Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige

Ett ogift barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för att flytta till en förälder i Sverige. Föräldern i Sverige ska ha uppehållstillstånd.

Om barnet ska flytta till Sverige samtidigt som föräldern

Om barnet och föräldern ska flytta till Sverige samtidigt kan föräldern ansöka även för barnet i sin egen ansökan.

Läs mer om hur du som förälder ansöker om uppehållstillstånd för ditt barn i din egen ansökan

För att Migrationsverket ska kunna handlägga ett barns ansökan om uppehållstillstånd ska ansökan göras av en vuxen. Det kan vara en förälder eller annan vuxen. Om en annan vuxen än barnets förälder ansöker åt barnet ska den som gör ansökan visa att hen har rätt att företräda barnet i barnets hemland.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att ett barn till någon i Sverige ska få uppehållstillstånd ska

 • barnet vara under 18 år och ogift
 • föräldern ha ett uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap
 • föräldern, i de flesta fallen, kunna försörja sig själv och barnet och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dem att bo i.

Vissa personer kan vara undantagna försörjningskravet.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad och vem som är undantagen

Så ansöker du för barnet

Om du som förälder har tillfälligt uppehållstillstånd för att studera, ska du göra din webbansökan om uppehållstillstånd för barnet i e-tjänsten för familjemedlemmar till studerande.

Läs mer om uppehållstillstånd för familj till den som studerar

Om du som förälder har tillfälligt uppehållstillstånd för att arbeta, ska du göra din webbansökan om uppehållstillstånd för barnet i e-tjänsten för familjemedlemmar till anställda.

Läs mer om tillstånd för dig som är familjemedlem till en person med arbetstillstånd

För att göra en ansökan i e-tjänsten för barnet ska du ha ett uppehållstillstånd.

Avgifter för att ansöka om uppe­hålls­till­stånd

I de flesta fall måste du betala en avgift för att göra en ansökan om uppehållstillstånd.

Avgifter för uppehållstillstånd

 Det här ska du skicka med barnets ansökan

 • kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • födelseattest eller födelsebevis.

Om barnet är adopterat ska adoptionshandlingar skickas med ansökan.

Om du har enskild vårdnad om barnet ska beslut om detta skickas med ansökan. Är den andre föräldern avliden ska du skicka med dödsbevis.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Medgi­vande

Om barnet har två vårdnadshavare, men det bara är barnet som ska flytta till dig i Sverige medan den andra vårdnadshavaren är kvar i hemlandet, ska du skicka med ett medgivande från den andre vårdnadshavaren i ansökan. Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hen godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. I medgivandet ska framgå att barnet får flytta till Sverige. Kopia av pass eller annan identitetshandling på den vårdnadshavare som skrivit medgivandet ska också bifogas.

Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige, blankett 216011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

När vi har tagit emot barnets ansökan

När Migrationsverket har gått igenom barnets ansökan får du, som har gjort ansökan åt barnet, ett mejl där vi ber dig att boka tid åt barnet för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Barnet ska ta med sig sitt pass till intervjun. Under intervjun kommer barnet att få svara på frågor om sig själv och sin relation till föräldern i Sverige. Barnets pass kommer också att kontrolleras.

Föräldern i Sverige kommer också att få svara på frågor. Detta kommer att ske antingen via ett frågeformulär eller vid en intervju på något av Migrationsverkets kontor.

Efter beslut

När Migrationsverket har beslutat om barnet ska få uppehållstillstånd eller inte skickas beslutet till den förälder som har ansökt om uppehållstillstånd för barnet.

Om Migra­tions­verket avslår barnets ansökan

Om Migrationsverket avslår barnets ansökan kan beslutet överklagas inom tre veckor från den dag då barnets förälder, vårdnadshavare, eller annan person med fullmakt tog del av beslutet. Information om hur du gör för att överklaga finns i beslutet.

Om barnet får uppe­hålls­till­stånd

Om barnet får uppehållstillstånd får hen ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat barnets fingeravtryck och foto på barnet.

Barn som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa hit utan uppehållstillståndskortet. Föräldern i Sverige och barnet får då boka tid och besöka Migrationsverket i Sverige för att lämna foto och fingeravtryck till uppehållstillståndskortet.

Läs mer om att boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om barnet kan resa till Sverige utan visum

Om barnet behöver visum för att resa till Sverige behöver barnet få uppehållstillståndskortet innan hen reser till Sverige. Därför ska barnet redan under intervjun på ambassaden eller generalkonsulatet bli fotograferat och lämna sina fingeravtryck.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut det färdiga kortet till personen som har rätt att företräda barnet i landet där ansökan är gjord. Det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått beslutet om uppehållstillstånd. När barnet reser in i Sverige ska hen visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Följ ditt ärende i Min sida

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits.

Logga in i Min sida

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning – för barn under 18 år, 162011. Ansökan ska lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där barnet bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan för att boka en tid för barnets besök.

Det här ska du lämna in till­sam­mans med barnets ansökan

 • kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • födelseattest eller födelsebevis
 • blanketten Familjeuppgifter
 • medgivande om att barnet får flytta med dig till Sverige från den andre vårdnadshavaren om den inte följer med till Sverige
 • domstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avliden
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning – för barn under 18 år, blankett 162011 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige, blankett T87 Pdf, 862 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågeformulär när minderårigt barn söker till förälder i Sverige och föräldern omfattas av försörjningskravet, blankett T87F Pdf, 885.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjeuppgifter, blankett 238011 Pdf, 828.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige, blankett 216011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i landet där barnet bor ska ansökan lämnas in på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där barnet bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Sidan senast uppdaterad: