För dig som är anhörig i Sverige

Du som bor i Sverige och har familj som är medborgare i ett land utanför EU/EES och som vill flytta till dig Sverige, måste uppfylla vissa krav. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Din familjemedlems uppehållstillstånd måste vara beviljat innan flytten till Sverige.

Krav för att din familj ska få uppe­hålls­till­stånd

Din familjemedlem kan få uppehållstillstånd i Sverige om

 • du är svensk medborgare
 • du har permanent uppehållstillstånd
 • du har permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort
 • du har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och samtidigt bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd
 • du har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller synnerligen ömmande omständigheter, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd.

Dessutom måste du som bor i Sverige uppfylla ett försörjningskrav (läs mer under rubriken Försörjningskrav längre ned på sidan).

Om du har arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för studier i Sverige gäller andra regler när din familj ska flytta till dig.

Läs mer om vad som gäller för familj till personer med arbetstillstånd

Läs mer om vad som gäller för familj till personer med uppehållstillstånd för studier

Vem räknas som familj?

Som familjemedlem räknas

 • make/maka
 • sambo
 • registrerad partner
 • barn under 18 år.

Du och din partner måste båda vara 21 år eller äldre. Undantag kan bara göras om det finns särskilda skäl, till exempel om ni har gemensamma barn.

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd kan också den som du planerar att gifta dig eller bli sambo med få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Det gäller även dig som har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller synnerligen ömmande omständigheter, men då måste ni kunna visa att ni har en seriös relation som etablerades redan i hemlandet, men att ni inte hade möjlighet att bo tillsammans i hemlandet.

I undantagsfall kan en nära anhörig som inte är eller ska bli din make, maka eller sambo få uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige. Då behöver du ha permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om uppehållstillstånd för nära anhörig

Försörj­nings­krav

Du som bor i Sverige måste

 • kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd
 • ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Din familj bör vänta med att skicka in ansökan till dess att du uppfyller kraven på försörjning och bostad.

Din försörj­ning

Du behöver visa att du har regelbundna inkomster så att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som inkomst räknas till exempel

 • lön från arbete
 • arbetslöshetsersättning
 • sjukpenning
 • inkomstgrundad ålderspension.

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst två år.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Din inkomst efter skatt måste vara så stor att du, efter att hyran är betalad varje månad, har en viss summa kvar som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, telefon och försäkringar för alla i hushållet.

För 2024 är summan du måste ha kvar efter att hyran är betalad:

 • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
 • 10 061 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 3 255 kronor för barn 0–6 år
 • 3 906 kronor för barn 7–10 år
 • 4 558 kronor för barn 11–14 år
 • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre.

Handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller inkomstkraven

Din bostad

Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum. Detta innebär att bostadskravet är uppfyllt om en familj på två vuxna och två barn har en lägenhet som består av två rum och kök. Det finns inga krav på hur stor (antal kvadratmeter) en bostad ska vara, men rummen måste vara avsedda för boende.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller bostadskraven

Undantag från försörj­nings­kravet

Kravet på försörjning och bostad gäller inte när

 • du är under 18 år och någon ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig (om du bor i Sverige tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare, och den som ansöker om uppehållstillstånd är din andra förälder eller vårdnadshavare, gäller inte undantaget och din förälder i Sverige måste då uppfylla försörjningskravet)
 • du har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd
 • du är svensk medborgare, medborgare i EU/EES eller schweizisk medborgare, ni är gifta/sambo och förhållandet är väl etablerat (ni har till exempel bott tillsammans en längre tid). Du som är svensk medborgare eller medborgare i EU/EES eller Schweiz omfattas dock av försörjningskravet om du och din partner har icke-gemensamma barn som ska flytta med till Sverige
 • du har uppehållstillstånd med status som flykting och din familj ansöker inom tre månader från att du fick uppehållstillstånd i Sverige, ni bodde tillsammans precis innan du flyttade till Sverige och ni har ingen möjlighet att återförenas i ett land utanför EU
 • det finns särskilda skäl, till exempel att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om du är svensk medbor­gare och bosatt utanför Sverige

Om du är svensk medborgare, bor i annat land, men planerar att flytta till Sverige tillsammans med din familjemedlem som är medborgare i ett land utanför EU/EES, måste du kunna visa att du har för avsikt att flytta till Sverige inom en snar framtid. När Migrationsverket prövar om din familjemedlem kan få uppehållstillstånd görs alltid en individuell bedömning om hur era planer på att flytta till Sverige ser ut. Generellt ska du kunna visa att du planerar att flytta till Sverige inom några månader.

Full­makt

Du kan ansöka åt din familjemedlem om du har fullmakt. Din familjemedlem kan när som helst under ansökningsprocessen ge dig fullmakt. För att ge fullmakt till en annan person kan ni använda blanketten Fullmakt. 

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Fråge­for­mulär om famil­je­re­la­tion och försörj­nings­krav

När din familjemedlem har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige får du ett mejl. I mejlet finns instruktioner för inloggning till ett formulär du ska besvara inom två veckor. I formuläret finns frågor om er relation. Du som omfattas av försörjningskravet kommer också att få visa att du uppfyller det. Dina svar är viktiga för Migrationsverkets bedömning av din familjemedlems ansökan och det är viktigt att du besvarar frågorna inom den tid du har blivit ombedd att fylla i formuläret.

Krav för att kunna ansöka på webben

För att du eller din familjemedlem ska kunna ansöka på webben behöver du som är anhörig i Sverige

 • ha fyllt 21 år. Även den som ansöker om uppehållstillstånd ska ha fyllt 21 år
 • ha permanent uppehållstillstånd, tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller vara svensk eller nordisk medborgare om den som ansöker är din make, maka, registrerade partner eller sambo
 • ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk eller nordisk medborgare om du planerar att gifta dig eller bli sambo med den som ansöker om uppehållstillstånd
 • ha permanent uppehållstillstånd eller vara finsk, norsk, dansk eller isländsk medborgare om den som ansöker är en annan nära anhörig
 • ha en giltig mejladress
 • kunna skanna eller fotografera och bifoga en kopia av ditt pass eller identitetskort när du besvarar ditt frågeformulär.

Gå till ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige

När du har fått mejl om att fylla i fråge­for­mu­läret

När din familj har skickat in sin ansökan, och du har fått mejl från Migrationsverket ska du besvara frågeformuläret. Genom att godkänna användarvillkoren här nedan kommer du vidare till inloggningssidan där du kan registrera dig som användare. Du får därefter de inloggningsuppgifter som du behöver för att fylla i frågeformuläret. Observera att du inte ska registrera dig som användare för att fylla i formuläret innan du har fått ett mejl från Migrationsverket.

Om dina svar inte har kommit in inom två veckor från det att din familjemedlem skickade in sin webbansökan, kan Migrationsverket avslå ansökan.

Följ ärendet i Min sida

Om din familjemedlem har gjort sin ansökan i e-tjänsten kan ni logga in i Min sida för att följa ärendet och se om ett beslut har fattats.

Min sida

Om din familj inte kan ansöka på webben

Om din familjemedlem inte kan ansöka på webben ska han eller hon ansöka via en svensk ambassad eller generalkonsulat. När ansökan har kommit fram till Sverige går Migrationsverket igenom den och skickar sedan ett brev hem till din folkbokföringsadress i Sverige. I brevet står det att vi har tagit emot din familjemedlems ansökan, och att vi vill att du fyller i ett frågeformulär och skickar in till oss. Du får information om vilket frågeformulär du ska fylla i. Var vänlig och fyll inte i något frågeformulär innan du har fått instruktioner om vilket formulär du ska fylla i.

Det kan dröja mellan några veckor och några månader innan du får brevet med information om frågeformuläret.

Sidan senast uppdaterad: