Uppehållstillstånd för förälder eller annan familjemedlem

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd. Familjemedlemmen i Sverige ska, i de flesta fallen, ha fått permanent uppehållstillstånd. Familjemedlemmen kan ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om personen har fått tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av särskilt/synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, och har välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid.

Förälder till barn under 18 år

Om du är förälder till ett barn under 18 år som bor i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Ni ska tidigare ha bott tillsammans och avsikten är att ni ska bo tillsammans i Sverige. Ansökan bedöms ofta enligt samma regler som för de som ansöker med anknytning till en annan familjemedlem.

Läs om hur du ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige

Förälder till ensam­kom­mande barn

För att du som förälder ska kunna få uppehållstillstånd till ett ensamkommande barn under 18 år krävs det oftast att barnet har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl.

Läs mer om uppehållstillstånd för dig som vill flytta till ditt barn i Sverige som är flykting eller skyddsbehövande

Annan famil­je­medlem

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en annan familjemedlem i Sverige som du har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan till exempel vara om du är över 18 år och dina föräldrar är bosatta här.

Ni ska kunna visa att ni har bott tillsammans omedelbart innan din familjemedlem flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att din familjemedlem flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att din familjemedlem flyttade till Sverige.

Läs om hur du ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige

Försörj­nings­krav

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige. Kravet på försörjning och bostad gäller inte barn under 18 år. Det innebär att om du ska flytta till ditt barn som bor i Sverige finns det inget krav på att barnet ska kunna försörja dig.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Du som vill flytta till Sverige för att återförenas med din familj eller familjemedlem kan i undantagsfall få uppehållstillstånd även om du saknar ett godkänt pass. Detta gäller dock bara för barnfamiljer som har bott tillsammans utanför Sverige. Det gäller bara för dig som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att pass från ditt hemland inte styrker din identitet, samt om du är något av följande:

  • Ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige.
  • En förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige.
  • En förälder som vill flytta till en partner i Sverige som du har gemensamma barn med.

En förutsättning för att få uppehållstillstånd är att det genom en DNA-analys är bevisat att barnet och föräldern är släkt.

DNA-analys

Ett DNA-prov innebär att du får lämna ett salivprov vid ett besök på ambassaden eller generalkonsulatet. Din familjemedlem i Sverige (förälder, barn eller partner) får lämna ett DNA-prov vid ett besök hos Migrationsverket. Med hjälp av DNA-proven görs en DNA-analys som visar om du och din familjemedlem är släkt.

Om en vuxen person lämnar in en ansökan för ett barn som ensamt ska flytta till en förälder i Sverige, ska ett medgivande om att ett DNA-prov får tas på barnet lämnas in tillsammans med ansökan. Medgivandet ska vara skrivet av föräldern i Sverige.

Migrationsverket betalar DNA-analysen.

Främ­lings­pass

Du som saknar pass behöver även ansöka om ett främlingspass. Det gör du på ambassaden eller generalkonsulatet i samband med att du lämnar in ansökan eller vid intervjun. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker om främlingspass.

Illustration av en man. Bredvid mannen hänger en tavla på ett äldre par.

Jovan från Serbien har bott i Sverige i tio år och har permanent uppehållstillstånd. I Serbien bodde Jovan tillsammans med sina föräldrar som han också försörjde. Nu har föräldrarna blivit gamla och sjuka och har svårt att klara sig på egen hand trots att Jovan skickar pengar varje månad. Jovan och hans föräldrar önskar att föräldrarna kunde flytta till Sverige och bo med Jovan så att han kunde ta hand om dem.

Föräldrarna ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till Jovan i Sverige. De besöker den svenska ambassaden i Belgrad för intervju. När beslutet kommer får de reda på att de inte kan få uppehållstillstånd för att flytta till Jovan eftersom det har gått för lång tid sedan de bodde tillsammans i hemlandet. Att de nu har fått svårt att klara sig själva är inte tillräckligt starka skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: