Barn som adopterats eller ska bli adopterade

Ett barn som bor i ett land utanför EU som har adopterats eller ska adopteras kan behöva ett uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. I vissa fall blir barnet svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd.

Krav för uppehållstillstånd i Sverige

För att barnet ska få uppehållstillstånd krävs att du som adopterar har tillstånd att bo i Sverige, är medborgare i Sverige eller i ett annat nordiskt land. Barnet du adopterar ska vara ogift. Adoptionen måste också gälla i Sverige genom:

 • lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer eller
 • lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.

Permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd

Är adoptionen genomförd när barnet flyttar till Sverige kan barnet få permanent uppehållstillstånd. Om adoptionen inte är klar kan barnet först få ett tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på beslut om att adoptionen är genomförd. 

Svensk medborgare genom adoption

Ett barn kan bli svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd. 

Läs mer om automatiskt medborgarskap för adopterade barn

Olika sätt att adoptera

Utländska adoptioner kan ske på flera sätt. Vilket sätt som används beror bland annat på vilket land barnet kommer ifrån. 

Läs mer om adoptioner och adoptionsprocessen på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats (MFoF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att ansöka om uppehållstillstånd

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för barnet på webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

För adoption som förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation ska du skicka med

 • om barnet har ett pass ska ni skicka med kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • intyg på att adoptionen genomförts av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation
 • socialnämndens medgivande.

För adoption som inte förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation ska du skicka med

 • om barnet har ett pass ska ni skicka med kopior av de sidor i barnets pass som visar personuppgifter, foto, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland.

För en adop­tion som är beslutad i barnets hemland ska du även skicka med

 • adoptionsbeslut i original
 • gällande adoptionslagstiftning
 • dokument som styrker att adoptivföräldrarna är medborgare i det land som har beslutat om adoptionen.

För en adoption som ska beslutas i svensk domstol ska du även skicka med

 • socialnämndens medgivande
 • socialnämndens utredning
 • godkännande av adoptionsförfarandet från MFoF
 • dokument som styrker att adoptivföräldrarna är medborgare i det land som har beslutat om adoptionen
 • lagstiftning som visar vilken myndighet som är behörig att fatta beslut om vårdnaden
 • ett medgivande till adoptionen från barnets vårdnadshavare.

Har adoptionen genomförts enligt Haagkonventionen bör du även skicka med

 • dokument som visar att adoptionsärendet pågår eller att beslut finns enligt Haagkonventionen
 • socialnämndens medgivande
 • socialnämndens utredning
 • godkännande av adoptionsförfarandet från MFoF.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

När vi tagit emot ansökan

Om adoptionen inte har genomförts enligt Haagkonventionen får du som adopterar barnet ett mejl när Migrationsverket har gått igenom barnets ansökan. I mejlet ber vi dig boka tid för intervju åt barnet på ambassaden eller generalkonsulatet.

Efter beslut

När Migrationsverket har beslutat om barnet ska få uppehållstillstånd eller inte skickas beslutet till den ambassad eller generalkonsulat som valdes i webbansökan. När du ska hämta barnets beslut ska du ta med ditt och barnets pass. Beslutet skickas även till adoptivföräldrarnas adress i Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om adoptionen förmedlas av en svensk auktoriserad adoptionsorganisation skickas beslutet till adoptivföräldrarnas adress i Sverige.

Om Migra­tions­verket avslår barnets ansökan

Om Migrationsverket avslår ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i beslutet.

Om barnet får uppe­hålls­till­stånd

Om barnet får uppehållstillstånd får han eller hon ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat barnets fingeravtryck och foto på barnet. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip. Barn under 6 år behöver inte lämna fingeravtryck.

Om barnet behöver visum för att resa till Sverige behöver barnet uppehållstillståndskortet när han eller hon reser till Sverige. Därför kommer barnet bli fotograferad och få lämna sina fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till barnet. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du fått beslutet om uppehållstillstånd. När barnet reser in i Sverige ska han eller hon visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Barn som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och får då lämna fingeravtryck och bli fotograferat för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att barnet kommit till Sverige. Barnet bör ha med sig en kopia av beslutet för att kunna visa upp när han eller hon reser in i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om barnet kan resa till Sverige utan visum

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Om du inte ansöker på webben

Adop­tion som förmedlas av en svensk aukto­ri­serad adop­tions­or­ga­ni­sa­tion

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Uppehållstillstånd vid adoption som förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation, blankett nummer 1744. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Tillståndsenheten
601 70 Norrköping

Uppehållstillstånd vid adoption som förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation, blankett nummer 1744 (på svenska)PDF

Adop­tion som inte förmedlas av en svensk aukto­ri­serad adop­tions­or­ga­ni­sa­tion

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Uppehållstillstånd vid adoption som inte förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation, blankett nummer 170011. Ansökan ska lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land barnet bor i. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Uppehållstillstånd vid adoption som inte förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation, blankett nummer 170011 (på svenska)PDF

Adoption is not negotiated by a Swedish adoption organisation, blankett nummer 171011 (på engelska)PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i landet där barnet bor ska ansökan lämnas in på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där barnet bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.