som vill flytta till Sverige för att återförenas med sin familj eller familjemedlem kan i undantagsfall få uppehållstillstånd även om hen saknar ett godkänt pass. Detta gäller dock bara för barnfamiljer som har bott tillsammans utanför Sverige. Det gäller bara för den som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att pass från personens hemland inte styrker hens identitet, samt om hen är något av följande:

 • Ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige.
 • En förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige.
 • En förälder som vill flytta till en partner i Sverige som hen har gemensamma barn med.

En förutsättning för att få uppehållstillstånd är att det genom en DNA-analys är bevisat att barnet och föräldern är släkt.

DNA-analys

Ett DNA-prov innebär att den person som ansöker om uppehållstillstånd får lämna ett salivprov vid ett besök på ambassaden eller generalkonsulatet. Familjemedlemmen i Sverige (förälder, barn eller partner) får lämna ett DNA-prov vid ett besök hos Migrationsverket. Med hjälp av DNA-proven görs en DNA-analys som visar om personerna är släkt.

Om en vuxen person lämnar in en ansökan för ett barn som ensamt ska flytta till en förälder i Sverige, ska ett medgivande om att ett DNA-prov får tas på barnet lämnas in tillsammans med ansökan. Medgivandet ska vara skrivet av föräldern i Sverige.

Migrationsverket betalar DNA-analysen.

Främ­lings­pass

Den som saknar pass behöver även ansöka om ett främlingspass. Det gör man på ambassaden eller generalkonsulatet i samband med att man lämnar in ansökan eller vid intervjun. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur man ansöker om främlingspass.

Sidan senast uppdaterad: